دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود پايان نامه در مورد زباله سوز

لينك دانلود اين پايان نامه ها (دانلود پايان نامه در مورد زباله سوز)

 

هگزان-1و3-دي ­اون درحضور آمونيوم ­استات در حلال آب- اتانول، تحت شرايط رفلاكس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي

گرايش : آلي

عنوان : واكنش تك­ ظرفي سه جزيي آريل­گلي­ اكسال­ ها با سيكلو هگزان-1و3-دي ­اون درحضور  آمونيوم ­استات در حلال  آب- اتانول، تحت شرايط رفلاكس

 

دانشگاه اروميه

مركز آموزش هاي نيمه حضوري

دانشكده شيمي

گروه شيمي آلي

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در گرايش شيمي آلي

موضوع:

واكنش تك­ ظرفي سه جزيي آريل­گلي­ اكسال­ ها با سيكلو هگزان-1و3-دي ­اون درحضور  آمونيوم ­استات در حلال  آب- اتانول، تحت شرايط رفلاكس

استاد راهنما :

پروفسور جبار خلفي

استاد مشاور:

مهناز عزتي

 

شهريور ماه 1392

 

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1. اصول شيمي سبز. 2

1-2. آب، حلال سبز. 3

1-3. آب بعنوان حلال. 3

1-4. واكنشهاي چندجزئي.. 4

1-5. واكنشهاي تك ظرفي.. 4

1-6. ايندول 6

1-7. سنتز ايندول ها 6

1-7-1. سنتز ايندول به روش فيشر. 6

1-7-2. سنتز گرندبرگ… 7

1-7-3. سنتز ريزرت… 7

1-7-4. سنتز ليمگرابر- باتكو. 8

1-7-5. سنتز مدلانگ 8

1-7-6. سنتز بيچلر 9

1-7-7. سنتز ايندول به روش بارتولي.. 10

1-7-8. سنتز ننيتزسكيو 10

1-7-9. سنتز گاسمن.. 10

1-7-10. سنتز فارستنر. 11

1-7-11. سنتز فوكوياما 11

1-7-12. سنتز ايندولهاي چند استخلافي از طريق واكنش حلقه زايي درون مولكولي ]2+4[ 12

1-8 . واكنش هاي ايندول ها 13

1-8-1. واكنش با عوامل الكتروفيل 13

1-8-2. واكنش با عوامل اكسنده 20

1-8-3. واكنش با عوامل كاهنده  20

1-8-4. واكنش با كاربن ها 21

1-9. كاربردهاي داروئي ايندولها 21

1-9-1. 2- فنيل ايندول (2PI) سولفامات ها 21

1-9-2. تريپتوفان. 21

1-9-3. ملاتونين 22

1-9-4. سروتونين 22

1-9-5. ايندول -3- كربينول (I3C) 22

1-9-6. دي ايندوليل متان. 23

فصل دوم: بحث و بررسي

2-1. روش هاي تهيه آريل گلي اكسال‌ها 25

2-2. روش كليسنتز مشتقات جديد-3-هيدروكسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها 27

2-3. مكانيسم سنتز مشتقات جديد-3-هيدروكسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها 27

2-4. شناسايي مشتقات جديد مشتقات جديد-3-هيدروكسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)            -اون ها 28

2-4-1. 3-هيدروكسي-2-فنيل-6و7-دي هيدرو-H1-ايندول-4(H5)-اون. 28

2-4-2. 2-(4-بروموفنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5) – اون. 29

2-4-3. 3-(3-متوكسي فنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون. 30

2-4-4. 4-(4-فلوئوروفنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون. 30

2-4-5. 3-(4-نيتروفنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون. 31

2-4-6. 3-(4-متوكسي فنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون. 31

2-4-7. 3-(3و4-دي متوكسي فنيل)-3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4    ( H5)- اون. 32

2-4-8. 3-(3و4-متيلن ديوكسي فنيل)- 6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4      (H5)- اون. 32

2-4-9. 3 -( [1وَ1-باي فنيل]-4-ايل)- 3-هيدروكسي-6و7-دي هيدرو- H1-ايندول-4( H5)- اون. 33

 فصل سوم: بخش تجربي

3-1. مواد شيميايي و دستگاه هاي مورد استفاده 35

3-2. روش هاي سنتزي مورد استفاده 36

3-2-1. سنتز مشتقات جديد -3-هيدروكسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها 36

 فصل چهارم ضميمه طيف

 منابع و مآخذ. 53

چكيده :

كارهاي انجام شده دراين پايان ­نامه شامل سنتز مشتقات جديد 3-هيدروكسي- 2-آريل -6و7-دي هيدرو-H1-ايندول -4(H5)-اون ها مي­باشد.

در اين روش ابتدا استوفنون‌ ها به آريل گلي اكسال ‌ها­ي مربوطه اكسيد، سپس به مخلوط آريل گلي­­ اكسال (1) و سيكلو ­هگزان -1و3- دي ­­­اون (2) در آب، آمونيوم استات اضافه نموده و در دماي رفلاكس بهم زده شد. جامد بدست آمده  جداسازي و با آب مقطر شستشو داده شد تا آمونيوم استات اضافي از محيط خارج شود و مشتقات ايندولون ها (3) بصورت جامدات كريستالي با راندمان بالا بدست آمد.

ساختار تمام تركيبات از طريق داده ‌هاي طيفي (رزونانس مغناطيسي هسته اي هيدروژن، كربن و مادون قرمز) مورد تاييد قرار گرفتند.

فصل اول

مقدمه

1-1. اصول شيمي سبز:

با پيشرفت علوم و گذر از دهه­ هاي صنعتي شدن در غرب، بشر رفته رفته متوجه زيان­ هاي وارد شده بر محيط زيست شد و با وضع قوانين سختگيرانه سعي در حفظ منابع موجود خود و جلوگيري از آلودگي محيط زيست كرد.

شيمي سبز كه در اوايل دهه ي 90 معرفي شد شامل فرآيند هاي شيميايي و فناوري ­هايي است كه به حفظ محيط زيست و بهبود كيفيت زندگي كمك مي كند. شيمي سبز را با نام­ هاي متفاوتي مانند شيمي دوست ­دار محيط زيست، شيمي پاك و اقتصاد اتمي نيز مي خوانند.1 عبارت شيمي سبز كه توسط IUPAC پذيرفته شده، به اين صورت تعريف مي شود:

«اختراع، طراحي و بكارگيري فرآورده ­هاي شيميايي و فرآيند­ هايي كه توليد و مصرف مواد خطرناك را كاهش مي­ دهد و يا حذف مي كند.»2

اصول شيمي سبز معناي تازه­ اي از اصطلاح «محيط زيست» را در اختيار شيميدان­ ها قرار داد. دوازده اصل شيمي سبز كه توسط پاﻧول آناستاس و جان وارنر نوشته شد، همه­ ي موارد از جمله طراحي سنتز موثرتر، استفاده از مواد كم خطرتر و بكارگيري منابع تجديدپذير را شامل مي­ شود.

 1. جلوگيري از توليد زباله، بهتر از نابود كردن آن پس از تشكيل مي­ باشد.
 2. روش ­هاي سنتزي بايد به گونه ­اي باشد كه در طي فرآيند، تبديل مواد اوليه به محصول نهايي حداكثر باشد.
 3. در روش ­هاي سنتزي قابل اجرا موادي كه سميت كمتري دارند و يا هيچ سميتي براي سلامتي بشر و محيط زيست ندارد، بكار مي رود و يا توليد مي شود.
 4. محصول ­هاي شيميايي بايد به گونه اي طراحي شوند، كه اثر عوامل كاهش دهنده­ي سميت در آنها تغيير نكند (محصول پايدار باشد).
 5. بكارگيري مواد كمكي (حلال ­ها، مواد جدا كننده و …) تا حد امكان ضرورتي نداشته باشد و در صورت استفاده بي ­ضرر باشد.
 6. انرژي مورد نياز از نظر اقتصادي و زيست محيطي بايد در پايين ترين سطح ممكن قرار گيرد. بطوريكه روش­ هاي سنتزي در دما و فشار محيط قابل انجام باشد.
 7. مواد اوليه از منابع تجديد پذير باشد.
 8. از مشتق­ سازي غير ضروري (گروه حجيم، محافطت كردن / محافظت زدايي) تا حد امكان جلوگيري شود.
 9. واكنشگرهاي كاتاليزوري (كه تا حد امكان انتخابي عمل كنند) نسبت به واكنشگرهاي استوكيومتري ارجح مي باشد.
 10. محصول­ هاي شيميايي بايد به گونه اي طراحي شوند، كه پس از مصرف در محيط زيست باقي نمانند و به تركيب­ هاي تجزيه پذير بي ­ضرر تبديل شوند.
 11. روش­ هاي تجزيه بايد پيشرفت بيشتري پيدا كنند، تا در دنبال كردن فرآيند، زمان دقيق را اراﺋه و تشكيل مواد مضر را پيش از توليد، كنترل كنند.
 12. مواد مورد نياز در يك فرآيند شيميايي و روش ساخت اين مواد، بايد به گونه اي انتخاب شود، كه ميزان پديده­ هاي تصادفي مانند توليد گاز، انفجار و آتش سوزي به حداقل برسد.

تعداد صفحه : 67

قيمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتي كه مشكلي با پرداخت آنلاين داريد مي توانيد مبلغ مورد نظر براي هر فايل را كارت به كارت كرده و فايل درخواستي و اطلاعات واريز را به ايميل ما ارسال كنيد تا فايل را از طريق ايميل دريافت كنيد.

 

كاربر14

برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۴:۱۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :