دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود پايان نامه با موضوع قوادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين ­المللي­ كيش پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته:حقوق            گرايش : جزاوجرم شناسي عنوان : جرايم رايانه اي عليه عفت و اخلاق عمومي پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي تكرار جرم و سير تحولات تقنيني آن در نظام كيفري ايران 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندر انزلي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي فقهي و حقوقي تكرار جرم و سير تحولات تقنيني آن در نظام كيفري ايران                […]

پايان نامه بررسي قيادت و شرب مسكر از منظر فقه اماميه و اهل سنت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه الهيات پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. » گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: بررسي قيادت و شرب مسكر از منظر فقه اماميه و اهل سنت استاد مشاور: دكتر مهران جعفري زمستان […]

پايان نامه بررسي تطبيقي تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق موسسه آموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي مهد علم كاشان پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: بررسي تطبيقي تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامي تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه  جايگاه شخصيت بزهكار در فرايند دادرسي و تعيين مجازات از منظر فقه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان:  جايگاه شخصيت بزهكار در فرايند دادرسي و تعيين مجازات از منظر فقه و حقوق كيفري ايران شهريور 1394 راي […]

پايان نامه بررسي حدود حريم عفت زنان در قانون كيفري ايران و اسناد بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاداسلامي واحد كرمانشاه عنوان: بررسي حدود حريم عفت زنان در قانون كيفري ايران و اسناد بين الملل براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن […]

پايان نامه بررسي جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ازديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M . A» رشته فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي ازديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران پاييز 94 براي […]

پايان نامه ارشد با موضوع:حمايت از كودكان بزه ديده ناشي از خشونت خانواده در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين­المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا  و جرم شناسي عنوان : حمايت از كودكان بزه ديده ناشي از خشونت خانواده در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين­المللي

دانلود پايان نامه حقوق در مورد:سياست جنايي ايران در قبال جرايم منافي عفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : سياست جنايي ايران در قبال جرايم منافي عفت

پايان نامه ارشد: بررسي موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي موارد صدور قرار موقوفي تعقيب و مجازات در حقوق كيفري ايران

دانلود پايان نامه: بررسي فعل فحشا در فضاي مجازي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه گرايش :فقه و مباني حقوق عنوان :  بررسي فعل فحشا در فضاي مجازي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:نقش جنسيتي زنان در حقوق كيفري

چكيده

اسلام نسبت به حقوق زن و مرد ديدگاه متساوي و متعادلي دارد. اما شرايط و ويژگي‌هاي فيزيكي مختلف اين دو جنس متعاقبا حقوق و وظايف خاصي را براي آنها به دنبال دارد؛ لذا اينجاست كه ضرورت حمايت از زنان (به دليل نقش مهم مادري) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ي خود را در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي مطرح نموده. حال با توجه به اينكه زنان رسالت متفاوتي با مردان دارند لازم است بررسي شود در صورت ارتكاب جرم مجازات متفاوتي خواهند داشت يا خير؟ ديدگاه فقهاي اسلام در رويكرد به جرايم زنان نيز رويكرد حمايتي است با اين رويكرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان كيفرهاي متفاوتي منظور كردند كه جمع آنها تفاوت در تخفيف جرايم: زناي اكراهي، قيادت و ارتداد است كه در فصل پاياني رساله مفصل به بيان اين جرايم و مجازاتشان پرداخته شده است.

كليدواژه: حق، حمايت، جرم، كيفر، مجازات.

دانلود پايان نامه ارشد : مباني و قلمرو جرم انگاري حدود در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي در مقايسه با قانون مجازات اسلامي فعلي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : مباني و قلمرو جرم انگاري حدود در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي در مقايسه با قانون مجازات اسلامي فعلي

دانلود پايان نامه ارشد: نقش جنسيتي زنان در حقوق كيفري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق عنوان : نقش جنسيتي زنان در حقوق كيفري

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وتبيين نكات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان :  بررسي وتبيين نكات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا: علم قاضي اساس كشف حقيقت در رسيدگي هاي قضايي و چگونگي تحصيل آن

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : چالش هاي حقوقي ايران در جرايم و انحرافات جنسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان : چالش هاي حقوقي ايران در جرايم و انحرافات جنسي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق : قاچاق انسان در حقوق ايران و پروتكل الحاقي به كنوانسيون پالرمو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان : قاچاق انسان در حقوق ايران و پروتكل الحاقي به كنوانسيون پالرمو در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي اقرار در سياست كيفري ايران و فقه اماميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان : بررسي اقرار در سياست كيفري ايران و فقه اماميه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : نوآوري هاي لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در كتاب حدود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان :   نوآوري هاي لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در كتاب حدود در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : نقش توبه در حدود قصاص و ديات با رويكردي به قانون مجازات اسلامي جديد

دانلود متن كامل كار تحقيقي وكالت رشته حقوق  


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۳۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه رضايت شغل

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها   عنوان: تاثيرابعاد ساختاري سازمان بر رضايت شغلي كاركنان مورد مطالعه: (دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي (گروه مديريت آموزشي) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مديريت آموزشي عنوان: بررسي رابطه بين جو سازماني با استرس شغلي و رضايت شغلي دبيران دخترانه شهرستان گرمسار سال تحصيلي94-93 د پاييز 1393    براي […]

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي -رشته مديريت

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به كار واداشتن كسى است و آنچه مايه مشغوليت مى باشد. از طريق اشتغال، فرد فعّالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مى كند و پاداشى نقدى يا جنسى دريافت مى دارد. (شفيع آبادي، 1386). كار و شغل فعاليتى بدنى يا فكرى در جهت توليد و خدمت است. به […]

پايان نامه شناسايي مولفه هاي اخلاق حرفه اي اسلامي مديران آموزشي ورابطه آن با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  موضوع: شناسايي مولفه هاي اخلاق حرفه اي اسلامي مديران آموزشي ورابطه آن با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس  استاد مشاور : دكتر علي اكبر شيخي سال تحصيلي :1392 -1391 براي […]

پايان نامه مقايسه ميزان شادماني و رضايت شغلي معلمان مدارس استثنايي و عادي شيراز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A. ) گرايش روانشناسي عمومي عنوان : مقايسه ميزان شادماني و رضايت شغلي معلمان مدارس استثنايي و عادي شيراز استاد مشاور : دكتر سيروس سروقد تابستان 1390 براي […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان   سال تحصيلي: 1392-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش: صنعتي و سازماني                                عنوان: رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي […]

پايان نامه ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس دانشگاهي قشم پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي عنوان : ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس  استاد مشاور : دكتر عابديني  بهمن ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي– گرايش منابع انساني   عنوان : بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي ( مطالعه موردي : شركت توزيع نيروي برق منطقه جنوب غرب تهران بزرگ )    بهار: […]

پايان نامه مطالعه ارتباط اخلاق حرفه­اي در ميزان رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  پايان‌نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي   مطالعه ارتباط اخلاق حرفه­اي در ميزان رضايت شغلي مديران نواحي چهارگانه شهرداري استان قم  استاد مشاور: دكتر غلامرضا جندقي  1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي رابطه فرسودگي شغلي با رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت   عنوان پژوهش: بررسي رابطه فرسودگي شغلي با رضايت شغلي (مطالعه موردي: شركت مخابرات استان يزد)  سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين تعلق سازماني با  رضايت شغلي، تعهد سازماني، اشتراك دانش كاركنان شهردار ي هاي استان هرمزگان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه هرمزگان  واحد پرديس دانشگاهي قشم پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته مديريت اجرايي عنوان بررسي رابطه بين تعلق سازماني با  رضايت شغلي، تعهد سازماني، اشتراك دانش كاركنان شهردار ي هاي استان هرمزگان استاد مشاور: دكتر محمد نور رحماني شهريور1393 براي رعايت […]

پايان نامه بررس عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر رضايت شغلي كارمندان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي       دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه : جامعه شناسي پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي گرايش محض عنوان : بررس عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر رضايت شغلي كارمندان (مورد مطالعه: اداره امور مالياتي شهر اهواز)  استاد مشاور: دكتر معصومه […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه ارتباط­سنجي سطح معنويت محيط كار با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي ناحيه 1 شهرستان كرمان در سال 91-1390

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي   بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي ارتباط­سنجي سطح معنويت محيط كار با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي ناحيه 1 شهرستان كرمان در سال 91-1390 استاد راهنما: دكتر هدايت تيرگر استاد […]

پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان شركت توزيع برق

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   موسسه آموزش عالي مهرالبرز   بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان شركت توزيع برق لرستان   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت گرايش MBA شهريور ماه براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه شمال پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت سيستم و بهره وري عنوان : ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي شهرستان ساري استاد مشاور: دكتر سعيد امامقلي زاده 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  كاركنان بانك مهر اقتصاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان     عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي […]

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  […]

پايان نامه رابطه جو اخلاقي با نيت ترك خدمت از طريق رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده حسابداري و مديريت گروه آموزشي مديريت دولتي پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان : رابطه جو اخلاقي با نيت ترك خدمت از طريق رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم […]

پايان نامه بررسي روابط بين بازاريابي داخلي و رضايت شغلي در شركت­هاي پخش دارويي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  پايان نامه بررسي روابط بين بازاريابي داخلي و رضايت شغلي در شركت­هاي پخش دارويي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن […]

پايان نامه  رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي و منزلت اجتماعي پليس شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه دانشكده علوم انساني گروه روانشاسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي (M.A) گرايش عمومي عنوان  رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي و منزلت اجتماعي پليس شهر كرمانشاه در سال1394 تابستان 1394 براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه انگيزه پيشرفت و رضايت شغلي با خودكارآمدي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايا ن نامه « رابطه كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي و  تعهد سازماني دبيران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط كريم »

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج […]

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بين سبك رهبري خدمتگزار مديران با رضايت شغلي معلمان ورزش مقطع متوسطه

دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش مديريت ورزشي)   عنوان: ارتباط بين سبك رهبري خدمتگزار مديران با رضايت شغلي معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان استاد راهنما: دكتر حسين اكبري يزدي   استاد مشاور: دكتر مرجان صفاري   براي رعايت حريم خصوصي […]

ارزيابي تاثير طراحي ادارات پلان آزاد بر رضايت شغلي كارمندان – پايان نامه ارشد

 دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سبك رهبري كاركنان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عنوان : بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سبك رهبري كاركنان

دانلود پايان نامه : بررسي رابطه استرس شغلي با رضايت شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان­هاي شهر كرمانشاه در سال 1393

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي

پايان نامه ارشد :مقايسه ي سلامت روان و رضايت شغلي معلمان دانش آموزان عادي با استثنايي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقايسه ي سلامت روان و رضايت شغلي معلمان دانش آموزان عادي با استثنايي

دانلود پايان نامه : رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي و سلامت روان

 دانلود متن كامل پايان نامه رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با رضايت شغلي و سلامت روان

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي رابطه تيپ شخصيتيB و A با رضايت شغلي و سلامت عمومي كاركنان دادگستري كرمانشاه در سال 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي عنوان : بررسي رابطه تيپ شخصيتيB و A با رضايت شغلي و سلامت عمومي كاركنان دادگستري كرمانشاه در سال 1392

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با رضايت شغلي و سلامت عمومي بين كاركنان بانك ملت

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با رضايت شغلي و سلامت عمومي بين كاركنان بانك ملت

پايان نامه ارشد:بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۲۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره

پايان نامه روانشناسي درباره استرس و مقابله

بعضي از روانشناسان تاريخچه مقابله را با تاريخ رويكرد يادگيري بخصوص الگوي محرك پاسخ (S-R) پيوند مي دهند (فرايد بندگ ۱۹۹۷) البته با ناكار آمدي اين الگو و پديد آمدن رويكردي فراگير تر الگوي (S-O-R) رفتارهاي انساني و انديشه هايشان بيشتر تبيين شد با ظهور نظريات جديد بطور خاص نظريه خودكار آمدي مسايلي از قبيل […]

ليست همه پايان نامه ها درباره مديريت كيفيت جامع

 تعريف مديريت كيفيت جامع آسان نيست در واقع اين امر يك فلسفهمديريت است كه بطور گسترده در شركتها به اجرا در آمده و به صورت دقيق همراه با جزئيات در ادبيات دانشگاهي مورد بحث قرار گرفته است . بررسي آن نشان مي دهد كه بيشتر سازمانها و پژوهشگران تعريف خاص خود را از اين اصطلاح […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع هوش عاطفي

      روانشناسان انواع هوش رادر۳گروه اصلي دسته­بندي كرده­اند :۱)هوش انتزاعي : به معناي توانايي ادراك وبكارگيري ماهرانه ازنمادهاي رياضي وكلامي مي­باشد.۲ ) هوش­عيني : به معناي توانايي ادراك برخوردماهرانه باموضوعات مي­باشد.۳) هوش­اجتماعي : به معناي توانايي ادراك ديگران است. (جانسون وايندويك،۱۹۹۹، ص ۴۸ ،به نقل ازخان محمدي) ريشه هوش عاطفي ازمفهوم هوش اجتماعي كه اولين […]

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

دانلود آموزش ويديويي ساليدورك (از مقدماتي تا پيشرفته)

 مقدمه نرم افزار solidwork يكي از كاملترين نرم افزارهاي cad در جهان مي باشد كه قابليتهاي بسياري در طراحي قطعات و اشكال سه بعدي دارا مي باشد. بطوريكه امروهاين نرم افزار كاربردهاي بسياري در صنعت بخصوص در امر طراحي قالب و همچنين طراحي قطعات پيچيده، و تحليل آن با استفاده از نرم افزارهاي cae دارا […]

دانلود پايان نامه با موضوع تجارت الكترونيكي

مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادراتبا توجه به اهميت تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاريابي اينترنتي را در امر صادرات مي توان به شرح زير بيان نمود: ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، […]

پايان نامه مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در مديريت زمان و هزينه ي تغييرات و دوباره كاري ها

  مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در مديريت زمان و هزينه ي تغييرات و دوباره كاري ها: تغييرات را مي توان به روش هاي مختلف دسته بندي كرد كه به هدف ما از طبقه بندي بستگي دارد.تغييرات در پروژه هاي ساخت و ساز را مي توان بر اساس علت طبقه بندي كرد. طبقه بندي بر اساس […]

تنظيم هيجان – پايان نامه

تنظيم هيجان فرايندي است كه افراد به وسيله ي آن هيجاناتشان را كنترل مي كنند (كول ۲۰۰۹). در طول دو دهه گذشته تنظيم هيجان به عنوان يكي از مهمترين ساختارها جهت فهميدن رشد و عملكرد انسان ها تبديل شده است (زمان و همكاران، ۲۰۰۶). عملكرد تنظيم هيجان شروع و توسعه اش در دوران كودكي مي […]

پكيج PSD پكيج طرح لايه باز پكيج فايل لايه باز

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع بانكداري اينترنتي

ليست برخي از پايان نامه ها در رابطه با اين موضوع  كه متن كامل آنها با فرمت ورد داخل سايت ما موجود است : پايان نامه بررسي سرمايه اجتماعي سازماني و توانمندسازي كاركنانپايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي كاركنان دانشگاه تربيت مدرس تهرانپايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگادپايان […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

د

ر گذشته نه چندان دور، سرعت تغييرات در زندگي و مديريت ها كند وساده بوده است. مشكلات و مسايل مربوط به مديريت وسازمان مسائلي نظير، چگونگي كنترل هزينه ها، بررسي چرايي توليد محصولات با كيفيت پايين، چگونگي حضور در بازارها و شكست در مقابل رقباي كاري پيش روي مديران سازمانها قرار گرفت. اما يكي از […]

خدمات فيزيوتراپي در منزل

 درمان از طريق فيزيوتراپي يك روش درماني است كه براي افراد توانبخشي بعد از يك آسيب شديد انجام ميشود. به طور كلي براي بازپروري ، حفظ و به حداكثر رساندن عملكرد، حركت و قدرت فرد است. با استفاده از فيزيوتراپي، مشكلاتي مانند شكستگي و يا شكاف در استخوان،آسيب هاي ستون فقرات،سكته مغزي،اختلالات عصبي،صدمات ورزشي،توانبخشي بعد […]

پايان نامه ها درباره سودآوري بانك ‌ها

از نظر آدام اسميت[۱]، سود، درآمد مشتق از سرمايه است كه آن را به اشتغال درآورده يا مديريت آْن را بر عهده گرفته است. آدام اسميت، دلپذير بودن و نبودن شغل و خطر يا امنيت آن را دو عامل موثر بر سود مي‌داند و معتقد است، سود جزء متغيرهاي پرنوسان است تا حدي كه شخصي […]

تفسير تيتر نيوكاسل -پايان نامه

غير از اهميت تغذيه، نيوكاسل يك عامل بيماريزا تشخيص داده شده در انسان است.از طرف ديگر گزارش‌هايي از بيماري معمولا چندان مستند نيست. اما مهمترين عامل كلينيكي اثبات شده در عفونت هاي انسان، عفونت چشم كه معمولا شامل قرمزي يك طرفه يا دو طرفه چشم ، ترشح بيش از حد از چشم، ادم پلك چشم، […]

پايان نامه مديريت منابع انساني سبز

تدوين طرح سبز و رويكرد عالي آن با بازنگري در تفكر اداره جامعه بر اساس موضوع توسعه پايدار مطرح شده است. طرح دولت سبز طراحي و اداره امور  بر اساس حداقل ضايعات زيست محيطي استفاده بهينه از منابع است و ديگر ابعاد مديريتي نظير پاسخگويي ، اطلاع رساني جامع، فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت همگان […]

پايان نامه صنايع غذايي

  دانلود پايان نامه ارشد : شناسايي رتبه‌بندي توانمند سازي صنعت توريسم مطالعه موردي كلانشهر تبريزدانلود پايان نامه ارشد:سرب و كادميوم در شيــرخشـك نوزادانپايان نامه ارزيابي خصوصيات زراعي و محتواي اسانس توليدي در نعناعدانلود پايان نامه ارشد : توليد ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندمدانلود پايان نامه ارشد : طراحي بسته‌بندي براي بهبود ماندگاري مغز […]

پايان نامه مديريت منابع انساني

امروزه آموزش توسط كارفرمايان به عنوان ابزاري مهم براي ارتقا دادن قابليت ها و عملكرد كاركنان شناخته شده و مبالغ بسياري در برنامه هاي آموزشي سرمايه گذاري شده است(چنج ، هامپسون،۲۰۰۸)  آموزش و بهسازي نقش و تأثيري اساسي در دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان و وظايف و فعاليت […]

پايان نامه تصويرسازي

دانلود پايان نامه ارشد : تحليلي بر تصويرسازي كتاب قابوسنامه و جايگاه آن در هنردوران اوليه اسلامي متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر گرايش :پژوهش هنر  عنوان :  تحليلي بر تصويرسازي كتاب قابوسنامه و جايگاه آن در هنردوران اوليه اسلامي دانلود پايان نامه ارشد : بررسي روش هاي تصويرسازي علمي-آموزشي ناشران كودك […]

ساختار سازماني – دانلود پايان نامه ها

انواع ساختار سازماني:هر سازماني ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اينجا طبقه‌بندي ساختار سازماني از ديدگاه رابينز را آورده‌ايم.الف) ساختار ساده:ويژگي: در واقع ساختار ساده توسط ويژگيهايي كه در آن نيست،‌نه ويژگيهايي كه داراست شناخته مي‌شود: دقيق طراحي نشده است پيچيدگي كم است رسميت پائين است. اختيار در دست يك شخص خاص است سلسله […]

پايان نامه فساد اداري

       در جوامع گوناكون و برحسب نگرش‌ها و برداشت‌ها، تعاريف مختلفي از فساد به‌عمل آمده است. ريشه فساد از از فعل لاتين «Rumpere» به معناي  شكستن است. بنابراين در فساد چيزي مي‌شكند يا نقض مي‌شود. ( تقوي، ۱۳۸۶، ۲۸)از نظر يكي از صاحبنظران، فساد مانند يك فيل است. توصيف آن سخت است و شناسائي […]

رضايت زناشويي

از رضايت زناشويي[۱] تعاريف مختلفي ارائه شده است. اليس[۲] ( ۱۹۸۹) مي نويسد : طرق مختلفي براي تعريف رضايت زناشويي وجود دارد كه به نظر او بهترين تعريف توسط « ماكينز» ارائه گرديده است كه اين چنين است : « احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر در زماني […]

هوش هيجاني – پايان نامه ها

گلمن (ترجمه پارسا /۱۳۸۳) مي گويد:“واژه اي كه تحت عنوان هيجان به آن  اشاره مي كنم، اصطلاحي است كه روان شناسان و فلاسفه بيش از يك قرن درباره معناي دقيق آن به بحث و جدل پرداخته اند . در فرهنگ لغات انگليسي آكسفورد ، معناي لغوي هيجان چنين ذكر شده است: هر تحريك يا اغتشاش […]

پايان نامه سرسختي روانشناختي

يكي از ويژگي هاي شخصيتي كه در رابطه با سلامت هر فرد و ميزان رضايت از زندگي وي كمتر مورد توجه قرارگرفته، سرسختي روانشناختي است. كوباسا[۱](۱۹۷۰) اين مفهوم را به عنوان يك عامل تعديل كننده در برابر رويدادهاي فشار زاي زندگي، به ويژه ابتلاء به انواع بيماري هاي جسمي مطرح كرده است. سرسختي روان شناختي […]

ادامه تحصيل در كشور كانادا

  تحصيل در كشور كانادا يكي از اهداف دانش جويان و دانش آموزان در سرتاسر دنيا است كه سالانه آمار قابل توجهي از افراد را روانه اين كشور كرده است.شايد شما جزو آن دسته از افرادي باشيد كه در هدف تحصيلي خود تحصيل در اين كشور را داشته باشيد. چرا تحصيل در كانادا ؟ شايد بد نباشيد […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع چابكي سازماني

سازمانهاي توليدي معاصر از دو جهت دچار چالش‌هاي عمده شده‌اند. از سويي فلسفه‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد توليد در حال شكل‌گيري هستند و اين امر باعث از رواج افتادن شيوه‌هاي پيشين خواهد شد. از سوي ديگر مشتريان در درخواست و مطالبه محصولات و خدمات جديد در زمان كوتاه جسورتر شده‌اند (Maskell, 2001; Tersine & Wacker, 2000; […]

دانلود همه پايان نامه ها درباره اثربخشي سازماني

 اثربخشي: اثربخشي سازماني عبارت از ميزاني است كه يك سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده كردن غير ضروري اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده مي كند.(فاويلا، ۱۹۹۶)اولين ديدگاهي كه نسبت به اثربخشي ارائه شد(كه احتمالا در طي دهه ۱۹۵۰مطرح گرديد) بسيار ساده بود. اثربخشي به […]

دانلود همه پايان نامه ها درباره مزيت رقابتي

در كتب درسي استراتژي مربوط به زمان آكوف (۱۹۷۰) و آندروس (۱۹۷۱)، كاستي­ها و توانايي­هاي يك بنگاه خاص تعريف شده اما درباره مزيت رقابتي مطلبي بيان نشده است. البته، پنروز (۱۹۵۹) در چندين مورد به مزيت رقابتي اشاره كرده است. آنسوف (۱۹۶۵) نيز از اين اصطلاح استفاده كرده ولي تنها به اين موضوع كه بنگاه […]

مطالب جديد

[do_widget id=recent-posts-5]

سايت چارتر -فروش اينترنتي بليط هواپيما

سايت چارتر يكي از قديمي ترين سايتاي فروش اينترنتي بليط هواپيماس كه سابقه ۵ ساله در اين مورد داره. اين سابقه طولاني به اونا كمك كرده كه فضاي سايت خود رو به شكلي خاص و منحصر به فرد طراحي كرده و اونو به عنوان يه منبع خريد بليط چارتر تبديل كنن.وقتي كه شما واسه خريد […]

پيچ و رولپلاك با طناب

آيا مي دانيد تا به امروز استفاده از پيچ و رولپلاك با طناب براي محكم كردن سنگ نما از بهترين روش هاي محكم سازي به شمار مي آيد؟ تعجب نكنيد! استفاده از پيچ و رولپلاك با طناب بدون داربست روشي ارزان، آسان و مطمئن است. در اين مقاله قصد ما اين است كه به طور […]

حقوق بشر:ليست پايان نامه هاي دانلودي با موضع حقوق بشر

«حقوق بشر» در زبان فارسي يا «حقوق الانسان» در زبان عربي يا “Human Rights” در زبان انگليسي و يا “Dorits de I’Homme”در زبان فرانسوي، عبارت است از 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۲۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره سطح اتكا حسابرسان

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه الزهرا (س) دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي  پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد  عنوان تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  استاد مشاور سركار خانم دكتر آزاده مداحي دي1393 […]

پايان نامه سياست هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور در برخورد با تخلفات و جرايم مالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان سياست هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور در برخورد با تخلفات و جرايم مالي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت عنوان: تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه مبناي بنيادي تبيين حسابرسي در شركت هاي سرمايه گذار مدار ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- مديريت مالي عنوان: تئوري نمايندگي: مبناي بنيادي تبيين حسابرسي در شركت هاي سرمايه گذار مدار ايران بهمن93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۲۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع حقوق جرم

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات چهارمحال و بختياري دانشكده ادبيات و علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرمشناسي   عنوان: بررسي تعدد معنوي جرم در حقوق كيفري ايران   زمستان 92         […]

پايان نامه مسئوليت سبب و مباشر مادي و معنوي جرم در حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش: جزا وجرم شناسي موضوع: مسئوليت سبب و مباشر مادي و معنوي جرم در حقوق كيفري ايران استاد مشاور: سركار خانم دكتر خديجه مرادي سال تحصيلي:91-90 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي اركان تشكيل دهنده ­ي جرم جاسوسي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندرانزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي اركان تشكيل دهنده­ي جرم جاسوسي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق انگليس سال تحصيلي:94-93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي تكرار جرم و سير تحولات تقنيني آن در نظام كيفري ايران 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندر انزلي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي فقهي و حقوقي تكرار جرم و سير تحولات تقنيني آن در نظام كيفري ايران                […]

پايان نامه بررسي تحولات تقنيني تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندرانزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق MA گرايش حقوق جزا و جرمشناسي موضوع بررسي تحولات تقنيني تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران سال 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه مسئوليت و مصونيت ارتكاب جرم در حالت مستي در فقه اماميه و حقوق موضوعه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   عنوان: مسئوليت و مصونيت ارتكاب جرم در حالت مستي در فقه اماميه و حقوق موضوعه   استاد مشاور: دكتر علي جاني پور  زمستان […]

پايان نامه بررسي جرم شناختي سرقت در شهر كرمانشاه با تأكيد بر جرم شناسي حقوقي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پرديس فارابي دانشكده حقوق بررسي جرم شناختي سرقت در شهر كرمانشاه با تأكيد بر جرم شناسي حقوقي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي   شهريور ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه اشتغال زنان و آسيب هاي فرهنگي آن از منظر حقوقي و جرمشناسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگـاه قـم دانشكده : آموزش هاي الكترونيك پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي عنوان: اشتغال زنان و آسيب هاي فرهنگي آن از منظر حقوقي و جرمشناسي استاد راهنما: دكتر عادل ساريخاني شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه ماهيت ترك فعل در جرم قتل در حقوق ايران با نگاهي حقوق آمريكا و فرانسه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه براي درجه كارشناسي ارشد M.A حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: ماهيت ترك فعل در جرم قتل در حقوق ايران با نگاهي حقوق آمريكا و فرانسه  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پايان نامه بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون ا

صلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات شاهرود پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.A. » گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 تابستان 1394 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي ابعاد حقوقي جرم دزدي دريايي و اعمال صلاحيت قضايي بر آن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد M . A رشته: حقوق       گرايش: جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي ابعاد حقوقي جرم دزدي دريايي و اعمال صلاحيت قضايي بر آن شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

دانلود پايان نامه:بررسي حقوقي- جرم شناسي زورگيري مطالعه ي موردي در همدان« ملاير»

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان :بررسي حقوقي- جرم شناسي زورگيري مطالعه ي موردي در همدان« ملاير» گرايش:جزا و جرم شناسي

پايان نامه با موضوع:مباني فقهي و حقوقي نظريه تعامل گرايي در جرم شناسي

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : كليات تحقيق       از آغاز تاريخ و با ظهور انسان در زندگي اجتماعي جرم يا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پيدايش زندگي نوين اجتماعي و در پي آن ظهور و رشد انواع فناوري و اطلاعات و تغييرات مستمر و […]

پايان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزايش جرم و بزهكاري از ديدگاه اسلام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : عوامل موثر در افزايش جرم و بزهكاري از ديدگاه اسلام

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:بررسي جرم پول‌ شويي در نظام بانكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم‌شناسي عنوان : بررسي جرم پول‌شويي در نظام بانكي (با رويكرد به رويه قضايي)

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:بررسي جرم شناختي فروش مال غير (انتقال مال غير)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : بررسي جرم شناختي فروش مال غير (انتقال مال غير) (مطالعه موردي شهرستان لردگان)

دانلود پايان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ايران و انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ايران و انگلستان 

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسي حقوقي جرم اخلال در شبكه هاي رايانه اي و مخابراتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان :  بررسي حقوقي جرم اخلال در شبكه هاي رايانه اي و مخابراتي

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:علت شناسي جرم سرقت و راهكارهاي پيشگيري از آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : علت شناسي جرم سرقت و راهكارهاي پيشگيري از آن  (در شهرستان اصفهان بين سال هاي 1390تا 1394 )

پايان نامه ارشد :بررسي نقش سازمان هاي مسئول پيشگيري از وقوع جرم در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي نقش سازمان هاي مسئول پيشگيري از وقوع جرم در حقوق كيفري ايران 

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسي جرم شناختي خريد، فروش و نگهداري سلاح مهمات غير مجاز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي جرم شناختي خريد، فروش و نگهداري سلاح مهمات غير مجاز (مورد مطالعه در شهرستان لردگان) 

پايان نامه ارشد حقوق درباره:بررسي جرم شناختي آزار جنسي كودكان در شهركرد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان :  بررسي جرم شناختي آزار جنسي كودكان در شهركرد 

دانلود پايان نامه:بررسي فقهي حقوقي جرائم اقتصادي حقوق جزا و جرم شناسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي حقوقي جرائم اقتصادي

دانلود پايان نامه در مورد:بررسي فقهي و حقوقي جرم جعل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي جرم جعل

دانلود پايان نامه در مورد:جرم نشر اكاذيب رايانه اي در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : جرم نشر اكاذيب رايانه اي در حقوق كيفري ايران

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:بررسي جرم جعل مهر در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي جرم جعل مهر در حقوق كيفري ايران

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:واكنش جامعه نسبت به مجرم پس از اجراي مجازات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : واكنش جامعه نسبت به مجرم پس از اجراي مجازات

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:بررسي فقهي حقوقي تعدد و تكرار جرم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي حقوقي تعدد و تكرار جرم

دانلود پايان نامه در مورد:بررسي فقهي و حقوقي جرم جعل مفادي در قانون مجازات 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي جرم جعل مفادي در قانون مجازات 1392

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:جرم نشر اكاذيب سايبري در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : جرم نشر اكاذيب سايبري در حقوق كيفري ايران

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:بررسي فقهي و حقوقي جرم سرقت در قانون مجازات 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي جرم سرقت در قانون مجازات 1392

دانلود پايان نامه حقوق در مورد:بررسي حقوقي جرم جعل مادي در قانون مجازات 1392


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه مديريت الكترونيكي

پايان نامه مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما د پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه پژوهشكده شاخص پژوه گروه مديريت رساله دكتري رشته ي مديريت گرايش منابع انساني عنوان مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )ر سايت درج […]

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتريان و كاربرد آن در كسب و كار سازمان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “MA” مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي عنوان: “ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در شعب بانك پارسيان استان قم با استفاده از كارت امتيازي متوازن”   تابستان 1393   […]

پايان نامه تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گروه آموزشي مديريت دانشكده مديريت و حسابداري پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول عنوان: تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران   نيمسال تحصيلي شهريور 1394 براي […]

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الكترونيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت صنعتي گرايش :توليد عنوان : بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الكترونيكي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه كاربرد خدمات الكترونيكي تلفن همراه باجذب مشتري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : داخلي عنوان : بررسي رابطه كاربرد خدمات الكترونيكي تلفن همراه باجذب مشتري  

پايان نامه ارشد مهندسي فناوري اطلاعات: بازمهندسي فرآيند‌هاي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي براي ارائه استراتژي‌هاي بازاريابي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه ارشد رشته مديريت: ارزيابي پذيرش كيفيت خدمات الكترونيكي، رضايت و تمايلات مشتري درمطالعه ميداني بانك ملت

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: بررسي تاثير ابعاد عيني امنيت بر كاربري سيستم هاي پرداخت الكترونيكي بواسطه ادراك مشتريان از امنيت و اعتماد

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : طراحي مفهوم پورتال تداركات الكترونيكي براي شركت مخابرات استان كردستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي  با عنوان :  طراحي مفهوم پورتال تداركات الكترونيكي براي شركت مخابرات استان كردستان  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي نقش گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  با عنوان : بررسي نقش گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرات  از ديدگاه كارشناسان و صادركنندگان در استان آذربايجان غربي  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

پايان نامه ارشد رشته مديريت MBA :بررسي رابطه بين اثربخشي دوره هاي يادگيري الكترونيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : بررسي رابطه بين اثربخشي دوره هاي يادگيري الكترونيكي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

دانلود پايان نامه با موضوع تجارت الكترونيكي

مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادراتبا توجه به اهميت تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاريابي اينترنتي را در امر صادرات مي توان به شرح زير بيان نمود: ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، […]

پايان نامه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                دانشگاه آزاد اسلامي               واحد كرمانشاه                  دانشكده تحصيلات تكميلي،گروه مديريت بازرگاني   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي M.A   عنوان : مطالعه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين در شرايط

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

ر

قابتي(مطالعه موردي: مقايسه […]

پايان نامه طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايش سازماني عنوان: طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده- مطالعه موردي شامپو بچه گلرنگ زمستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( M.A )     گرايش مديريت بازرگاني داخلي   عنوان : شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت دانش باروش SWOT  وBSC

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:MBA   عنوان:   تدوين استراتژي مديريت دانش  با تركيب روشهاي SWOT  وBSC واولويت بندي  استراتژي ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردي:)شركت سبلان تهويه)   تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                                 دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  M.A))     مديريت بازرگاني (گرايش بيمه)   عنوان: بررسي نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان شركتهاي بيمه استان لرستان     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه نقش آموزش ضمن خدمت الكترونيكي بر توانمندسازي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: بررسي نقش آموزش ضمن خدمت الكترونيكي بر توانمندسازي روان شناختي معلمان     دي 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه ارزيابي كتاب­هاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و كتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكده علوم انساني، گروه كتابداري پايان­نامه درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) رشته كتابداري و اطلاع­رساني موضوع ارزيابي كتاب­هاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و كتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و ارائه الگوي پيشنهادي  استاد مشاور: […]

پايان نامه  ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه اصفهان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ي مديريت آموزشي  ارزيابي كاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان استاد مشاور دكتر سعيد رجايي پور مهرماه 1388 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي وضعيت سيستم­هاي اطلاعات مديريت كتابخانه­هاي مركزي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه اصفهان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم كتابداري و اطلاع رساني  پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني گرايش كتابخانه‌هاي دانشگاهي بررسي وضعيت سيستم­هاي اطلاعات مديريت كتابخانه­هاي مركزي (سامك) دانشگاه­هاي شهر تهران  استادان مشاور: دكتر منوچهر خردمندنيا دكتر علي شائمي براي […]

پايان نامه طراحي سامانه داشبورد مديريتي با استفاده از شاخص هاي كليدي عملكرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات عنوان طراحي سامانه داشبورد مديريتي با استفاده از شاخص هاي كليدي عملكرد (مطالعه موردي شركت داده پردازي فن آوا) بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي اثرات كيفيت زندگي كاري بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و خصوصي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” رشته مديريت بازرگاني – گرايش داخلي  عنوان مطالعه تطبيقي اثرات كيفيت زندگي كاري بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و خصوصي  (شعب بانك ملي و ملت شهرستان كاشان) […]

پايان نامه شناسايي ابعاد موثر در موفقيت نظام مديريت ارتباط با مشتري در بانك سپه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق – دانشكده مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) مديريت بازرگاني – گرايش : بازاريابي  عنوان : شناسايي ابعاد موثر در موفقيت نظام مديريت ارتباط با مشتري در بانك سپه (امور شعب منطقه شرق تهران)  تابستان 1393  براي […]

پايان نامه تحليل وضعيت بانكداري الكترونيكي در شعب بانك مسكن استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني  گرايش : مديريت مالي عنوان: تحليل وضعيت بانكداري الكترونيكي در شعب بانك مسكن استان مازندران استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسين بيوراني پاييز1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير سيستم ماليات الكترونيكي بر ميزان رضايت مؤديان مالياتي در اداره كل امور مالياتي استان قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A در رشته مديريت گرايش: مالي عنوان: تأثير سيستم ماليات الكترونيكي بر ميزان رضايت مؤديان مالياتي در اداره كل امور مالياتي استان قم پائيز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه تأثير بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات ثبت الكترونيكي  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) در رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني   عنوان: تأثير بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات ثبت الكترونيكي              در ادارات ثبت اسناد و املاك استان اصفهان  بهمن‌ماه […]

پايان نامه بررسي نقش فناوري اطلاعات جهت بهبود، ابزاري براي مديريت ارتباط با مشتري در نمايندگي ايران خودرو كرمانشاه در سال ۱۳۹۳

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي                            واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي موضوع : بررسي نقش فناوري اطلاعات جهت بهبود، ابزاري براي مديريت ارتباط با مشتري در نمايندگي ايران خودرو كرمانشاه در سال ۱۳۹۳ پاييز ۱۳۹۳ […]

پايان نامه بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده اقتصاد-حسابداري-مديريت پايان‏نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش:منابع انساني  عنوان: بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري  مورد مطالعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1393-1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه  بين مديريت منابع انساني الكترونيك و توانمندسازي كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت ، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش: بازرگاني داخلي  عنوان: بررسي رابطه  بين مديريت منابع انساني الكترونيك و توانمندسازي كاركنان ( مورد كاوي  پرستاران بيمارستان اميرالمومنين(ع) اراك ) 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع آرمان شهر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي عنوان : بررسي آرمان‌شهر مولانا در مثنوي معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج پايان‌نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي «M. A. » عنوان: بررسي آرمان‌شهر مولانا در مثنوي معنوي استاد راهنما: دكتر جليل نظري

پايان نامه آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نراق)   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش تحول)   عنوان : تأثير آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: اداره سرپرستي بانك صادرات مركز تهران)   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تأثير رضايت مشتريان داخلي بر كيفيت خدمات شهرداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( (M.A   گرايش مديريت بازرگاني-داخلي عنوان : بررسي تأثير رضايت مشتريان داخلي بر كيفيت خدمات شهرداري شهر اصفهان   زمستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه […]

پايان نامه نگرش شهروندان تهراني نسبت به پليس جامعه محور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي   دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش: جامعه شناسي عنوان: بررسي نگرش شهروندان تهراني نسبت به رابطه راهبرد پليس جامعه محور با احساس امنيت اجتماعي پايدار    بهمن 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه بررسي موانع و راهبردهاي اجراي مديريت مبتني بر هدف جهت بهبود عملكرد كاركنان در مركز بهداشت شهرستان بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي       پرديس تحصيلات تكميلي علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : مديريت آموزشي(M.A) عنوان: بررسي موانع و راهبردهاي اجراي مديريت مبتني بر هدف جهت بهبود عملكرد كاركنان در مركز بهداشت شهرستان بندرعباس سال تحصيلي: 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه ارتباط بين رهبري تحول آفرين مديران، حمايت سازماني ادراك شده و رفتارشهروندي سازماني معلمان شهرستان بهارستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت    ارتباط بين رهبري تحول آفرين مديران، حمايت سازماني ادراك شده و رفتارشهروندي سازماني معلمان شهرستان بهارستان استادمشاور: دكتر صادق نصري پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد دررشته مديريت آموزشي بهار94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه ارائه الگوي مناسب براي افزايش مشاركت مردمي در فعاليت‌هاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه: تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «. M. A » در رشته: آموزش و بهسازي منابع انساني گرايش: علوم تربيتي عنوان: ارائه الگوي مناسب براي افزايش مشاركت مردمي در فعاليت‌هاي عام المنفعه جمعيت هلال احمر شهرستان […]

پايان نامه مدل مسيري قدرت رابطه با مشتريان در موسسات خدمات مالي شهر ايلام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني(بازاريابي) عنوان: مدل مسيري قدرت رابطه با مشتريان در موسسات خدمات مالي شهر ايلام استاد مشاور: دكتر زينب طولابي  تيرماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي ميزان برخورداري مفاهيم آموزشي شهروندي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دورۀ دبستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي ، گروه علوم تربيتي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش برنامه ريزي درسي   عنوان : بررسي ميزان برخورداري مفاهيم آموزشي شهروندي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دورۀ دبستان  استاد مشاور […]

پايان نامه جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزش عنوان: جايگاه برند انساني و ويژگي هاي آن در ورزش از ديدگاه متخصصان، مربيان و دانشجويان ورزشكار دانشگاههاي دولتي شهر تهران   زمستان […]

پايان نامه  بررسي كيفي تمايلات مهاجرتي جوانان روستايي شهرستان سراب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده  اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم اجتماعي   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعي  عنوان:  بررسي كيفي تمايلات مهاجرتي جوانان روستايي شهرستان سراب   استاد مشاور: دكتر سليمان پاك سرشت  31 تير1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مشكلات وچالشهاي مديريت واحد شهري وراهكارهاي برون رفت از آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي عنوان مشكلات وچالشهاي مديريت واحد شهري وراهكارهاي برون رفت از آن ( بررسي نمونه اي شهر گلشهر ) استاد مشاور جناب آقاي مهندس حسن اكبري دي ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رفتارهاي كاري معكوس و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان هتل هاي ستاره دار استان اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مالي موضوع: رابطه هوش هيجاني و رفتارهاي كاري معكوس و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان هتل هاي ستاره دار استان اصفهان استاد مشاور: دكتر حميدرضا بهرامي  (زمستان 92) براي رعايت […]

پايان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت      دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) رشته : مديريت دولتي ،گرايش تحول عنوان : تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري كاشان  تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده علوم انساني گروه علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) عنوان: بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه شهريور 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي تاثير كيفيت خدمات بر رضايت و وفاداري مشتريان شعب بيمه كارآفرين شهرستان كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد موضوع: بررسي تاثير كيفيت خدمات بر

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

ر

ضايت و وفاداري مشتريان شعب بيمه كارآفرين شهرستان كاشان استاد مشاور: دكتر سيد محمد مهدوي نيا زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه بررسي تاثيرابعادسرمايه اجتماعي بررفتارشهروندي سازماني باتاكيد برمدل ناهاپيت وقوشال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت عنوان بررسي تاثيرابعادسرمايه اجتماعي بررفتارشهروندي سازماني باتاكيد برمدل ناهاپيت وقوشال (مطالعه موردي: بيمارستان شهيد بهشتي كاشان) تابستان1393   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با شهروندي دموكراتيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده علوم­انساني پايان­نامه جهت دريافت درجه كارشناسي­ارشد رشته جامعه­ شناسي عنوان : بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با شهروندي دموكراتيك (مطالعه موردي : دانشجويان دانشگاه تهران) استاد مشاور : دكتر ابوالفضل ذوالفقاري زمستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي رابطه بين ميزان گرايش شهروندان بالاي 18 سال شهر گيلانغرب به دموكراسي با طبقه اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي         دانشكده حقوق و علوم اجتماعي گروه علوم اجتماعي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته­ي پژوهشگري علوم اجتماعي  عنوان بررسي رابطه بين ميزان گرايش شهروندان بالاي 18 سال شهر گيلانغرب به دموكراسي با طبقه اجتماعي استاد مشاور دكترتوكل آقاياري هير تابستان 1392 […]

پايان نامه ميزان تأثير فعاليت هاي كانون هاي تربيتي بر رفع نيازهاي دانش‌آموزان مقطع متوسطه از ديدگاه اولياء دانش‌آموزان شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  ميزان تأثير فعاليت هاي كانون هاي تربيتي بر رفع نيازهاي دانش‌آموزان مقطع متوسطه از ديدگاه اولياء دانش‌آموزان شهر كرمان استاد مشاور: دكتر عباس رحمتي شهريورماه  1389 […]

پايان نامه تعيين عوامل مؤثر بر تدريس موفق معلمان نمونه در درس رياضي پايه ي ششم شهرستان مراغه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  تعيين عوامل مؤثر بر تدريس موفق معلمان نمونه در درس رياضي پايه­ي ششم شهرستان مراغه براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه بررسي وضعيت يادگيري سازماني و ارائه راههاي بهبود آن در دبيرستانهاي شهرتهران در سال تحصيلي 92-93

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي عنوان: « بررسي وضعيت يادگيري سازماني و ارائه راههاي بهبود آن در دبيرستانهاي شهرتهران در سال تحصيلي 92-93 » استاد مشاور: دكتر سيد محمد ميركمالي تابستان […]

پايان نامه بررسي رابطه ابعاد پنجگانه شخصيت و  اسنادهاي علّي (غيرمذهبي و مذهبي) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي شهر تبريز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي عنوان بررسي رابطه ابعاد پنجگانه شخصيت و  اسنادهاي علّي (غيرمذهبي و مذهبي) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستانهاي شهر تبريز استاد مشاور دكتر رحيم […]

پايان نامه تخصيص منابع مديريت كيفيت به استراتژي­هاي كيفيت با استفاده از تحليل شبكه­اي فازي و برنامه­ريزي آرماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري واقتصادي  گروه مديريت صنعتي گرايش توليد   پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد  تخصيص منابع مديريت كيفيت به استراتژي­هاي كيفيت با استفاده از تحليل شبكه­اي فازي و برنامه­ريزي آرماني، مطالعه­ي موردي: شركت شهدگستران نوين دي ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  كاركنان بانك مهر اقتصاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان     عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي […]

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  […]

پايان نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه اتمي بوشهر بر خليج فارس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم رساله جهت اخذ درجه دكتري تخصصي حقوق بين الملل عمومي عنوان: ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه اتمي بوشهر بر خليج فارس 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه  تحليل فضايي ، سرمايه اجتماعي در سطح شهر داورزن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه بررسي عوامل تاثير گذار بر هويت كالبدي بافت تاريخي شهر اردبيل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه  تاثير آموزش چندرسانه اي بر نگرش به درس، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته ي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان آبادان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه بررسي رابطه بين رهبري تحولي و تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني مديران مدارس ناحيه۱ شهر كرمانشاه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه ميزان توجه به مؤلفه هاي تربيت شهروندي فعال در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع پويايي سيستم

سيستم(مورد مطالعه:صنايع غذايي زرين غزال)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : طراحي مدل عوامل مؤثر بر شكل‌گيري برند با رويكرد پويايي سيستم(مورد مطالعه:صنايع غذايي زرين غزال)

دانلود پايان نامه ارشد: ” تحليل عوامل موثر بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پويايي سيستم “

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : سيستم هاي اقتصادي عنوان : ” تحليل عوامل موثر بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پويايي سيستم “ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي […]

دانلود پايان نامه : مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و كنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : سيستم­هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان : مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و كنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات

دانلود پايان نامه : ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي عنوان : ارائه­ ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ­ها

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و كنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان ­نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم ­هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان: مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و كنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات استاد راهنما: پروفسور ايرج مهدوي

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي عنوان: ارائه­ ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ­ها استاد […]

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: " تحليل عوامل موثر بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پويايي سيستم "

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي عنوان : ” تحليل عوامل موثر بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پويايي سيستم “ استاد راهنما : […]

پايان نامه ارشد مديريت سيستم ها: شبيه­ سازي و مدل­سازي رياضي زنجيره تامين خدمات شركت مخابرات ايران با رويكرد پويايي ­شناسي سيستم

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه نقش سيستم‌هاي مغزي-رفتاري در نشانه‌هاي وسواسي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي   عنوان: نقش سيستم‌هاي مغزي-رفتاري و عواطف مثبت و منفي در نشانه‌هاي وسواسي جبري: مبتني بر مدل سه عاملي اصلاح شده‌ي   زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه بررسي تاثير آموزش خارجي و تاثير پويايي بازار بر نوآوري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت جمهوري اسلامي ايران وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور(تهران غرب) دانشكده مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت MBA  عنوان پايان نامه: بررسي تاثير آموزش خارجي و تاثير پويايي بازار بر نوآوري  (مطالعه موردي شركت هاي خدماتي و تجهيزات آسانسور ) استاد مشاور: دكتر […]

پايان نامه بررسي وضعيت سيستم­هاي اطلاعات مديريت كتابخانه­هاي مركزي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه اصفهان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم كتابداري و اطلاع رساني  پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني گرايش كتابخانه‌هاي دانشگاهي بررسي وضعيت سيستم­هاي اطلاعات مديريت كتابخانه­هاي مركزي (سامك) دانشگاه­هاي شهر تهران  استادان مشاور: دكتر منوچهر خردمندنيا دكتر علي شائمي براي […]

پايان نامه بررسي رابطه عوامل سازماني با كارايي سيستم مديريت دانش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش مديريت بازرگاني (تحول ) عنوان : بررسي رابطه عوامل سازماني با كارايي سيستم مديريت دانش ( مورد مطالعه:شركت هاي شهرك صنعتي دليجان ) استاد مشاور: دكتر نادر غريب نواز زمستان 1392 براي رعايت […]

پايان نامه پويايي هاي ورشكستگي بانك ها در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده اقتصاد، مديريت و امور اداري پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي  عنوان: پويايي هاي ورشكستگي بانك ها در ايران استاد مشاور: جناب آقاي دكتر اسمعيل ابونوري   سال ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه تأثير قابليت‌هاي‌ سيستم‌هاي اطلاعاتي زنجيره تأمين بر كسب مزيت رقابتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت اجرايي پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد ­رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك     عنوان: تأثير قابليت‌هاي‌ سيستم‌هاي اطلاعاتي زنجيره تأمين بر كسب مزيت رقابتي     شهريور ماه 1394    

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

[…]

پايان نامه ارزيابي توسعه پايدار روستايي با رويكرد سيستمي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه بررسي موانع شكل گيري سيستم امنيت جمعي درمنطقه خليج فارس بعداز جنگ سرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل […]

دانلود پايان نامه:مدلسازي خطي و غيرخطي سيستمهاي خنك كننده مشبك به منظور حفاظت در شرايط بحراني حرارتي

 دانلود متن كامل پايان نامه : برق مدلسازي خطي و غيرخطي سيستمهاي خنك كننده مشبك به منظور حفاظت در شرايط بحراني حرارتي

دانلود پايان نامه ارشد:توانمندسازي كنوانسيون هاي زيست محيطي در گستره اكوسيستم هاي آبي از ديدگاه حقوق بين الملل محيط زيست

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : بين الملل عنوان : توانمندسازي كنوانسيون هاي زيست محيطي در گستره اكوسيستم هاي آبي از ديدگاه حقوق بين الملل محيط زيست

دانلود پايان نامه : طراحي سيستم مديريت عملكرد با استفاده از كارت امتيازي متوازن و تئوري بازي هاي تكاملي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : طراحي سيستم مديريت عملكرد با استفاده از كارت امتيازي متوازن و تئوري بازي هاي تكاملي

دانلود پايان نامه ارشد : روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان (رويكرد سيستم ديناميك)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي واقتصاد عنوان : روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان (رويكرد سيستم ديناميك)

دانلود پايان نامه ارشد: انتخاب تامين كننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم كنترل موجودي توسط فروشنده

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : سيستم هاي اقتصادي – اجتماعي عنوان : انتخاب تامين كننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم كنترل موجودي توسط فروشنده          وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع   گرايش سيستم هاي […]

پايان نامه ارشد:شبيه سازي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از تكنيك سيستم دايناميك مطالعه موردي شركت كاله

سازمان هاي امروزي در عرصه ملي و جهاني به منظور كسب جايگاهي مناسب و حفظ آن، نيازمند بهره گيري از الگويي مناسب همچون مديريت زنجيره تامين در راستاي تحقق مزيت رقابتي و انتظارات مشتريان هستند. مديريت زنجيره هاي تامين، پيوسته به دنبال اتخاذ راهكارهايي جهت تحقق هرچه بهتر اهداف تعيين شده براي زنجيره مي باشد. بنابراين زنجيرهاي از فرآيندهاي توليدي و توزيعي به هم پيوسته و متشكل از تمامي اجزاي تأثيرگذار در طول زنجيره، نيازمند نگاهي جامع، پويا و موثر است. در اين پژوهش ، نگارنده تصميم بر آن دارد تا با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك ، متغيير هاي موثر بر عملكرد مديريت زنجيره تامين را شناسايي و با تحليل حساسيت ، ريشه هاي رفتاري متغيير ها را در زنجيره تامين مورد بررسي قرار دهد. هدف از اجراي اين پايان نامه ، بهبود مدل زنجيره تامين يكي از واحد هاي پخش و توزيع مويرگي شركت كاله با بهينه سازي متغيير هاي ذخيره اطمينان ، ميزان سطح موجودي ، ميزان فروش از دست رفته و … با رويكرد سيستم دايناميك و مبتي بر مينيمم هزينه ها و افزايش درآمد بنگاه مورد مطالعه مي باشد.
سياست هاي اجرايي در اين پايان نامه عبارت است از :
۱٫ بهبود سطح موجودي انبار با هدف پاسخ سريع به نياز هاي مشتري وكاهش هزينه هاي نگهداري
۲٫ بهبود جريان هاي اطلاعاتي موثر در زنجيره تامين به منظور اتخاذ تصميمات سريع و درست
۳٫ كاهش ميزان زيان ناشي از فروش از دست رفته به دليل كمبود موجودي در انبار
در پايان نگارنده با استفاده از ابزار سيستم دايناميك به عنوان نگرشي جامع و پويا براي مدل نمودن مسئله زنجيره تامين به منظور درك پيچيدگي هاي رفتاري سيستم و به كار بستن اصول سيستمهاي كنترل بازخوردي به شبيه سازي مدل زنجيره تامين و بهينه سازي متغيير هاي اساسي آن پرداخت.

واژگان كليدي : مديريت زنجيره تامين ، پويا شناسي سيستم، شبيه سازي

دانلود پايان نامه ارشد: كنترل ديناميكي ربات دو پا با استفاده از سيستم كنترل فازي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك گرايش : مكاترونيك عنوان : كنترل ديناميكي ربات دو پا با استفاده از سيستم كنترل فازي

پايان نامه ارشد رشته علوم اقتصادي : پويايي­ تمركز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي  گرايش : محض عنوان :  پويايي­ تمركز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

پايان نامه ارشد رشته علوم اقتصادي : پويايي­ تمركز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي  گرايش : محض عنوان :  پويايي­ تمركز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

پايان نامه ارشد رشته مديريت : نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي  گرايش : تحول عنوان : نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : نقش استقرار سيستم مديريت كيفيت بر بهبود روند بازرگاني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : داخلي عنوان : نقش استقرار سيستم مديريت كيفيت بر بهبود روند بازرگاني

پايان نامه ارشد صنايع: تاثير بلوغ سيستم هوش تجاري بر استفاده از اطلاعات در فرآيند كسب و كار با توجه به فرهنگ تصميم گيري تحليلي در بين مديران بانك

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد مهندسي صنايع: انتخاب تامين كننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم كنترل موجودي توسط فروشنده

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد رشته صنايع: شبيه سازي عملكرد زنجيره تامين با استفاده از تكنيك سيستم دايناميك

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد مهندسي فناوري اطلاعات: بررسي قوانين انجمني در داده كاوي توزيع شده و ارائه مدلي مبتني بر سيستم‌هاي چند عامله براي آن

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه ارشد رشته مديريت: ارائه­ مدلي جهت مقايسه سيستم ­هاي يكپارچه­ كامپيوتري مديريت فرآيند كسب­ و كار در سازمان­ ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۰۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره وضعيت تحصيلي

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش كودكان عنوان : بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشكده پرستاري و مامائي دكتر شهيد بهشتي رشت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش كودكان عنوان: بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان […]

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش كودكان عنوان : بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشكده پرستاري و مامائي دكتر شهيد بهشتي رشت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش كودكان عنوان: بررسي ارتباط بين سبك هويت و وضعيت تحصيلي دانشجويان […]

پايان نامه رابطه­ي بين وضعيت سلامت عمومي و شيوه هاي فرزند پروري جانبازان با پيشرفت تحصيلي فرزندان آن­ها در استان اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش عمومي  موضوع: رابطه­ي بين وضعيت سلامت عمومي و شيوه هاي فرزند پروري جانبازان با پيشرفت تحصيلي فرزندان آن­ها در استان اصفهان استاد مشاور: دكتر طالب پور  پاييز 1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني، وضعيت اقتصادي -اجتماعي، و نگرش نسبت به مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد  گروه مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته آموزش وبهسازي منابع انساني عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني، وضعيت اقتصادي -اجتماعي، و نگرش نسبت به مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان لامرد استاد مشاور: […]

پايان نامه بررسي وضعيت يادگيري سازماني و ارائه راههاي بهبود آن در دبيرستانهاي شهرتهران در سال تحصيلي 92-93

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي عنوان: « بررسي وضعيت يادگيري سازماني و ارائه راههاي بهبود آن در دبيرستانهاي شهرتهران در سال تحصيلي 92-93 » استاد مشاور: دكتر سيد محمد ميركمالي تابستان […]

پايان نامه ارشد: بررسي نقش كتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در سال تحصيلي 91-1390

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته الهيات، فقه و فلسفه گرايش : تعليم و تربيت اسلامي عنوان : بررسي نقش كتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در سال تحصيلي 91-1390

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي در گروهي از دختران دوره راهنمايي با در نظر گرفتن وضعيت اشتغال مادران؛ شيراز1393

پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين اشتغال مادران با سلامت رواني وپيشرفت تحصيلي دختران در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي اجرا شده است.جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمايي شهرشيرازتشكل مي دهد.و تعداد نمونه آماري 200 نفراست كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. روش استفاده شد در اين تحقيق. از نوع همبستگي علي ومقايسه اي كه. جهت تشخيص رابطه متغيرها وتبديل آن ها به مقدار است. از پرسشنامه هاي، JDI جهت تعيين رضايت شغلي مادران در محيط كار آن ها و پرسشنامه GHQ جهت بررسي سلامت روان دختران نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غير شاغل استفاده شده است. جهت تأييد يا رد فرضيه ها از روشهاي آماري آزمون t نمونه هاي مستقل و تحليل رگرسيون چندمتغيره استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادكه ميزان t در محاسبه ي تفاوت ميانگين هاي سلامت عمومي در دو گروه داراي دختران داراي مادران شاغل و خانه دار در حالت واريانس هاي نابرابر، برابر با (87/0-) مي باشد كه با توجه به درجه ي آزادي (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمي باشد. بنا بر اين بين ميزان سلامت عمومي گروه دختران داراي مادران شاغل نسبت به دختران داراي مادران خانه دار به طور معناداري تفاوت وجود ندارد. و با مقايسه ي ميانگين ميزان پيشرفت تحصيلي در دو گروه (گروه دختران داراي مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران داراي مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گرديد كه نمرات ميزان پيشرفت تحصيلي دختران داراي مادران شاغل نسبت به دختران داراي مادران خانه دار به طور معنادار بيشتر مي باشد.واين كه ميزان رضايت مادر شاغل از كار خود نمي تواند يك تركيب خطي درست كند كه خطاي سلامت عمومي وپيشرفت تحصيلي دختران داراي مادران شاغل را پيش بيني كند.

واژه هاي كليدي:سلامت روان،پيشرفت تحصيلي ،اشتغال مادر

دانلود پايان نامه : بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش پرستاري گرايش : گرايش بهداشت جامعه عنوان : بررسي وضعيت اعتياد به اينترنت و نحوه استفاده از آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گيلان در سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي نقش كتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در سال تحصيلي 91-1390

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تعليم و تربيت اسلامي عنوان : بررسي نقش كتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از نگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان در سال تحصيلي 91-1390 دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تاكستان پايان نامه كارشناسي ارشد (MA) رشته تعليم و […]

پايان نامه وضعيت خريد از ديدگاه رابينسون با تصميم مصرف­ كنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (كرمان)     موضوع: بررسي رابطه وضعيت خريد از ديدگاه رابينسون با تصميم مصرف­كنندگان كارت اعتباري بانك تجارت  شهر تهران سال 1392   سال تحصيلي 91    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه پيش بيني افت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي عنوان: پيش بيني افت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامين بر اساس ميزان مهارتهاي ارتباطي معلمان  آنها در سال تحصيلي […]

پايان نامه رابطه مسئوليت‌پذيري و سازگاري با پيشرفت‌تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي   بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي   بررسي رابطه بين مسئوليت‌پذيري و سازگاري با پيشرفت‌تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي روزانه وشبانه‌روزي شهرستان رفسنجان   بهمن ماه 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي پايان نامه كارشناسى‌ارشد رشته روانشناسي   گرايش  تربيتي عنوان: رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب حوزه علميه قم                                                      آذر 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن […]

پايان نامه رابطه سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش : تربيتي   عنوان : تعيين رابطه بين سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي و سلامت روان   زمستان 1393 […]

پايان نامه وضعيت پرخاشگري فيزيكي و كلامي دربين كودكان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده علي بن ابي طالب (ع)   پايان‌نامه: جهت دريافت درجه دكترا   عنوان: بررسي وضعيت پرخاشگري فيزيكي و كلامي دربين كودكان سنين پيش دبستاني رفسنجان در سال 1393   سال تحصيلي 94-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي وضعيت حقوقي نهادهاي زيرنظرمقام رهبري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق                                           واحد علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  حقوق عمومي     عنوان : بررسي وضعيت حقوقي نهادهاي زيرنظرمقام رهبري   سال تحصيلي                                                                              93-1392                        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه طراحي الگوي تدريس مهارت تفكر به شيوه­ي بازي/ تمرين و تأثير آن بر رشد خلاقيت كودكان پيش­دبستاني شهر يزد در سال تحصيلي 94-1393

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد يزد پايان­نامه كارشناسي ارشد (M.A) رشته علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي عنوان: طراحي الگوي تدريس مهارت تفكر به شيوه­ي بازي/ تمرين و تأثير آن بر رشد خلاقيت كودكان پيش­دبستاني شهر يزد در سال تحصيلي 94-1393 استاد مشاور: دكتر محمدحسين فلاح يخداني […]

پايان نامه رابطه كمال گرايي و حرمت خود با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه گروه مشاوره  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي گرايش مشاوره و راهنمايي  عنوان: رابطه كمال گرايي و حرمت خود با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني ديماه1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته مديريت آموزشي عنوان: رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش […]

پايان نامه پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي ( M.A )  عنوان: پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پايه اول متوسطه شهر مهريز […]

پايان نامه بررسي وضعيت كتاب­خواني بين مدد­جويان ندامت­گاه­هاي شهر خرم­آباد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني و اجتماعي پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) كتابداري گرايش: اطلاع­رساني عنوان: بررسي وضعيت كتاب­خواني بين مدد­جويان ندامت­گاه­هاي شهر خرم­آباد  استاد مشاور : دكتر صديقه محمد­اسماعيل بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت آموزشي عنوان بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان استاد مشاور دكترشاهرخ مكوند حسيني پاييز 1391 براي […]

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تلفيقي بر اختلالات رفتاري، كفايت‌ اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و  روانشناسي گروه علوم تربيتي عنوان: بررسي اثربخشي آموزش تلفيقي بر اختلالات رفتاري، كفايت‌ اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه  استاد مشاور: جناب آقاي دكتر بيرامي  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني با عملكرد شغلي در بين دبيران ورزش شهرستان كازرون در سال تحصيلي 92-1391

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه تحصيلات تكميلي گرايش مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت دوره كارشناسي ارشد M.A عنوان پايان نامه: رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني با عملكرد شغلي در بين دبيران ورزش شهرستان كازرون در سال تحصيلي […]

پايان نامه بررسي وضعيت شكاف­ديجيتالي كتابخانه هاي عمومي شهر همدان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي پايان نامه جهت اخذ درجه ي كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي عنوان : بررسي وضعيت شكاف­ديجيتالي كتابخانه هاي عمومي شهر همدان استاد مشاور: دكتر داريوش مطلبي بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه بررسي وضعيت مناسب‌سازي اماكن ورزشي شهر تبريز براي استفاده جانبازان و معلولين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته­ي تربيت­بدني و علوم ورزشي   عنوان فارسي: بررسي وضعيت مناسب‌سازي اماكن ورزشي شهر تبريز براي استفاده جانبازان و معلولين   عنوان انگليسي: The study of the betterment […]

پايان نامه تاثيرهشت هفته تمرينات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعيت در دختران دانشجوي با گردن درد غيراختصاصي مزمن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي بخش تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي     تاثيرهشت هفته تمرينات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و […]

پايان نامه بررسي قدرت پيش­بيني خودكارآمدي تحصيلي توسط جو رواني اجتماعي كلاس و اضطراب اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A. ) گرايش : عمومي عنوان:  بررسي قدرت پيش­بيني خودكارآمدي تحصيلي توسط جو رواني اجتماعي كلاس و اضطراب اجتماعي در دانش­آموزان دوره دبيرستان شهر شيراز  استاد راهنما: دكتر صغري […]

پايان نامه بررسي وضعيت بهروري نيروي انساني در ادارات كل پزشكي قانوني كشور بين سالهاي ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۹۰

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش: برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي عنوان: بررسي وضعيت بهروري نيروي انساني در ادارات كل پزشكي قانوني كشور بين سالهاي ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۹۰ استاد مشاور: دكتر جليل توتون چي سال تحصيلي ۱۳۹۳-۱۳۹۲ براي […]

پايان نامه تحليل وضعيت بانكداري الكترونيكي در شعب بانك مسكن استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني  گرايش : مديريت مالي عنوان: تحليل وضعيت بانكداري الكترونيكي در شعب بانك مسكن استان مازندران استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسين بيوراني پاييز1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي وضعيت بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  سودآوري شركتها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد  رشته : مديريت اجرايي گرايش : مديريت استراتژيك موضوع : بررسي وضعيت بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  سودآوري شركتها استاد مشاور: دكتر علي تيزرو سال تحصيلي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۰۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه تلفيق دانش بومي

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 بيان […]

پايان نامه تحليلي بر فرصتها و چالش­هاي توليد دانش مديريت در نظام آموزش عالي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه الزهرا(س) دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي  پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي عنوان: تحليلي بر فرصتها و چالش­هاي توليد دانش مديريت در نظام آموزش عالي ايران استاد مشاور: دكتر فريبا عدلي  شهريور 91 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه نقش موسيقي هاي بومي در توسعه صنعت گردشگري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران پرديس بين الملل كيش نقش موسيقي هاي بومي در توسعه صنعت گردشگري   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  در رشته مديريت صنعتي بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه طراحي مدل تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه در دانشگاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان ­نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني   طراحي مدل تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه در دانشگاه; مطالعه موردي دانشگاه شاهد   زمستان 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه بررسي راه كارهاي عملي تحقق نظام برنامه درسي غير متمركز در آموزش عالي ايران از منظر اساتيد و مديران آموزشي دانشگاه كردستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي راه كارهاي عملي تحقق نظام برنامه درسي غير متمركز در آموزش عالي ايران از منظر اساتيد و مديران آموزشي دانشگاه كردستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

دانلود پايان نامه : مدل هوشمند براي پيش بيني ميزان موفقيت دانشجويان در يادگيري الكترونيكي

چكيده آموزش الكترونيكي در مؤسسه­هاي آموزش عالي به ويژه در حوزه آموزش مهندسي ايران در حال توسعه چشمگير است. پذيرش دانشجو براي تحصيل به روش الكترونيكي در ايران و جهان با چالشي مشترك و پديده­اي تحت عنوان افت تحصيلي مواجه بوده به گونه­اي كه آماري بين 20 تا 80 درصد براي افت تحصيلي گزارش شده […]

دانلود پايان نامه ارشد : دانشكده معماري ملاير

 دانلود متن كامل پايان نامه دانشكده معماري ملاير

دانلود پايان نامه ارشد :تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر عنوان : تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي و تحليل نشانه‌هاي بومي در آثار هنرمندان جريان سقاخانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر گرايش :نقاشي عنوان :  بررسي و تحليل نشانه‌هاي بومي در آثار هنرمندان جريان سقاخانه

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي مجموعه تفريحي اقامتي بين راهي دهكده بارويكرد معماري بومي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري گرايش :معماري  عنوان : طراحي مجموعه تفريحي اقامتي بين راهي دهكده بارويكرد معماري بومي

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي باغ- فرهنگسراي هنر هاي بومي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري گرايش :معماري  عنوان :  طراحي باغ- فرهنگسراي هنر هاي بومي

پايان نامه : تدوين استراتژي هاي بازرگاني با استفاده از رويكرد تلفيقي رگرسيون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردي: شركت ريسندگي خاور)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بين الملل عنوان : تدوين استراتژي هاي بازرگاني با استفاده از رويكرد تلفيقي رگرسيون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردي: شركت ريسندگي خاور)

دانلود پايان نامه ارشد:مقايسه سيستم كشت ارگانيك،تلفيقي و متداول برعملكرد، كيفيت و عمر انبارماني ميوه انار رقم رباب شيراز

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:ميوه كاري عنوان:مقايسه سيستم كشت ارگانيك،تلفيقي و متداول برعملكرد، كيفيت و عمر انبارماني ميوه انار رقم رباب شيراز

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت دولتي : تاثير مديريت دانش بر عملكرد كاركنان بانك صادرات

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : نيروي انساني عنوان :  تاثير مديريت دانش بر عملكرد كاركنان بانك صادرات

پايان نامه هاي علوم اجتماعي – 140 پايان نامه جديد از دانشگاه تهران

پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پايان نامه مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد پايان نامه تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوكان  […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين هوشمند سازي مدارس با انگيزش پيشرفت دانش آموزان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي – سيستم هاي اطلاعاتي با عنوان : بررسي رابطه بين هوشمند سازي مدارس با انگيزش پيشرفت دانش آموزان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

گرايش مديريت توسعه :پايان نامه كارشناسي ارشدعلوم اجتماعي درباره مديريت پايدار مراتع

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي گرايش مديريت توسعه با موضوع : تلفيق دانش بومي و نوين در مديريت پايدار مراتع  (مطالعۀ موردي شهرستان دماوند) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل […]

دانلود پايان نامه با موضوع تجارت الكترونيكي

مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادراتبا توجه به اهميت تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاريابي اينترنتي را در امر صادرات مي توان به شرح زير بيان نمود: ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، […]

پايان نامه بررسي ونقد فلسفي اهداف آموش از راه دور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش : تاريخ فلسفه آموزش و پرورش   عنوان : بررسي ونقد فلسفي اهداف آموش از راه دور   زمستان  1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تحليل جامعه شناختي موانع استقرار نهادهاي جامعه محور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار                                                                                 دانشكده علوم انساني پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد جامعه شناسي عنوان: تحليل جامعه شناختي موانع استقرار نهادهاي جامعه محور در ايران بين سال‌هاي (1384-1357)     91- 1390    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه مقايسه تأثير عدالت كيفري و عدالت ترميمي   

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي   عنوان : مقايسه تأثير عدالت كيفري و عدالت ترميمي در پيشگيري از جرم    تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه رويكرد تعهدي در نظام حسابداري دولتي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت– گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش:“ مالي “ عنوان: رويكرد تعهدي در نظام حسابداري دولتي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي ( مطالعه موردي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه طراحي سامانه داشبورد مديريتي با استفاده از شاخص هاي كليدي عملكرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات عنوان طراحي سامانه داشبورد مديريتي با استفاده از شاخص هاي كليدي عملكرد (مطالعه موردي شركت داده پردازي فن آوا) بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي تاثير ارزيابي عملكرد بر بهبود نيروي انساني در ستاد ناجا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده  : مديريت و اقتصاد پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي  عنوان بررسي تاثير ارزيابي عملكرد  بر بهبود نيروي انساني در ستاد ناجا   تابستان 89 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي جامعه شناختي الگوهاي غذايي خانواده در شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم اجتماعي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  رشته جامعه شناسي گرايش محض بررسي جامعه شناختي الگوهاي غذايي خانواده در شهر كرمان (مورد مطالعه: مقايسه زنان شاغل و خانه دار) استاد مشاور : دكتر سعيده گروسي  بهمن […]

كد رهگيري ثبت پروپوزال:1163300 كد رهگيري ثبت پايان نامه:   تحصيلات تكميلي                                                               كليه امتيازهاي اين پايان­نامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از […]

پايان نامه آموزش رفتار درماني شناختي و استرس زدايي مبتني حضور ذهن در خستگي درد، استرس ادراك شده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه خوارزمي دانشكده روان­شناسي و علوم تربيتي گروه روانشناسي باليني پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته روان­شناسي باليني آموزش رفتار درماني شناختي و استرس زدايي مبتني حضور ذهن در خستگي درد، استرس ادراك شده و عاطفه منفي بيماران مبتلا به درد مزمن استاد […]

بيداري اسلامي : مصر تونس و…

شكلگيري اسلامگرايي در تونس و سير تحولات آن در تعامل با رژيم بورقيبه با روي آوردن اقتصاد تونس به جهان خارج و وابستگي بيش از پيش آن به بازار سرمايهداري جهاني، تغيير در روش زندگي و مصرف مردم، افزايش تقاضا براي كالاهاي سرمايهاي و گسترش پديدههاي خود محوري (فردگرايي)، سود آني، سودجويي و فرصتطلبي كه […]

پايان نامه بررسي قابليتهاي توسعه گردشگري رويداد در استان گلستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني پايان نامه راي اخذ درجه ارشد رشته مديريت گرايش مديريت جهانگردي عنوان پروژه : بررسي قابليتهاي توسعه گردشگري رويداد در استان گلستان (مطالعه موردي ، كورس اسبدواني گنبد كاووس كاووس) استاد مشاور: مهندس سهند بني كمالي شهريور 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه موانع و راهكارهاي ارتقاي مديريت بصري شهر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشكده مديريت و حسابداري   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري   موانع و راهكارهاي ارتقاي مديريت بصري شهر – نمونه موردي شهر تهران    استاد مشاور:    دكتر وجه الله قرباني زاده   بهار 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مطالعه جامعه شناختي رابطه سبك‌زندگي زنان شهر تهران و قرباني‌شدن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه پيام نور پايان نامه جهت اخذ درجه دكتري جامعه شناسي مطالعه جامعه شناختي رابطه سبك‌زندگي زنان شهر تهران و قرباني‌شدن رشتۀ جامعه شناسي مسائل اجتماعي گروه جامعه شناسي اعظم آهنگرسله‌بني   خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تحليل گفتمان خط‏‏مشي‏هاي عمومي مرتبط با بازنشستگي در جمهوري اسلامي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشكده علوم اجتماعي تحليل گفتمان خط‏‏مشي‏هاي عمومي مرتبط با بازنشستگي در جمهوري اسلامي ايران و ترسيم آينده‏هاي بديل بهار 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۰۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: