دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه با موضوع تنظيم ولتاژ

كاهش تلفات توان و بهبود پروفيل ولتاژ در سيستم توزيع فشار ضعيف خانگي

دانلود متن كامل پايان نامه مهندسي برق برنامه‌ريزي شارژ و دشارژ خودروهاي الكتريكي به منظور كاهش تلفات توان و بهبود پروفيل ولتاژ در سيستم توزيع فشار ضعيف خانگي

پايان نامه ارشد رشته الكترونيك قدرت: جايابي بهينه خازن با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كمينه سازي تلفات توان شبكه توزيع واقعي با مدل سازي بارهاي مختلف

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق گرايش : الكترونيك قدرت عنوان : جايابي بهينه خازن با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و كمينه ­سازي تلفات توان شبكه توزيع واقعي با مدل­سازي بارهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر پايان­ نامه كارشناسي ­ارشد رشته برق (M.Sc.) گرايش الكترونيك قدرت عنوان: جايابي بهينه خازن […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:جبران سازي كمبود و بيشبود ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع نيروي برق با بهره گرفتن از بازياب ديناميكي ولتاژ مبتني بر مبدل‌هاي چند سطحي با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت با عنوان :جبران سازي كمبود و بيشبود ولتاژ در شبكه‌هاي توزيع نيروي برق با بهره گرفتن از بازياب ديناميكي ولتاژ مبتني بر مبدل‌هاي چند سطحي با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري

سمينار ارشد مهندسي برق: طراحي و شبيه سازي يك سلف حلزوني قابل تنظيم جديد با تكنولوژي MEMS

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق ميكروالكترونيك با عنوان : طراحي و شبيه سازي يك سلف حلزوني قابل تنظيم جديد با تكنولوژي MEMS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد مهندسي برق كنترل: كنترل ولتاژ ثانويه ترانسفورماتور با به كارگيري تپ چنجر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كنترل ولتاژ ثانويه ترانسفورماتور با به كارگيري تپ چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيو در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد مهندسي برق قدرت: بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستم هاي قدرت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي شاخص هاي پايداري ولتاژ در سيستم هاي قدرت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق قدرت: تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي كرمان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق قدرت: پياده سازي شاخص هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : پياده سازي شاخص هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ و بهبود شاخص انتخابي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد برق قدرت – بررسي عملكرد جبران كننده ديناميكي ولتاژ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي عملكرد جبران كننده ديناميكي ولتاژ در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود سمينار كارشيناسي ارشد رشته برق:بررسي عملركرد جبران كننده ديناميكي ولتاژ (DVR)

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت با عنوان :بررسي عملركرد جبران كننده ديناميكي ولتاژ (DVR) در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

دانلود پايان نامه ارشد:برنامه ريزي شبكه هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن چندين حالت بهره برداري از منابع توليد پراكنده

دانلود متن كامل پايان نامه برنامه ريزي شبكه هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن چندين حالت بهره برداري از منابع توليد پراكنده

دانلود پايان نامه ارشد : جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي برق عنوان : جايابي بهينه خازن در شبكه هاي توزيع

پايان نامه:تعيين مكان، ظرفيت و زمان راه اندازي بهينه مولد هاي گاز سوز به منظور حفظ قابليت اطمينان شبكه با در نظر گرفتن مسئله ترانزيت برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش :تجديد ساختار عنوان : تعيين مكان، ظرفيت و زمان راه­اندازي بهينه مولد­هاي گاز سوز به­منظور حفظ قابليت اطمينان شبكه با در نظر گرفتن مسئله ترانزيت برق

دانلود پايان نامه ارشد : كنترل فركانس ميكروشبكهAC با بهره گرفتن از كنترلر PI فازي در مد جزيره اي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت گرايش : مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت عنوان : كنترل فركانس ميكروشبكهAC با بهره گرفتن از كنترلر PI فازي در مد جزيره اي

دانلود پايان نامه ارشد: تعيين مكان و ظرفيت و زمان راه اندازي بهينه مولدهاي گاز سوز به منظور حفظ قابليت اطمينان شبكه با در نظر گرفتن مسئله ترانزيت برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق عنوان : تعيين مكان، ظرفيت و زمان راه­ اندازي بهينه مولد­هاي گاز سوز به­ منظور حفظ قابليت اطمينان شبكه با در نظر گرفتن مسئله ترانزيت برق

دانلود پايان نامه ارشد: تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبكه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق گرايش : قدرت عنوان : تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبكه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها

پايان نامه ارشد مهندسي برق: مكان يابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده در ميكروگريد با در نظر گرفتن توان اكتيو و راكتيو

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش : قدرت عنوان : مكان يابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده در ميكروگريد با در نظر گرفتن توان اكتيو و راكتيو

پايان نامه كارشناسي ارشد برق گرايش قدرت: مكان يابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده در ميكروگريد با در نظر گرفتن توان اكتيو و راكتيو

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق گرايش : قدرت عنوان : مكان يابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده در ميكروگريد با در نظر گرفتن توان اكتيو و راكتيو دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برق (M.Sc) گرايش قدرت عنوان: مكان يابي بهينه واحدهاي توليد پراكنده […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:جايابي بهينه محدود كننده‌هاي جريان خطا در ميكروگريدها به منظور بهبود تداوم سرويس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت با عنوان :جايابي بهينه محدود كننده‌هاي جريان خطا در ميكروگريدها به منظور بهبود تداوم سرويس

پايان نامه رشته برق گرايش قدرت:بررسي حالات گذراي الكترومغناطيسي درتوربين هاي بادي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت با عنوان :بررسي حالات گذراي الكترومغناطيسي درتوربين هاي بادي

پايان نامه ارشد برق قدرت : طراحي و ساخت مبدل DC-DC ايزوله براي صفحات خورشيدي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق گرايش: قدرت با عنوان : طراحي و ساخت مبدل DC-DC ايزوله براي صفحات خورشيدي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته مهندسي برق : مدلسازي توزيع شده سيستم تحريك استاتيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي با عنوان : مدلسازي توزيع شده سيستم تحريك استاتيك در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته برق : استفاده از مبدل باك (Buck) كنترل شده با مد لغزشي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق با عنوان : استفاده از مبدل باك (Buck) كنترل شده با مد لغزشي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

سمينار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ريزي توليد واحدهاي توليدپراكنده در سيستم هاي قدرت هايبريد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : برنامه ريزي توليد واحدهاي توليدپراكنده در سيستم هاي قدرت هايبريد در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته برق قدرت: جايابي و مقدار بهينه خازن در يك شبكه نمونه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : جايابي و مقدار بهينه خازن در يك شبكه نمونه با بهره گرفتن از الگوريتم ژنتيك با در نظر گرفتن محدوديت حالت گذراي كليدزني در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:كنترل خودكار توليد سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديدپذير- قسمت 6

صورتي كه حلقه داخلي جريان كنترل مي كند. خروجي اين سطح توان تنظيم شده ي و مي‌باشد. تحت اين كنترل، زماني كه ولتاژ آرايه خورشيدي دقيقا برابر با ولتاژ رفرنس باشد، توان تزريقي به شبكه نيز برابر با مقدار تعيين شده آن مي‌باشد. يعني با تعيين ولتاژ رفرنس و اعمال آن به اين سطح كنترلي […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:كنترل خودكار توليد سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديدپذير- قسمت 7

حاصله بيان مي‌شود. 4-2- حضور DFIG در كنترل فركانس سيستم قدرت در شبيه سازي حاضر، بنا بر اين است كه پاسخ ديناميكي سيستم قدرت تحت ضرايب مختلف نفوذ توليد بادي و با داشتن سطوح گوناگوني از پشتيباني توان اكتيو از جانب DFIG بررسي شود. مدل سيستم قدرت مورد استفاده قرار گرفته در شبيه سازي در […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:كنترل خودكار توليد سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديدپذير- قسمت 2

، فركانس حاصله به اندازه كافي با فركانس‌هاي تشديد فاصله داشته باشد. هرگونه افت فركانس سبب كاهش سرعت توربين شده و مرز مضارب سرعت با فركانس‌هاي تشديد را كم مي‌‎كند. بر اثر نزديك شدن سرعت توربين به يكي از اين فركانس‌هاي تشديد، دامنه ارتعاشات توربين افزايش مي‌يابد و خطر بروز تشديد زير سنكرون را افزايش […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:كنترل خودكار توليد سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديدپذير- قسمت 3

ي مشخّصات ديناميكي ماشين‌ها و كنترلر‌ها. انحراف ماندگار فركانس در حالت دائمي، تابع دامنه اغتشاشات وارده و مشخّصه پاسخ فركانسي شبكه مي‌باشد. مشخّصه فركانسي سيستم تابع مسائل زير است: مشخّصه دروپ تمام ژنراتورهاي ناحيه كه در تأمين بار مشاركت دارند. حسّاسيت بار به تغييرات فركانس سيستم در ناحيه مورد نظر. به طور كلي عدم تعادل […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش قدرت:ك


مطالب ديگر:

برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۸:۵۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :