دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود پايان نامهپايان نامه درباره مدل‌سازي

لينك دانلود اين پايان نامه ها

 

پايان نامه مدل‌سازي ژئومورفولوژيكي مخروطه‌افكنه‌هاي دشت جيرفت

  دانشگاه اصفهان دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه‌ريزي   گروه جغرافياي طبيعي گرايش ژئومورفولوژي     پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته جغرافياي طبيعي گرايش  ژئومورفولوژي       مدل‌سازي ژئومورفولوژيكي مخروطه‌افكنه‌هاي دشت جيرفت        مهر 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به […]

پايان نامه ارشد:مدل‌سازي عددي جريان سيال غيرنيوتوني قاعده تواني و تأثير گام طولي و عرضي بر عملكرد مبدل حرارتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي مكانيك گرايش :تبديل انرژي عنوان : مدل‌سازي عددي جريان سيال غيرنيوتوني قاعده تواني و تأثير گام طولي و عرضي بر عملكرد مبدل حرارتي

پايان نامه ارائه يك چارچوب مدل‌سازي براي ارزيابي شيوه آموزشي يادگيرندگان در محيط‌هاي يادگيري تحت وب

 دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه ارشد: مدل‌سازي و شبيه‌ سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراكتور از نوع تماس دهنده غشايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي شيمي گرايش : شبيه‌ سازي و طراحي فرآيند عنوان : مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراكتور از نوع تماس دهنده غشايي

دانلود پايان نامه ارشد : مدل‌سازي رهايش دارو از يك سيستم پليمري دوفازي زيست تخريب پذير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي پليمر گرايش :صنايع پليمر  عنوان : مدل‌سازي رهايش دارو از يك سيستم پليمري دوفازي  زيست تخريب پذير

دانلود پايان نامه ارشد : مدل‌سازي عددي نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسي آرامش حوضچه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش : سازه هاي دريايي عنوان : مدل‌سازي عددي نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسي آرامش حوضچه

پايان نامه ارشد: مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان تركيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي عنوان : مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان تركيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه با بهره گرفتن از نرم‌افزار Flow3D

دانلود پايان نامه ارشد : استفاده از مدل‌سازي هوشمند در فرآيند طراحي و عيب يابي عمليات حفاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت گرايش :حفاري و بهره‌برداري عنوان : استفاده از مدل‌سازي هوشمند در فرآيند طراحي و عيب يابي عمليات حفاري

دانلود پايان نامه ارشد : ارزيابي برخي الگوريتم‌هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، از طريق مدل‌سازي با پتري رنگي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كامپيوتر عنوان : ارزيابي برخي الگوريتم‌هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، از طريق مدل‌سازي با پتري رنگي

دانلود پايان نامه ارشد : مدل‌سازي جريان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمايي با صفحات لانه‌زنبوري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك گرايش : تبديل انرژي عنوان : مدل‌سازي جريان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمايي با صفحات لانه‌زنبوري

دانلود پايان نامه : مدل‌سازي تصادفي چندهدفه زنجيره تأمين ازلحاظ كيفيت مطالعه موردي شركت فرآورده‏هاي لبني كاله

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش :صنايع عنوان : مدل‌سازي تصادفي چندهدفه زنجيره تأمين ازلحاظ كيفيت مطالعه موردي شركت فرآورده‏هاي لبني كاله

دانلود پايان نامه ارشد:مدل‌سازي يك بعدي عملكرد پيل سوختي غشاء پليمري

در اين پايان‌نامه پيل سوختي غشاء پليمري به صورت يك بعدي مدل‌سازي شده است. تمامي لايه‌هاي مختلف پيل كه شامل مجموعه غشاء– الكترود (غشاء،لايه كاتاليست و لايه‌هاي نفوذ گاز)مي باشد، شبيه‌سازيشده‌اند. لايه كاتاليست به دو روش همگن و توده‌اي مدل شده و سپس نتايج حاصل از هر دو مدل با يكديگر مقايسه شده‌اند. در اين پروژه تمركز بر روي مدل توده‌اي است، بطوريكه در اين راستا معادلات مدل توده‌اي به طور كامل استخراج شده است. صحت‌سنجي مدل با مقايسه با داده‌هاي تجربي در دو دماي متفاوت انجام شده است. نتايج نشان مي‌دهند كه در حالت حدي كه اندازه ذرات توده‌اي به سمت صفر ميل كند، مدل توده‌اي به مدل همگن ساده مي‌شود. مدل همگن كارائي پيل را براي مقادير چگالي جريان A/m2 3000 و بيشتر از آن در دماي عملكرديoC 50 تقريباً 80% بيشتر از مدل توده‌اي و داده‌هاي تجربي پيش‌بيني مي‌كند. يك سري مطالعات پارامتري بر روي مدل توده‌اي به منظور بررسي حساسيت مدل به تغييرات برخي از پارامترهاي ساختاري و عملكردي انجام شده است. مشخص شد كه اندازه ذرات توده‌اي تأثيرگذارترين پارامتر بر عملكرد پيل سوختي مي‌باشد. مجموعه غشاء – الكترود نيز با در نظر گرفتن هواي مرطوب(O2, N2, H2O(v))به عنوان ورودي كاتد و هيدروژن مرطوب ناشي از ريفرم گاز طبيعي (H2, CO2, H2O(v)) به عنوان ورودي آند مدل شده‌اند. در اين مدل‌سازي فرض بر اين است كه پيل سوختي در شرايط پايا، دما ثابت و فشار ثابت كار مي‌كند. لايه‌هاي نفوذ گاز با استفاده از معادله استفان – ماكسول كه مربوط به نفوذ چند جزئي مخلوط گازي مي‌باشد، شبيه‌سازي شده‌اند. همچنين مكانيزم‌هاي انتقال آب غشاء نيز مدل شده است. در اين مورد نيز پس از صحت‌سنجي مدل با نتايج تجربي، يك سري مطالعه پارامتري انجام شده است. نتايج حاكي از اين است كه افرايش دما سبب افزايش مقاومت پروتونيك غشاء و در نتيجه مقاومت اهميك پيل مي‌شود. همچنين قابليت هدايت و جزء آب درون غشاء با افزايش دما كاهش مي‌يابد. در چگالي جريان‌هاي بالا نيز، محتويات آب داخل غشاء افت مي‌كند و در پي آن با كاهش قابليت هدايت غشاء كارائي پيل كاهش مي‌يابد. تمامي اين نتايج مي‌تواند براي سازندگان سيستم‌هاي پيل‌هاي سوختي مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: پيل سوختي غشاء پليمري- مدل توده‌اي- نفوذ چند جزئي- نفوذ معكوس- درگ الكترواسمتيك.

پايان نامه : مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان تركيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه با بهره گرفتن از نرم‌افزار Flow3D

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته سازه­ هاي آبي عنوان : مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان تركيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه با بهره گرفتن از نرم‌افزار Flow3D

پايان نامه ارشد:مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي

با افزايش كاربرد پيل‌هاي سوختي در صنعت و به صورت كاربرد در محل، نياز به توسعه واحدهاي توليد در محل هيدروژن وجود دارد. در اين تحقيق يك ريفرمر كاتاليستي مونوليتي كه در آن فرآيند ريفرمينگ خودگرمازاي متان صورت مي‌گيرد، بصورت سه بعدي مدل‌سازي مي‌شود. كاتاليست مورد استفاده در اين مدل‌سازي، 5% مي‌باشد. اين مدل‌سازي شامل حل هم‌زمان معادلات بقاء مي‌باشد كه در آن واكنش‌هاي صورت گرفته نيز اثر داده مي‌شود. يك كانال از اين راكتور مونوليتي به عنوان دامنه محاسباتي استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مدل‌سازي‌ تطابق خوبي با داده‌هاي آزمايشگاهي موجود در منابع دارد. از اين مدل براي تخمين عملكرد ريفرمر در ساير شرايط عملياتي استفاده شده است. پارامترهاي مورد بررسي شامل نسبت مولي اكسيژن به متان ورودي (O2/CH4)، نسبت مولي بخارآب به متان ورودي (H2O/CH4) و دماي گاز ورودي به ريفرمر مي باشد. در نهايت بعد از بررسي اثر پارامترهاي ذكر شده، اين نتيجه حاصل شد كه براي دستيابي به بيشينه مقدار هيدروژن در محدوده مورد بررسي از نظر پارامترهاي عملياتي، بايد نسبت‌هاي مولي O2/CH4 و H2O/CH4 ورودي به راكتور را بترتيب 445/0 و 8/3 انتخاب كرد. همچنين دماي گاز ورودي به راكتور نيز بايد C ° 600 باشد.

واژه‌هاي كليدي: هيدروژن، ريفرمينگ خودگرمازا، متان، راكتور مونوليتي

دانلود پايان نامه ارشد: مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراكتور از نوع تماس دهنده غشايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي  گرايش : شبيه سازي و طراحي فرآيند عنوان :  مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراكتور از نوع تماس دهنده غشايي

دانلود پايان نامه ارشد : مدل‌سازي چگونگي وقوع 4 تحول انقلاب، خيزش، جنگ داخلي و كودتا در خاورميانه عربي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تاريخ  عنوان : مدل‌سازي چگونگي وقوع 4 تحول انقلاب، خيزش، جنگ داخلي و كودتا در خاورميانه عربي

پايان نامه ارشد مهندسي نفت: استفاده از مدل‌سازي هوشمند در فرآيند طراحي و عيب يابي عمليات حفاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت گرايش : حفاري و بهره برداري عنوان : استفاده از مدل‌سازي هوشمند در فرآيند طراحي و عيب يابي عمليات حفاري

پايان نامه ارشد رشته كامپيوتر: ارزيابي برخي الگوريتم‌هاي كنترل همروندي در سيستم مديريت پايگاه داده‌ها، از طريق مدل‌سازي با پتري رنگي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كامپيوتر

پايان نامه ارشد مهندسي صنايع: مدل‌سازي تصادفي چندهدفه زنجيره تأمين از لحاظ كيفيت

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه طراحي مدل رياضي جهت مكان‌يابي بهينه دستگاه‌ خودپرداز

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي ( M.A)   عنوان : طراحي مدل رياضي جهت مكان‌يابي بهينه دستگاه‌هاي خودپرداز با بهره گرفتن از تكنيك‌هاي MCDM (مطالعه موردي : دستگاه‌هاي خودپرداز شهر كرمانشاه) […]

پايان نامه بكارگيري الگوريتم ژنتيك و منطق فازي در انتخاب بهينه پرتفوي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش: مالي   عنوان: بكارگيري الگوريتم ژنتيك و منطق فازي در انتخاب بهينه پرتفوي مورد: 5 صنعت فعال در بورس   بهار 1393     تكه هايي از […]

پايان نامه تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)   رشته : مديريت بازرگاني مديريت تحول     عنــوان:   بررسي تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه […]

پايان نامه نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان بررسي نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي و تأثير آن در رفتار كاري كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اردبيل)   شهريور […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي درباره يادگيري

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير بازخورد معلم(نوشتاري و كلامي) در ارزشيابي هاي تكويني بر خودكارآمدي و ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم دانلود پايان نامه:تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر پايان نامه مقايسه سبك­هاي يادگيري و تسلط ربع­هاي مغزي دانش­ آموزان عادي و ناتواني يادگيري دانلود پايان نامه ارشد […]

پايان نامه پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش ­بيني فروش با بهره گرفتن از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين­الملل   عنوان پايان­ نامه: پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش ­بيني فروش با بهره گرفتن از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون(مطالعه موردي: شركت ملي صنايع مس ايران) […]

پايان نامه پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با بهره گرفتن از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت   پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ مديريت بازرگاني گرايش مالي   پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با بهره گرفتن از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال   مهر ماه 1392   (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بهينه‌سازي پرتفوي متشكل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي   بهينه‌سازي پرتفوي متشكل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك   شهريورماه 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه بررسي اثرات تغيير اقليم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران     دانشگـــاه آزاد اسلامــــي واحد استهبان   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي عمران/ مهندسي آب   عنــــــوان : بررسي اثرات تغيير اقليم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها (مطالعه ي موردي سد دز)   ســـــرمـــاي 1392 (در فايل […]

پايان نامه  بررسي و تحليل ريسك نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از فرآيند ماركوف و ارائه الگوي مالي-اسلامي جهت مديريت ريسك آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد رساله دكتري رشته علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي  بررسي و تحليل ريسك نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از فرآيند ماركوف و ارائه الگوي مالي-اسلامي جهت مديريت ريسك آن خرداد ماه 1394 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با بهره گرفتن از تكنيك تاپسيس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏ نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مالي عنوان: رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با بهره گرفتن از تكنيك تاپسيس زمستان 93 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

راهبري نوشته‌ها

 

مطالب ديگر:


منابع مقاله درمورد كسب و كار، كوتاه مدت، اهداف سود
منابع تحقيق درمورد صندوق بازنشستگي
منابع مقاله درباره محل سكونت

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۲:۲۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :