دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه با موضوع افسر ارشد

لينك دانلود اين پايان نامه ها (پايان نامه با موضوع افسر ارشد)

 

 

پايان نامه ارشد : مقايسه مؤلفه هاي شناختي افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملي و افسرده

دانلود متن كامل پايان نامه مقايسه مؤلفه هاي شناختي افراد مبتلا به اختلال وسواس فكري ـ عملي و افسرده

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي و رابطه عزت نفس و افسردگي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان

دانلود متن كامل پايان نامه : بررسي و رابطه عزت نفس و افسردگي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان

دانلود پايان نامه ارشد : نقش بازخوردهاي مثبت و منفي در خود ارزيابي آزمودنيهاي افسرده و غير افسرده

دانلود متن كامل پايان نامه نقش بازخوردهاي مثبت و منفي در خود ارزيابي آزمودنيهاي افسرده و غير افسرده

پايان نامه ارشد :مقايسه اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري،دارويي وتركيبي بر علائم اختلال افسردگي

دانلود متن كامل پايان نامه مقايسه اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري،دارويي وتركيبي بر علائم اختلال افسردگي

دانلود پايان نامه ارشد : عوامل مستعد كننده افسردگي بعداز زايمان

دانلود متن كامل پايان نامه عوامل مستعد كننده افسردگي بعداز زايمان

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي

دانلود متن كامل پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي

دانلود پايان نامه ارشد : تعيين تأثير شناخت درماني گروهي بر كاهش افسردگي و اضطراب زنان سالمند

دانلود متن كامل پايان نامه تعيين تأثير شناخت درماني گروهي بر كاهش افسردگي و اضطراب زنان سالمند

پايان نامه ارشد : بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد راه حل محور بر كاهش افسردگي و خلق مثبت و منفي در نوجوانان پسر شهر كرمانشاه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد راه حل محور بر كاهش افسردگي و خلق مثبت و منفي در نوجوانان پسر شهر كرمانشاه

پايان نامه ارشد:اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب و افسردگي و كاهش سردرد تنشي زنان شهر كرمانشاه

دانلود متن كامل پايان نامه اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر اضطراب و افسردگي و كاهش سردرد تنشي زنان شهر كرمانشاه

پايان نامه ارشد:بررسي مقايسه اي اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري،دارويي وتركيبي بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگي

دانلود متن كامل پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي درمان هاي شناختي-رفتاري،دارويي وتركيبي بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي اثر آنتي اكسيداني كروسين و ارتباط آن با افسردگي و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابوليك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : پزشكي عنوان : بررسي اثر آنتي اكسيداني كروسين و ارتباط آن با افسردگي و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابوليك

دانلود پايان نامه ارشد :هنجار يابي پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ 83

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عمومي عنوان : هنجار يابي پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ 83

پايان نامه ارشد:مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي در شهر كرج

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت آموزش عنوان : مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي در شهر كرج

پايان نامه ارشد:مقايسه عملكردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار در شيراز (1391)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :عمومي عنوان : مقايسه عملكردهاي اجرايي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا بدون علايم روانپريشي، افسردگي اساسي بدون علايم روانپريشي و افراد بهنجار در شيراز (1391)

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير موسيقي درماني بر كاهش افسردگي سالمندان ساكن در خانه سالمندان استان ايلام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عنوان : تاثير موسيقي درماني بر كاهش افسردگي سالمندان ساكن در خانه سالمندان استان ايلام

پايان نامه بررسي ميزان شيوع افسردگي و عوامل مؤثر بر آن در بيماران مصروع شهر بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :باليني عنوان : بررسي ميزان شيوع افسردگي و عوامل مؤثر بر آن در بيماران مصروع شهر بندرعباس

پايان نامه ارشد :هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84-83

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي عنوان : هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84-83

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تاثير اجراي برنامه بازتواني بر كيفيت زندگي، ميزان اميد و افسردگي بيماران همودياليزي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري گرايش : مراقبت هاي ويژه عنوان : بررسي تاثير اجراي برنامه بازتواني بر كيفيت زندگي، ميزان اميد و افسردگي بيماران همودياليزي

پايان نامه ارشد:شيوع افسردگي و ارتباط آن با الگوهاي غذايي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شمال و غرب تهران در سال 1392

زمينه: افسردگي يكي از رايج ترين اختلال هاي رواني به شمار مي رود. تا كنون مطالعات اندكي به بررسي رابطه الگوهاي غذايي با افسردگي در كشورهاي در حال توسعه پرداخته اند.
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسي شيوع افسردگي و ارتباط آن با الگوهاي غذايي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شمال وغرب تهران در سال 1392 بود.
روش: در اين مطالعه مقطعي، 255 نفر از زنان 20 تا 45 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شمال و غرب تهران انتخاب شدند. روش نمونه برداري به صورت سيستماتيك خوشه اي بود. پرسشنامه هاي اطلاعات عمومي، بسامد خوراك، افسردگي بك (Beck) و فعاليت بدني از طريق مصاحبه حضوري تكميل شد. سپس قد و وزن افراد مورد مطالعه اندازه گيري شد و نمايه توده بدن محاسبه گرديد. جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
يافته ها: شيوع افسردگي در زنان مورد مطالعه، 58% بود. دو الگوي غذايي غالب شناسايي شد: الگوي سالم (غني از سبزي ها، هويج، حبوبات، گوجه فرنگي، ميوه ها، سبزي هاي برگ سبز، لبنيات كم چرب، سبزي هاي كلمي شكل، تخم مرغ، سيب زميني آب پز و زيتون) و الگوي غذايي ناسالم (غني از نوشابه، سيب زميني سرخ كرده، گوشت هاي فراوري شده، شيريني و دسر، ميان وعده ها، مغزها، چربي ها، ترشي ها، قند و شكر، لبنيات پرچرب، گوشت قرمز، ادويه ها، طيور و ماكيان، نمك، گوشت احشاء، آبميوه و غلات تصفيه شده). بعد از تعديل اثر عوامل مخدوشگر، افرادي كه نمره بالاتري از الگوي غذايي ناسالم كسب كرده بودند، نسبت به افراد داراي نمره پايين تر، از شانس بيشتري (نسبت شانس: 19/2، فاصله اطمينان 95%: 10/1 تا 36/4 و 02/0P=) براي ابتلا به افسردگي برخوردار بودند، اما الگوي غذايي سالم با افسردگي ارتباط آماري معني داري نداشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان دهنده شيوع بالاي افسردگي و ارتباط مستقيم الگوي غذايي ناسالم با خطر افسردگي در زنان مورد مطالعه بود.
كليدواژه ها: افسردگي، الگوهاي غذايي، تحليل عاملي

پايان نامه ارشد : اثرات دريافت اتوسوكسيمايد در دوره تكوين بر اضطراب، افسردگي و آپاپتوز سلولي در هسته سجافي پشتي موش هاي صحرايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش :فيزيولوژي جانوري (M.Sc) عنوان : اثرات دريافت اتوسوكسيمايد در دوره تكوين بر اضطراب، افسردگي و آپاپتوز سلولي در هسته سجافي پشتي موش هاي صحرايي

دانلود پايان نامه ارشد : پيش بيني افسردگي بر اساس افكار ناكارآمد و فراشناخت در نواجوانان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : باليني عنوان : پيش بيني افسردگي بر اساس افكار ناكارآمد و فراشناخت در نواجوانان

پايان نامه ارشد تربيت بدني: بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق كرونر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي عنوان : بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق كرونر

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي: بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق كرونر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني عنوان : بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق كرونر دانشگاه بوعلي سينا پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت ­بدني و علوم ورزشي عنوان: بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي […]

پايان نامه ارشد در رشته روانشناسي باليني: تاثير درمان مبتني بر رويكرد پردازش اطلاعات بر كاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان : تاثير درمان مبتني بر رويكرد پردازش اطلاعات بر كاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن پاياننامه كارشناسي ارشد رشته روان‌شناسي باليني عنوان: تاثير درمان مبتني بر رويكرد پردازش اطلاعات بر كاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله استاد راهنما: […]

پايان نامه ارشد گروه روانشناسي: مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان : مقايسه طرحواره­هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار دانشگاه محقق اردبيلي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي عنوان: مقايسه طرحواره ­هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال […]

پايان نامه ارشد رشته روانشناسي باليني : مقايسه طرحواره­هاي فعال در آزمودنيهاي افسرده با آزمودني­هاي مضطرب

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني گرايش باليني با عنوان : مقايسه طرحواره­هاي فعال در آزمودنيهاي افسرده با آزمودني­هاي مضطرب

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي: افسردگي در دو گروه دانشجويان بومي و غير بومي

متن كامل پايان نامه با عنوان : افسردگي در دو گروه دانشجويان بومي و غير بومي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه ارشد رشته روانشناسي: بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي تاثير كلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي: بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

 مطالب ديگر:

 
تصويرسازي ذهني
دانلود پايان نامه درمورد تأمين كننده، پرتوي ايكس

برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۵۹:۰۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :