دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه درباره تكنيك FISH

لينك دانلود اين پايان نامه ها (پايان نامه درباره تكنيك FISH)

 

گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز

متن كامل رساله ي دكتري رشته :زيست شناسي گرايش :ژنتيك و اصلاح نژاد دام عنوان : نقشه يابي فيزيكي مقايسه اي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تكنيك FISH روي كروموزوم هاي گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز

پايان نامه ارشد: نقشه يابي فيزيكي مقايسه اي ژن هاي BMPR1B و BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تكنيك FISH روي كروموزوم هاي گاو

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم دامي عنوان : نقشه يابي فيزيكي مقايسه اي ژن هاي BMPR1B و BMP15 و GDF9 با بهره گرفتن از تكنيك FISH روي كروموزوم هاي گاو، گاوميش رودخانه اي، گوسفند و بز

پايان نامه هاي دانلودي رشته كشاورزي – دامپروري

در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته كشاورزي – دامپروري سايت فول تز (دانلود پايان نامه هاي ارشد) را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته زيست شناسي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه:بررسي تنوع ژن Coa در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني در رشت بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاكتورهاي انعقادي پايان نامه رشته پزشكي با عنوان بروسلوز پايان نامه رشته زيست شناسي : بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باكتري سودوموناس فلورسنت پايان نامه رشته زيست شناسي : […]

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد سايت عصر جديد-قسمت 16

اينها ليست عناوين پايان نامه هايي است كه در حال انتشار آنها بر روي سايت هستيم.(همگي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد) البته شايد وقتي شما اين صفحه را مي خوانيد پايان نامه مورد نظر شما در سايت درج شده باشد . براي پيدا كردن پايان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوي سايت كه در بالاي […]

پايان نامه بخش­بندي كاربران بانكداري بر اساس فناوري­هاي جديد(موبايل­بانك) بر مبناي انتظارات با رويكرد تحليل خوشه­اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي عنوان پايان نامه : بخش­بندي كاربران بانكداري بر اساس فناوري­هاي جديد (موبايل­بانك) بر مبناي انتظارات با رويكرد تحليل خوشه­اي (مورد مطالعه: بانك كشاورزي) تابستان 1392 (در فايل دانلودي […]

دانلود رايگان مقاله بازرگاني با موضوع : خريد آني (تكانه اي)

دانلود رايگان مقاله بازرگاني با موضوع : خريد آني (تكانه اي)

پايان نامه ارشد:بررسي نسبت جمعيتي اسپرم‌هاي واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثير برخي عوامل محيطي در گونه گاو با بهره گرفتن از تكنيك Real-Time PCR

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زيست شناسي گرايش :سلولي و مولكولي عنوان : بررسي نسبت جمعيتي اسپرم‌هاي واجد كروموزم X‌و Y تحت تأثير برخي عوامل محيطي در گونه گاو با بهره گرفتن از تكنيك Real-Time PCR

دانلود پايان نامه:بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زيست شناسي گرايش :سلولي و مولكولي عنوان : بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

پايان نامه ارشد:بررسي اثربخشي شناخت درماني در كاهش نگرش‌هاي ناكارآمد و باورهاي مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام

با توجه به اينكه يكي از رايج­ترين اختلالات روان­پزشكي اعتياد مي­باشد، «شناخت­درماني» ابزاري است كه درمانگران با تأثيرگذاري بر افكار و باورها، جهت درمان كنترل و درمان اعتياد بكار مي­برند، به همين منظور پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي شناخت درماني در كاهش نگرش‌هاي ناكارآمد و باورهاي مرتبط با مواد در افراد دچار سوء­مصرف مواد مخدر شهر ايلام در سال 1393 صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه تحربي با پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه كنترل و دوره پيگيري بوده، جامعه آماري شامل 40 نفر از افراد دچار سوء­مصرف مواد مراجعه كننده به مراكز اعتياد، كه به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفري قرار داده شدند، ابزار مورد استفاده، باورهاي مرتبط با موادمخدر رايت و بك (1993) و مقياس نگرش‌هاي ناكارآمد (DAS) بود، تجزيه و تحليل اطلاعات با برنامه spss20 و تحليل كواريانس صورت گرفت نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه تفاوت معناداري بين گروه آزمايش و گواه، در مرحله پيگيري، از لحاظ باورهاي مرتبط با مواد و نگرش­هاي ناكارآمد، وجود دارد. از ميان متغيرهاي جمعيت شناختي نيز، تحصيلات و ميزان درآمد با نگرش ناكارآمد و باورهاي مرتبط با مواد داراي رابطه بودند. در مجموع با اثبات تاثير مثبت درمان شناختي بر افكار و باورهاي مرتبط با مواد و كاهش نگرش­هاي ناكارآمد، لزوم توجه و استفاده بيشتر از اين رويكرد به درمانگران، روان­شناسان و مددكاران پيشنهاد مي­گردد.

كلمات كليدي: سوء­مصرف مواد، شناخت درماني، باورهاي مرتبط با مواد، نگرش­هاي ناكارآمد.

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه نگرش مذهبي و خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان كارمند در دانشگاه هاي كرمان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي عنوان : بررسي رابطه نگرش مذهبي و خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان كارمند در دانشگاه هاي شهر كرمان

پايان نامه ارشد: بررسي تأثير نااطميناني حاصل از سياست هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد عنوان : بررسي تأثير نااطميناني حاصل از سياست­هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي

پايان نامه ارشد: بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي عنوان : بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان كارمند در دانشگاه هاي شهر كرمان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي گرايش : عمومي عنوان : بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان كارمند در دانشگاه هاي شهر كرمان

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان كارمند در دانشگاه هاي شهر كرمانايان نا

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي گرايش : عمومي عنوان : بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان كارمند در دانشگاه هاي شهر كرمان

پايان نامه ارشد: بررسي وضعيت تغذيه ­اي درختان و تنوع ­زيستي زيرآشكوب و ويژگي­هاي خاك سطحي منطقه مخمل كوه خرم آباد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي گرايش : جنگلداري عنوان : بررسي وضعيت تغذيه ­اي درختان و تنوع ­زيستي زيرآشكوب و ويژگي­هاي خاك سطحي و ترسيب كربن آن در توده ­هاي دست­ كاشت پهن ­برگ و سوزني ­برگ منطقه مخمل كوه خرم ­آباد

پايان نامه : اثرات اوكاليپتول بر الگوي فعاليت نوروني حلزون و برهمكنش با مكانيسم هاي سلولي دخيل در القاي فعاليت صرعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش : فيزيولوژي جانوري عنوان : اثرات اوكاليپتول بر الگوي فعاليت نوروني حلزون و برهمكنش با مكانيسم هاي سلولي دخيل در القاي فعاليت صرعي

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش : سلولي و مولكولي عنوان : بررسي ميزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انساني پس از روش Swim-up در زمان هاي مختلف

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي آناليز هاي پوش اور مودال و جابه جايي محور جهت تخمين ظرفيت قاب‌هاي دوبعدي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش : سازه عنوان : بررسي آناليز هاي پو

مطالب ديگر:

دانلود پايان نامه حقوق در مورد مسمي
دانلود تحقيق با موضوع وظايف سازماني
دانلود پايان نامه با موضوع ويژگيهاي شخصيت-پايان نامه آماده

برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ تير ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۲:۱۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :