دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

بانكداري الكتروني شهر سازي

پرورش شهرستان لامرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه: تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. Sc.) در رشته: آموزش و بهسازي منابع انساني گرايش: علوم تربيتي عنوان بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر بهسازي سازماني كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد براي رعايت […]

پايان نامه اثربخشي مشاوره گروهي تنظيم هيجاني و كارآفريني بر توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شهركرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته مشاوره شغلي عنوان: اثربخشي مشاوره گروهي تنظيم هيجاني و كارآفريني بر توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شهركرد تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي وضعيت مناسب‌سازي اماكن ورزشي شهر تبريز براي استفاده جانبازان و معلولين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته­ي تربيت­بدني و علوم ورزشي   عنوان فارسي: بررسي وضعيت مناسب‌سازي اماكن ورزشي شهر تبريز براي استفاده جانبازان و معلولين   عنوان انگليسي: The study of the betterment […]

پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امدادامام خميني شهرتبريز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده حقوق و علوم اجتماعي گروه علوم اجتماعي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي عنوان: بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امدادامام خميني شهرتبريز. استاد مشاور: دكتر توكل آقاياري هير بهمن 1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي و ارزيابي ابعاد توا نمندسازي سازمان وبهره وري كاركنان در شركت گاز شهرستان كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاداسلامي (واحد نراق) پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان : بررسي و ارزيابي ابعاد توا نمندسازي سازمان وبهره وري كاركنان در شركت گاز شهرستان كاشان استاد مشاور: آقاي دكتر علي صباغيان زمستان1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي رابطه جو تيمي و توانمندسازي با تسهيم دانش بين كاركنان شهرداري شهرستان چرام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده علوم انساني، گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت (M.A.) گرايش  عنوان: بررسي رابطه جو تيمي و توانمندسازي با تسهيم دانش بين كاركنان شهرداري شهرستان چرام   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه  بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته برنامه­ريزي درسي  بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر كرمان استاد مشاور: دكتر مهرانگيز علي نژاد دي ماه 1393 براي […]

پايا نامه شناسايي و دسته‌بندي عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشكده حسابداري و مديريت پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش تحول   عنوان: شناسايي و دسته‌بندي عوامل مؤثر بر خودپنداره و رابطه آن با انضباط كاركنان اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان رضوي       براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني        گرايش: بين الملل     عنوان : تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود […]

پايان نامه تبيين تعهد سازماني با تاكيد بر شبكه سازي در شركت آب و فاضلاب شهر رشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته:  مديريت بازرگاني       گرايش: تحول    عنوان : تبيين تعهد سازماني با تاكيد بر شبكه سازي در شركت آب و فاضلاب شهر رشت شهريور 94 براي […]

پايان نامه بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي با اعتماد و يادگيري سازماني در بين پرستاران بيمارستان هاي شهر همدان در سال۱۳۹۴

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه : شناخت بافت هاي قديمي ايران با هدف بهسازي و باز زنده سازي آنها ( مطالعه موردي : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن كامل پايان نامه شناخت بافت هاي قديمي ايران با هدف بهسازي و باز زنده سازي آنها ( مطالعه موردي : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه مديريت مشاركتي و توانمند سازي كاركنان در اداره كل دادگستري شهر كرمانشاه

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه مديريت مشاركتي و توانمند سازي كاركنان در اداره كل دادگستري شهر كرمانشاه در سال 1393

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه تكنولوژي معماري:طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه معماري : باز زنده سازي ارگ حكومتي بوشهر به عنوان مجموعه گردشگري محله شنبدي با رويكرد بوم گرايي در معماري

دانلود متن كامل پايان نامه رشته معماري

پايان نامه ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژه پياده‌راه سازي ميدان امام خميني و خيابان‌هاي ششگانه شهر همدان

دانلود متن كامل پايان نامه :

دانلود پايان نامه :بررسي معايب شبكه هاي آبرساني شهري (بعنوان نمونه شبكه ي آب لنگرود) و بهينه سازي و طراحي شبكه ي بهينه براي يك منطقه ي خاص با استفاده از الگوريتم جفتيابي زنبورهاي عسل HBMO

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مكانيك گرايش :تبديل انرژي عنوان : بررسي معايب شبكه هاي آبرساني شهري (بعنوان نمونه شبكه ي آب لنگرود) و بهينه سازي و طراحي شبكه ي بهينه براي يك منطقه ي خاص با استفاده از الگوريتم جفتيابي زنبورهاي عسل HBMO

پايان نامه ارشد: طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش : تكنولوژي معماري عنوان : طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

دانلود پايان نامه ارشد: توانمندسازي سكونتگاه‌ هاي غير رسمي پيرامون كلانشهرها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : شهرسازي گرايش : برنامه ريزي منطقه اي عنوان : توانمندسازي سكونتگاه‌ هاي غير رسمي پيرامون كلانشهرها

دانلود پايان نامه:تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت عنوان : تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود

پايان نامه ارشد: جداسازي و شناسايي باكتري‌هاي تجزيه‌ كننده‌ تركيبات آروماتيك خليج فارس و منطقه ساحلي استان بوشهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زيست شناسي گرايش : ميكروبيولوژي عنوان : جداسازي و شناسايي باكتري‌هاي تجزيه‌كننده‌ تركيبات آروماتيك خليج فارس و منطقه ساحلي استان بوشهر

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي نقش سياست هاي بهسازي شهري در تغيير و تحولات كالبدي شهر ماسوله

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا عنوان : بررسي نقش سياست هاي بهسازي شهري در تغيير و تحولات كالبدي شهر ماسوله

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي شاخص هاي موثر در پياده سازي حكمروايي خوب شهري(مطالعه موردي مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا عنوان : ارزيابي شاخص هاي موثر در پياده سازي حكمروايي خوب شهري(مطالعه موردي مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

دانلود پايان نامه ارشد: آشكار سازي نوسانات اقليمي با تاكيد بر پارامترهاي دماي حداقل و روزهاي يخبندان مطالعه موردي: شهرستان خرم­آباد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا گرايش :آب و هواشناسي عنوان : آشكار سازي نوسانات اقليمي با تاكيد بر پارامترهاي دماي حداقل و روزهاي يخبندان مطالعه موردي: شهرستان خرم­آباد

دانلود پايان نامه ارشد : اثربخشي مقررات طرح هاي تفصيليبر نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهر اصفهان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم اجتماعي عنوان : اثربخشي مقررات طرح هاي تفصيليبر نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهر اصفهان

دانلود پايان نامه ارشد : خصوصي سازي در آموزش عالي و بررسي پيامد هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و پرورشي آن از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر اروميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت آموزشي عنوان : خصوصي سازي در آموزش عالي و بررسي پيامد هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و پرورشي آن از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر اروميه

دانلود پايان نامه ارشد : شناسايي رتبه‌بندي توانمند سازي صنعت توريسم مطالعه موردي كلانشهر تبريز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع گرايش : صنايع  عنوان : شناسايي رتبه‌بندي توانمند سازي صنعت توريسم مطالعه موردي كلانشهر تبريز

پايان نامه ارشد : بررسي رابطه ادراك معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان(مطالعه موردي:مدارس ابتدائي شهرستان شهريار)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم تربيتي عنوان :  بررسي رابطه ادراك معلمان ابتدائي ازغني سازي شغلي باانگيزش شغلي آنان(مطالعه موردي:مدارس ابتدائي شهرستان شهريار)

پايان نامه ارشد: رابطه بين رهبري تحول گرا و توانمندسازي روانشناختي با رفتارشهروندي سازماني درآموزشكده هاي فني و حرفه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:مديريت دولتي گرايش :نيروي انساني عنوان : رابطه بين رهبري تحول گرا و توانمندسازي روانشناختي با رفتارشهروندي سازماني درآموزشكده هاي فني و حرفه اي استان گيلان

دانلود پايان نامه:اولويت بندي استراتژي هاي پياده سازي زنجيره تامين چابك با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي در شركت صنعتي بهشهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت صنعتي گرايش :توليد عنوان : اولويت بندي استراتژي هاي پياده سازي زنجيره تامين چابك با استفاده از تصميم گيري چند معياره فازي در شركت صنعتي بهشهر

پايان نامه ارشد:جداسازي و شناسايي گونه هاي كانديدا و ارزيابي حساسيت آنها به فلوكونازول (Fluconazole) در مبتلايان به فرم عود كننده ولوواژينيت كانديديايي ( RVVC ) شهرستان گناباد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زيست شناسي گرايش :ميكروبيولوژي عنوان : جداسازي و شناسايي گونه هاي كانديدا و ارزيابي حساسيت آنها به فلوكونازول (Fluconazole) در مبتلايان به فرم عود كننده ولوواژينيت كانديديايي ( RVVC ) شهرستان گناباد

پايان نامه ارشد:جداسازي هم زمان ژن‏هاي عامل مقاومت افزايش يافته به آمينوگليكوزيدهاaac(6ʹ)-Ie-aph(2ʹʹ)-Ia ، ant(4)-Іa،aph(3ʹ)-IIIa در انتروكوك هاي ايزوله شده از بيماران شهر تهران با روش مولكولي Triplex-PCR

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زيست‏ شناسي گرايش :ميكروبيولوژي عنوان : جداسازي هم زمان ژن‏هاي عامل مقاومت افزايش يافته به 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۲۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني پلي الفين

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي پيروليز حرارتي و كاتاليستي پلي الفين ها و رابرها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي پليمريزاسيون عنوان : بررسي پيروليز حرارتي و كاتاليستي پلي الفين ها و رابرها

دانلود پايان نامه ارشد رشته پليمر:بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين هاي اصلاح شده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  پليمر با عنوان :  بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين هاي اصلاح شده در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته پليمر

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد:بررسي اثر نانو ذرات خاك‌رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده پايان نامه ارشد رشته پليمر:اصلاح خواص ترمو پلاستيك الاستومر بر پايه ي لاستيك بازيافتي پايان نامه ارشدرشته پليمر:مقايسه روش هاي سنتي و جديد براي افزايش خواص مكانيكي دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پليمر: خواص و كاربرد […]

پايان نامه ارشد : بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و ريخت شناسي فيلم حاصل از نانوفيبر سلولز / پلي­وينيل­الكل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش : صنايع چوب و كاغذ  عنوان :  بررسي خواص فيزيكي، مكانيكي و ريخت شناسي فيلم حاصل از نانوفيبر سلولز / پلي­وينيل­الكل

پايان نامه ارشد:امكان سنجي تهيه پليمر فعال حاوي مواد جاذب اكسيژن جهت بسته بندي مواد غذايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي پليمر عنوان : امكان سنجي تهيه پليمر فعال حاوي مواد جاذب اكسيژن جهت بسته بندي مواد غذايي

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي پليمريزاسيون وينيل استات با ۱- هگزن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي عنوان : بررسي پليمريزاسيون وينيل استات با ۱- هگزن

دانلود پايان نامه ارشد:تهيه لاستيك نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني و بررسي خواص آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي پليمريزاسيون عنوان : تهيه لاستيك نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني و بررسي خواص آن

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:طراحي سيستم كنترل براي راكتور بستر سيال توليد پلي اتيل

واحد LLDPE پتروشيمي جم تحت ليسانس بازل و تكنولوژي Spherilene با ظرفيت توليد سالانه ۳۰۰،۰۰۰ تن محصول يكي از بزرگترين واحدهاي پليمري در ايران مي باشد. در اين پژوهش رفتار ديناميك و كنترل راكتورهاي سري توليد پلي اتيلن سبك خطي پتروشيمي جم مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور يك مدل سينتيكي با دو سايت فعال جهت واكنش هاي كوپليمريزاسيون اتيلن با ۱- بوتن در حضور كاتاليست زيگلر- ناتا استفاده شده و براي نوشتن معادلات موازنه ي جرم و انرژي، اين دو راكتور با راكتورهاي مخلوط شونده ي همگن (CSTR) تقريب زده شده اند. جهت اهداف كنترلي پارامترهاي مهم راكتورها شامل دما و سطح توسط كنترلرهاي سنتي PID و با سيستم پسخور منفي كنترل شده اند. در اين بررسي نشان داده شده است كه سيستم كنترلي پيشنهادي موجب پايداري فرآيند گشته و سپس به بررسي كارايي سيستم كنترل پيشنهادي براي دفع اغتشاشات شناخته شده سيستم پرداخته شده است. با مطالعه اثر اغتشاشات بر روي رفتار پوياي فرآيند و پايداري سيستم مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد دماي آب خنك كننده بيشترين اثر را بر روي خروجي سيستم دارد.
كلمات كليدي: راكتور بستر سيال، پلي اتيلن، كنترل فيدبك، مدل ديناميك، سينتيك پليمريزاسيون

سمينار ارشد مهندسي شيمي: طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

سمينار كارشناسي ارشد رشته شيمي : بهينه سازي توليد اتيلن و پروپلين در مجتمع پتروشيمي مارون

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : بهينه سازي توليد اتيلن و پروپلين در مجتمع پتروشيمي مارون در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پليمر: خواص و كاربرد رزين هاي وينيل استر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  پليمر با عنوان : خواص و كاربرد رزين هاي وينيل استر در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه هاي دانلودي رشته مهندسي شيمي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي نساجي الياف : بررسي و پيشرفت ها ي توليد الياف دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : […]

دانلود پايان نامه ارشد:سازوكار بازاريابي و فروش مواد شيميايي در صنايع

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

م

تن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش :شيمي- فيزيك عنوان : سازوكار بازاريابي و فروش مواد شيميايي در صنايع

سمينار ارشد مهندسي شيمي فرايند: بررسي جداسازي LPG از جريانات گازي توسط فرايند غشايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي فرآيند با عنوان : بررسي جداسازي LPG از جريانات گازي توسط فرايند غشايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

پايان نامه بررسي گرايش نسبت به مصرف تنباكو و عوامل موثر برآن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي گرايش نسبت به مصرف تنباكو و عوامل موثر برآن براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه معيارهاي تحديد آزادي بيان در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد بخش تحصيلات تكميلي پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: معيارهاي تحديد آزادي بيان در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه  مطالعه تطبيقي جانشين هاي بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و الهيات بخش معارف اسلامي و حقوق اين پايان نامه جهت براي دريافت درجه كارشناسي  ارشد  رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي  مطالعه تطبيقي جانشين هاي بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه استاد مشاور: دكتر محمد اميني زاده تيرماه 92 براي رعايت […]

دانلود پايان نامه ارشد درباره:امكان تحقق قتل از طريق اقدامات غير مادي در حقوق ايران و آمريكا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : امكان تحقق قتل از طريق اقدامات غير مادي در حقوق ايران و آمريكا

پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:امكان تحقق قتل با صدمات غير جسماني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان : امكان تحقق قتل با صدمات غير جسماني 

دانلود پايان نامه ارشد: مباني كلامي مشروعيت حكومت ديني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي گرايش : مباني نظري اسلام عنوان : مباني كلامي مشروعيت حكومت ديني

دانلود پايان نامه : بررسي سيره سياسي امام رضا(ع) از منظر فقه سياسي شيعه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم سياسي گرايش :علوم سياسي عنوان : بررسي سيره سياسي امام رضا(ع) از منظر فقه سياسي شيعه

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي اثرات تجمعي (CEA) توسعه صنايع پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي منابع طبيعي گرايش :محيط ­­زيست عنوان : ارزيابي اثرات تجمعي (CEA) توسعه صنايع پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

دانلود پايان نامه ارشد:نقش قدرت هاي منطقه اي در تحولات سوريه

شروع اعتراضات سوريه از مارس ۲۰۱۱ پس از دومينوي انقلاب هاي عربي، اگر چه با خواسته هاي مردمي همراه بود، اما با فاصله اي اندك صحنه سياسي سوريه را شاهد اغتشاشات و ناآرامي هايي كرد كه متأثر از حمايت ها و دخالت هاي خارجي بود. با شكل گيري بحران سياسي در سوريه، بازيگران منطقه اي مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنين با تبعيت از آموزه‌هاي رئاليستي حاكم بر سياست خارجي خود كه مبتني بر آموزه‌هاي واقعگرايانه مي باشد؛ در صدد تأمين حداكثر منافع ملي خويش در ابعاد گوناگون از طريق مشاركت در بحران سوريه بوده اند. در همين راستا پرسش اصلي اين است كه نقش قدرت هاي منطقه اي در تحولات سوريه چيست؟ فرضيه اصلي نگارنده اين است كه رقابت، تضاد منافع و ديدگاه هاي متعارض قدرت هاي منطقه اي، موجب پيچيدگي، تشديد تحولات و تداوم بحران در سوريه شده است. نوشتار حاضر به روش توصيفي- تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه اي و الكترونيكي مي باشد؛ فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضيه مزبور طراحي و سازماندهي شده است. همچنين يافته هاي پژوهش از اين امر حكايت دارد كه تعارض منافع ميان بازيگران منطقه اي تأثيرگذار در بحران سوريه، بازي با حاصل جمع جبري صفر را ايجاد كرده است. اين نوع نگاه مانع هر گونه سازش، و راه حل سياسي براي خروج از بحران سياسي در سوريه شده است. اين امر به نوبه ي خود علاوه بر پيچيدگي بيش از پيش بحران سوريه، موجب افزايش حجم منازعاتي آن نيز گرديده است. مجموعه اين شرايط و شكاف هاي عمده داخلي در كنار متغيرهاي مؤثر و مداخله گر منطقه اي و بين المللي، موجب تشديد تحولات و تداوم بحران در سوريه شده است و راه حل سياسي براي خروج از بحران را دشوار ساخته است.

واژگان كليدي:
بحران سوريه، قدرت هاي منطقه اي، محور محافظه كار، محور مقاومت، رقابت منطقه اي، موازنه منطقه اي.

دانلود پايان نامه : مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي رآكتور بسترچكه-اي پتروشيمي جم به منظور هيدروژناسيون ۱و۳-بوتادين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي عنوان : مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي رآكتور بسترچكه­اي پتروشيمي جم به منظور هيدروژناسيون ۱و۳-بوتادين

پايان نامه : مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي رآكتور بسترچكه-اي پتروشيمي جم به منظور هيدروژناسيون ۱و۳-بوتادين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي عنوان : مدلسازي، شبيه سازي و بهينه سازي رآكتور بسترچكه­اي پتروشيمي جم به منظور هيدروژناسيون ۱و۳-بوتادين

پايان نامه ارشد رشته مديريت : ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : مالي عنوان :  ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

پايان نامه ارشد رشته حقوق : مقايسه اختيارات دادستان در حقوق كيفري ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان :  مقايسه  اختيارات دادستان در حقوق كيفري ايران

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بد حجابي و مسائل مربوط به پوشش آرايش و ظاهر اشخاص

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه با عنوان اصل سرعت در رسيدگي به دعاوي بازرگاني

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان :  اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم(ع) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرآيندهاي نفت: مدلسازي رياضي راكتورهاي شعاعي جهت توليد استايرين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيندهاي نفت با عنوان : مدلسازي رياضي راكتورهاي شعاعي جهت توليد استايرين در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۲۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني دستگاه اجرايي

پايان نامه رويكرد تعهدي در نظام حسابداري دولتي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت– گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش:“ مالي “ عنوان: رويكرد تعهدي در نظام حسابداري دولتي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي ( مطالعه موردي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم  و تحقيقات شاهرود دانشكده علوم انساني ،گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (M.A) گرايش مالي عنوان : شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات […]

پايان نامه رابطه جو خلاقانه با ميزان كار آفريني دانش در دستگاههاي اجرايي شهر يزد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت       دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد      پايان نامه: جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي “M.A” گرايش: منابع انساني  عنوان: رابطه جو خلاقانه با ميزان كار آفريني دانش در دستگاههاي اجرايي شهر يزد زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه ارشد: بررسي تأثير ابعاد كيفيت زندگي كاري بر رضايت كاركنان دستگاه هاي اجرايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي گرايش :منابع انساني عنوان : بررسي  تأثير ابعاد كيفيت زندگي كاري بر رضايت كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان گيلان

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل كننده فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي شهر كرمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :دولتي عنوان : بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل كننده فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي شهر كرمان

دانلود پايان نامه ارشد: آسيب شناسي مديريت زنان در دستگاههاي اجرايي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : رشته مديريت دولتي(منابع انساني) عنوان : آسيب شناسي مديريت زنان در دستگاههاي اجرايي استان گيلان

دانلود پايان نامه:بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي استان اردبيل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :مديريت اجرايي (استراتژيك) عنوان : بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي استان اردبيل

پايان نامه ارشد مديريت: بررسي مقايسه ­اي آمادگي دستگاه­ هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان در زمينه­ زيرساخت­هاي پياده­ سازي مديريت دانش

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : منابع انساني عنوان : بررسي مقايسه ­اي آمادگي دستگاه­ هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان در زمينه­ زيرساخت­هاي پياده­ سازي مديريت دانش

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر رفسنجان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : تشكيلات و روش ها عنوان : بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاه هاي اجرايي شهر رفسنجان

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در دستگاه هاي اجرايي استان سمنان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه بررسي مباني حقوقي و فرآيندهاي اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در حقوق مالياتي ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته­ حقوق عمومي عنوان: بررسي مباني حقوقي و فرآيندهاي اجرايي ماليات بر ارزش افزوده در حقوق مالياتي ايران   زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تعيين  نقش واسطه گري  حافظه كاري وكاركردهاي اجرايي  در رابطه بين اضطراب رياضي وعملكرد رياضي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  پايانامه كارشناسي ارشد تعيين  نقش واسطه گري  حافظه كاري وكاركردهاي اجرايي  در رابطه بين اضطراب رياضي وعملكرد رياضي دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي استاد مشاور دكتراحد نويدي تابستان 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه مقايسه كاركردهاي اجرايي در كودكان  داراي اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي با سطوح خلاقيت

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي عنوان: مقايسه كاركردهاي اجرايي در كودكان  داراي اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي با سطوح خلاقيت استاد مشاور: دكتر فرنگيس كاظمي 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A.) گرايش حقوق خصوصي عنوان : قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه :اثربخشي آموزش نوروفيد بك برروي كاهش نشانه ها و بهبود عملكرد اجرايي كودكان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :روانشناسي عمومي عنوان : اثربخشي آموزش نوروفيد بك برروي كاهش نشانه ها و بهبود عملكرد اجرايي كودكان مبتلابه ADHD 6- 11 سال شهر تهران

دانلود پايان نامه در مورد:بررسي نقش ساختار هاي اجرايي در ارتكاب جرايم اقتصادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان :  بررسي نقش ساختار هاي اجرايي در ارتكاب جرايم اقتصادي

دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه كاركردهاي اجرايي در كودكان با لكنت و عادي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش :  آموزش كودكان استثنايي عنوان :  مقايسه كاركردهاي اجرايي در كودكان با لكنت و  عادي

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي عنوان : بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: طراحي معماري سيستم اطلاعات مديريت نظام مراقبت بيماري‌ها دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش : مديريت استراتژيك عنوان : طراحي معماري سيستم اطلاعات مديريت نظام مراقبت بيماري‌ها دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : تاثير عدالت سازماني بر رفتارشهروندي سازماني دستگاههاي استان هرمزگان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان :   تاثير عدالت سازماني بر رفتارشهروندي سازماني دستگاههاي استان هرمزگان

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: ارزيابي نقاط قوت وضعف نظام فني و اجرايي كشور و ارايه راهكارهاي اصلاحي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: ارزيابي عوامل موثر بر گرايش رفتاري به استفاده از خدمات تلفن بانك در بانك توسعه تعاون

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارشد رشته حقوق:اختلافات حقوقي قراردادهاي ساخت و ساز دستگاه هاي دولتي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي : ضوابط و مصاديق اجراي حكم بدون صدور اجراييه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي با عنوان : ضوابط و مصاديق اجراي حكم بدون صدور اجراييه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

پايان نامه طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت (گرايش مالي)  طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام تابستان89 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه طراحي مدل بودجه ­ريزي عملياتي با رويكرد تلفيقي انگاره نگاري شناختي و سلسله ­مراتبي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، گرايش تحقيق در عمليات طراحي مدل بودجه­ريزي عملياتي با رويكرد تلفيقي انگاره نگاري شناختي و سلسله­مراتبي: مورد مطالعه مركز آمار ايران استاد مشاور : جناب آقاي دكتر پرويز احمدي شهريور 1390 براي رعايت […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مالي عنوان: رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه ارائه مدلي براي شناسايي فعاليت هاي قابل واگذاري و نحوه واگذاري آن به بخش غير دولتي در دانشگاه كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي – مديريت مالي    عنوان : ارائه مدلي براي شناسايي فعاليت هاي قابل واگذاري و نحوه واگذاري آن به بخش غير دولتي در دانشگاه كاشان استاد مشاور: جناب آقاي […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پيش‌بيني شده در بنگاه‌هاي زودبازده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد بخش اقتصاد پايان‌نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش علوم اقتصادي بررسي عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پيش‌بيني شده در بنگاه‌هاي زودبازده مطالعه موردي استان كرمان استاد مشاور دكتر محمدعلي فيض‌پور شهريور ماه ۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه  استقلال اداري_ استخدامي قوه قضائيه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد حقوق عمومي  موضوع:  استقلال اداري_ استخدامي قوه قضائيه  اساتيد مشاور:   دكتر ولي رستمي بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي تطبيقي قوه­ي مقننه ايران، عراق و تونس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) حقوق عمومي عنوان: بررسي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۲۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني عوامل موفقيت مديريت

خدمات گردشگري ايران(مطالعه موردي :دفاتر خدمات گردشگري استان گيلان)

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري: اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : مديريت بيمه عنوان : بررسي تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر

پايان نامه ارشد مديريت MBA: بررسي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي تحقيقاتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت MBA عنوان : بررسي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در سازمان هاي تحقيقاتي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : ارزيابي و رتبه بندي عوامل بحراني موفقيت (CSF) بانكداري الكترونيك در بانك ملت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  گرايش : سيستم هاي اطلاعاتي عنوان :  ارزيابي و رتبه بندي عوامل بحراني موفقيت (CSF) بانكداري الكترونيك در بانك ملت 

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت در استقرار برنامه ريزي منابع سازماني ERP

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان :  بررسي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت در استقرار برنامه ريزي منابع سازماني ERP

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت دور كاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان :  بررسي رابطه بين متغيرهاي اصلي عوامل حياتي موفقيت دور كاري

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي عوامل كليدي موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي عنوان :   بررسي عوامل كليدي موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديد

پايان نامه ارشد رشته مديريت: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : بازاريابي عنوان : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت :تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي  با عنوان :  تعيين ميزان اثر عوامل مختلف بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك در شركت سيمان ايلام  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

پايان نامه ارشد : ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاههاي كشور

دانلود متن كامل پايان نامه ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در شركت فرودگاههاي كشور

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

پايان نامه مديريت منابع انساني

امروزه آموزش توسط كارفرمايان به عنوان ابزاري مهم براي ارتقا دادن قابليت ها و عملكرد كاركنان شناخته شده و مبالغ بسياري در برنامه هاي آموزشي سرمايه گذاري شده است(چنج ، هامپسون،۲۰۰۸)  آموزش و بهسازي نقش و تأثيري اساسي در دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان و وظايف و فعاليت […]

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي فروش دوربين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي عنوان :  مطالعه تحليلي تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي  (7p) فروش دوربين مداربسته بر افزايش ارزش  ويژه برند   ( مطالعه موردي : شركت ارتباطات الكترونيك […]

پايان نامه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                دانشگاه آزاد اسلامي               واحد كرمانشاه                  دانشكده تحصيلات تكميلي،گروه مديريت بازرگاني   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي M.A   عنوان : مطالعه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين در شرايط رقابتي(مطالعه موردي: مقايسه […]

پايان نامه عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)  رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه   عنوان :  عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري در شركت بيمه ايران     زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه عوامل موثر بر تمايل يا عدم تمايل به برون سپاري در شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي – تحول عنوان : عوامل موثر بر تمايل يا عدم تمايل به برون سپاري در شركت معدني و صنعتي گل گهر و ارائه مدل استراتژيك برون سپاري خدمات   بهار1392   […]

پايان نامه عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني   گرايش: مالي   عنوان: عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان مورد مطالعه بانك پارسيان كاشان   زمستان 1393        براي […]

پايان نامه رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت دولتي گرايش مالي     عنوان شناسايي و رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك صادرات شهر اصفهان   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايا‌ن‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي   عنوان: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد   عنوان پايان نامه: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي با روش مدل سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه اي مطالعه موردي (خوشه هاي صنعتي استان فارس )     تابستان 93 […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي درشركت فراورده هاي نسوز ايران با استفاده از تكنيك تاپسيس خاكستري   زمستان 1393        براي […]

پايان نامه شناسايي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت ، گرايش بازرگاني بين‌الملل عنوان شناسايي و رتبه‌بندي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري در بانك   بهمن ماه 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( M.A )     گرايش مديريت بازرگاني داخلي   عنوان : شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت دانش باروش SWOT  وBSC

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:MBA   عنوان:   تدوين استراتژي مديريت دانش  با تركيب روشهاي SWOT  وBSC واولويت بندي  استراتژي ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردي:)شركت سبلان تهويه)   تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي(گرايش مالي) عنوان: تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌هاي دولتي (موردمطالعه:استان مركزي)   زمستان1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                              واحد ياسوج             دانشكده علوم انساني، گروه مديريت                پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت اجرايي«M.M»     گرايش:  بازاريابي   عنوان:   بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه استان كهگيلويه وبويراحمد   شهريور:93      براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير عوامل ساختاري موثر بر همكاري هاي متقابل دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان بررسي تاثير عوامل ساختاري موثر بر همكاري هاي متقابل دانشگاه و صنعت با رويكرد بازاريابي(مورد مطالعه: دانشگاه هاي استان مركزي)   زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تاثير سياست مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد  نراق دانشكده  مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   رشته مديريت بازرگاني(مالي)   عنوان : بررسي تاثير سياستهاي مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردي: […]

پايان نامه تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)   رشته : مديريت بازرگاني مديريت تحول     عنــوان:   بررسي تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد پروژه كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   موضوع : بررسي و اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش و تاثير آن بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: ادارات دولتي شهر لامرد)   شهريورماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                                 دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  M.A))     مديريت بازرگاني (گرايش بيمه)   عنوان: بررسي نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان شركتهاي بيمه استان لرستان     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه مقايسه عوامل موفقيت بر بانك دولتي ملي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق     بررسي مقايسه اي عوامل موفقيت بر بانك دولتي ملي و بانك خصوصي اقتصاد نوين (مطالعه 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۱۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني تابع چگال

داملود پايان نامه ارشد : بررسي اثرات استخلاف آلكيل بر خواص ساختاري و الكتروني پلي تيوفن با استفاده از روش هاي آغازين و نظريه تابع چگالي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي عنوان : بررسي اثرات استخلاف آلكيل بر خواص ساختاري و الكتروني پلي تيوفن با استفاده از روش هاي آغازين و نظريه تابع چگالي

پايان نامه ارشد رشته شيمي : محاسبات تابع چگالي خواص جذب ۱-متيل-۱-نيتروزواوره

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي گرايش آلي با عنوان : محاسبات تابع چگالي خواص جذب ۱-متيل-۱-نيتروزواوره

پايان نامه سنجش تراكم كلمات كليدي در وب‏سايت كتابخانه‏هاي دانشگاه‏هاي تابعه وزارت علوم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته ادبيات دانشگاه شاهد دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه علوم كتابداري و اطلاع‏رساني پايان‏نامه جهت اخذ درجه‏ي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع‏رساني- گرايش اطلاع‏رساني عنوان: سنجش تراكم كلمات كليدي در وب‏سايت كتابخانه‏هاي دانشگاه‏هاي تابعه وزارت علوم  شهر تهران استاد مشاور: دكتر سعيد اسدي تابستان 92 براي […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:درهمتنيدگي كوانتومي و گذار فاز كوانتومي دوبخشي و چندبخشي در چگاله بوز- انيشتين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فيزيك گرايش :حالت جامد عنوان : درهمتنيدگي كوانتومي و گذار فاز كوانتومي دوبخشي و چندبخشي در چگاله بوز- انيشتين

دانلود پايان نامه ارشد : شبيه سازي عددي سلول خورشيدي مبتني بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرين غيرتعادلي(NEGF)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق-الكترونيك عنوان :  شبيه ­سازي عددي سلول خورشيدي مبتني بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرين غيرتعادلي(NEGF)

دانلود پايان نامه ارشد: شبيه سازي عددي سلول خورشيدي مبتني بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرين غيرتعادلي(NEGF)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مهندسي برق گرايش :الكترونيك عنوان :  شبيه ­سازي عددي سلول خورشيدي مبتني بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرين غيرتعادلي(NEGF) 

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه چگالي تراز هسته اي با استفاده از مدل لايه اي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيك هسته­ اي عنوان : مطالعه چگالي تراز هسته اي با استفاده از مدل لايه اي

دانلود پايان نامه ارشد: مطالعه چگالي تراز هسته ­اي با استفاده از مدل لايه ­اي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيك هسته اي عنوان : مطالعه چگالي تراز هسته ­اي با استفاده از مدل لايه ­اي

دانلود پايان نامه ارشد : پارامتر چگالي تراز هسته­اي ميكروسكوپي براي ايزوتوپ هاي Si، Fe، Mo و Dy

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فيزيك گرايش : هسته­ اي عنوان : پارامتر چگالي تراز هسته­اي ميكروسكوپي براي ايزوتوپ هاي Si، Fe، Mo و Dy

دانلود پايان نامه ارشد: شبيه سازي عددي سلول خورشيدي مبتني بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرين غيرتعادلي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق گرايش : الكترونيك عنوان :  شبيه ­سازي عددي سلول خورشيدي مبتني بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرين غيرتعادلي

دانلود پايان نامه ارشد:مساله مكان يابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يك مانع خطي با حركت احتمالي به صورت نرمال

مسائل مكانيابي بر روي سطح, در حضور يك مانع خطي يا چند مانع, مساله اي مي باشد كه هم استقرار تسهيل جديد و هم تردد از ميان اين موانع, ممنوع مي باشد. مسئله بررسي شده در اين تحقيق, از نوع مكانيابي پيوسته با ظرفيت نامحدود مي باشد. يعني هدف يافتن مكان چند تسهيل نقطه اي در ميان يك تعداد متناهي تسهيلات موجود با وزن معين, قطعي و داراي وزن غير منفي مي باشد.
در اين تحقيق, مدل پيشنهادي ارائه شده يك مسئله ميانه با فواصل متعامد مي باشد, بطوري كه در ناحيه پيوسته يك مانع خطي وجود دارد كه در مسير افقي حركت خود, از توزيع احتمالي با تابع چگالي احتمال نرمال با پارامتر هاي معين و ثابت پيروي مي كند.همچنين از عرض مانع در اين تحقيق صرفه نظر شده است.
استقرار تسهيلات موجود در سيستم به گونه اي مي باشد كه امكان استقرار مولفه محور yها بر روي مسير مانع خطي وجود ندارد و به صورت مشابه امكان استقرار تسهيلات جديد بر روي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

مسير مانع خطي امكان پذير نمي باشد.

همچنين تعريفي از فاصله بين دو نقطه در حضور مانع ارائه شده و براي مسئله مورد بحث با توزيع نرمال, فاصله بين دو نقطه مفروض را فرموله نموديم. با توجه به پيچيده بودن مسئله مدل بدست آمده, از الگوريتم فراابتكاري ژنتيك در اين مسئله استفاده شده و نتايج اين روش با روش دقيق مقايسه گشته است.

پايان نامه سنجش ريسك شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول

 متن كامل پايان نامه مقطع ك تحصيلات تكميلي     پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول    ‌‌     عنوان: سنجش ريسك شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول     خرداد 1394  ارشناسي ارشد رشته […]

پايان نامه مطالعه‌اي بر رشد قابليت‌اعتماد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته آمار دانشگاه اصفهان دانشكده علوم گروه آمار             پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي آمار گرايش آماررياضي   مطالعه‌اي بر رشد قابليت‌اعتماد   اسفند ماه ۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه رقابت و اثرات متقابل بين برهمكنش هاي غير كوالانسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي دانشگاه اراك دانشكده علوم پايه-گروه شيمي     عنوان: رقابت و اثرات متقابل بين برهمكنش هاي غير كوالانسي   خرداد ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه با موضوع:تعيين محل بهينه DG با در نظر گيري شاخصهاي قابليت اطمينان به روش PSO

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : تعيين محل بهينه DG با در نظر گيري شاخصهاي قابليت اطمينان به روش PSO

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي و شبيه سازي يك رادار مولتي PRF با فركانس 50KHz براي برد 150Km

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش : الكترونيك عنوان : بررسي و شبيه سازي يك رادار مولتي PRF با فركانس 50KHz براي برد 150Km

پايان نامه هاي دانلودي رشته مهندسي شيمي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي نساجي الياف : بررسي و پيشرفت ها ي توليد الياف دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته زيست شناسي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه:بررسي تنوع ژن Coa در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني در رشت  بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاكتورهاي انعقادي دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پزشكي با عنوان بروسلوز دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي : بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باكتري سودوموناس فلورسنت […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته شيمي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد:بررسي مصرف انرژي و آلودگي‌هاي زيست ‏محيطي درتوليد شكر استان خوزستان پايان نامه ارشد داروسازي: پيش تغليظ داروي رالوكسيفن به روش ميكرواستخراج فاز مايع با استفاده از فيبر توخالي و اندازه گيري دارو به روش HPLC در مقادير Trace دانلود پايان نامه ارشد : كاهش اثرات منفي كادميوم […]

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي قابليت اعتماد طراحي تيرهاي FRP-RC

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش :سازه عنوان : بررسي قابليت اعتماد طراحي تيرهاي FRP-RC

پايان نامه ارشد : برنامه زمان­بندي توليد پيشرفته چند ­دوره­اي با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت منابع توليدي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش :صنايع  عنوان :  برنامه زمان­بندي توليد پيشرفته چند ­دوره­اي با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت منابع توليدي

پايان نامه ارشد:ارزيابي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش آنتروپي اطلاعات بر پايه عدم قطعيت هاي مكانيكي و هيدروليكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :زلزله عنوان : ارزيابي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش آنتروپي اطلاعات بر پايه عدم قطعيت هاي مكانيكي و هيدروليكي

پايان نامه ارشد: مقايسه سطح اطمينان قاب هاي فولادي مهاربندي همگرا طراحي شده با ضوابط مبحث دهم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :سازه عنوان : مقايسه سطح اطمينان قاب هاي فولادي مهاربندي همگرا طراحي شده با ضوابط مبحث دهم

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رفتار تصادفي ظرفيت عملي بزرگراه وتاثير آن در كنترل رمپ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش :برنامه ريزي حمل و نقل عنوان : بررسي رفتار تصادفي ظرفيت عملي بزرگراه وتاثير آن در كنترل رمپ

دانلود پايان نامه ارشد : شبيه­ سازي قلب در حال تپش، با در نظرگرفتن اندركنش جداره و ميدان جريان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي  مكانيك گرايش : طراحي كاربردي  عنوان : شبيه­ سازي قلب در حال تپش، با در نظرگرفتن اندركنش جداره و ميدان جريان

دانلود پايان نامه ارشد :پياده سازي بلادرنگ كدك صحبت استاندارد G.728 بر روي پردازنده TMS320C5402

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد مخابرات سيستم عنوان : پياده سازي بلادرنگ كدك صحبت استاندارد G.728بر روي پردازنده TMS320C5402

پايان نامه ارشد:مطالعه ي جذب داروي ضد سرطان فلورويوراسيل روي نانو ذره ي سيليكون كربيد با محاسبات كوانتومي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش :شيمي دارويي عنوان : مطالعه ي جذب داروي ضد سرطان فلورويوراسيل روي نانو ذره ي سيليكون كربيد با محاسبات كوانتومي

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه نظري ۵-آمينولوولينيك اسيد با نانولوله­هاي كربني به عنوان حامل­هاي انتقال دارو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش : آلي عنوان : مطالعه نظري ۵-آمينولوولينيك اسيد با نانولوله­هاي كربني به عنوان حامل­هاي انتقال دارو

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه تشكيل نانوتركيبات پرانرژي ۲و۲َ بي ۱ هيدروژن ايميدازول با روش‌هاي محاسباتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش :شيمي كاربردي عنوان : مطالعه تشكيل نانوتركيبات پرانرژي ۲و۲َ بي ۱ هيدروژن ايميدازول با روش‌هاي محاسباتي

دانلود پايان نامه ارشد:تركيبهاي آروماتيك معدني، مطالعه نظري ساختار،پيوند، ويژگي هاي طيفي و نوري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش : معدني عنوان : تركيبهاي آروماتيك معدني،  مطالعه نظري ساختار،پيوند، ويژگي هاي طيفي و نوري

دانلود پايان نامه ارشد : تحليل فراواني منطقه اي حداكثر دوره خشكي با استفاده از گشتاورهاي خطي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع آب عنوان :  تحليل  فراواني منطقه­اي حداكثر دوره خشكي با استفاده از گشتاورهاي خطي

دانلود پايان نامه ارشد :تحليل فراواني منطقه­اي حداكثر دوره خشكي با استفاده از گشتاورهاي خطي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۱۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني موضوع مديريت

  از ميان عوامل توليد، بي شك نيروي انساني كه اساسي‌ترين عامل است، نقش كليدي در ارائه خدمات دارد و مهم‌ترين سرمايه يك سازمان به شمار مي‌آيد. در شرايطي كه سازمانها تحت تاثير شديد رقابت‌‌هاي اقتصادي هستند و مسئوليت‌‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خود را شناسايي و درك مي‌كنند، ضرورت توجه به توانمندسازي منابع […]

رشته روانشناسي باليني: پايان نامه ارشد با موضوع بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسألۀ اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان : بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسألۀ اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل پايان نامه كارشناسي ارشد رشتۀ روانشناسي باليني عنوان: بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت […]

پايان نامه ارشد رشته مديريت با موضوع بررسي ارزشهاي فرهنگي بر روي گسترش تبليغات دهان به دهان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : بررسي ارزشهاي فرهنگي بر روي گسترش تبليغات دهان به دهان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه با موضوع بررسي تطبيقي استخدام در قانون استخدام كشوري با قانون مديريت خدمات كشوري

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت با موضوع بررسي گردشگري روستايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : بررسي گردشگري روستايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

دانلود پايان نامه رشته مديريت با موضوع سيستم پشتيبان تصميم گيري وب( DSs)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان :  سيستم پشتيبان تصميم گيري وب( DSs) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

ليست همه پايان نامه ها درباره مديريت كيفيت جامع

 تعريف مديريت كيفيت جامع آسان نيست در واقع اين امر يك فلسفهمديريت است كه بطور گسترده در شركتها به اجرا در آمده و به صورت دقيق همراه با جزئيات در ادبيات دانشگاهي مورد بحث قرار گرفته است . بررسي آن نشان مي دهد كه بيشتر سازمانها و پژوهشگران تعريف خاص خود را از اين اصطلاح […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع هوش عاطفي

      روانشناسان انواع هوش رادر۳گروه اصلي دسته­بندي كرده­اند :۱)هوش انتزاعي : به معناي توانايي ادراك وبكارگيري ماهرانه ازنمادهاي رياضي وكلامي مي­باشد.۲ ) هوش­عيني : به معناي توانايي ادراك برخوردماهرانه باموضوعات مي­باشد.۳) هوش­اجتماعي : به معناي توانايي ادراك ديگران است. (جانسون وايندويك،۱۹۹۹، ص ۴۸ ،به نقل ازخان محمدي) ريشه هوش عاطفي ازمفهوم هوش اجتماعي كه اولين […]

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

دانلود پايان نامه با موضوع تجارت الكترونيكي

مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادراتبا توجه به اهميت تجارت الكترونيكي در اقتصاد جهاني و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاريابي اينترنتي را در امر صادرات مي توان به شرح زير بيان نمود: ارتباط مستقيم ميان خريدار و فروشنده بدون محدوديت زماني و مكاني، دستيابي سريع به اطلاعات در حجم وسيع، […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع بانكداري اينترنتي

ليست برخي از پايان نامه ها در رابطه با اين موضوع  كه متن كامل آنها با فرمت ورد داخل سايت ما موجود است : پايان نامه بررسي سرمايه اجتماعي سازماني و توانمندسازي كاركنانپايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي كاركنان دانشگاه تربيت مدرس تهرانپايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگادپايان […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان

در گذشته نه چندان دور، سرعت تغييرات در زندگي و مديريت ها كند وساده بوده است. مشكلات و مسايل مربوط به مديريت وسازمان مسائلي نظير، چگونگي كنترل هزينه ها، بررسي چرايي توليد محصولات با كيفيت پايين، چگونگي حضور در بازارها و شكست در مقابل رقباي كاري پيش روي مديران سازمانها قرار گرفت. اما يكي از […]

پايان نامه مديريت منابع انساني سبز

تدوين طرح سبز و رويكرد عالي آن با بازنگري در تفكر اداره جامعه بر اساس موضوع توسعه پايدار مطرح شده است. طرح دولت سبز طراحي و اداره امور  بر اساس حداقل ضايعات زيست محيطي استفاده بهينه از منابع است و ديگر ابعاد مديريتي نظير پاسخگويي ، اطلاع رساني جامع، فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت همگان […]

پايان نامه مديريت منابع انساني

ا

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

مروزه آموزش توسط كارفرمايان به عنوان ابزاري مهم براي ارتقا دادن قابليت ها و عملكرد كاركنان شناخته شده و مبالغ بسياري در برنامه هاي آموزشي سرمايه گذاري شده است(چنج ، هامپسون،۲۰۰۸)  آموزش و بهسازي نقش و تأثيري اساسي در دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان و وظايف و فعاليت […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع چابكي سازماني

سازمانهاي توليدي معاصر از دو جهت دچار چالش‌هاي عمده شده‌اند. از سويي فلسفه‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد توليد در حال شكل‌گيري هستند و اين امر باعث از رواج افتادن شيوه‌هاي پيشين خواهد شد. از سوي ديگر مشتريان در درخواست و مطالبه محصولات و خدمات جديد در زمان كوتاه جسورتر شده‌اند (Maskell, 2001; Tersine & Wacker, 2000; […]

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايا‌ن‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي   عنوان: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد و بهره وري در شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه رابطه عوامل مديريتي با استقرار و پياده سازي حسابداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه كارشناسي ارشد عنوان تحقيق : رابطه عوامل مديريتي با استقرار و پياده سازي حسابداري تعهدي در شهرداري قم   رشته تحصيلي:مديريت بازرگاني گرايش تحول    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت دانش باروش SWOT  وBSC

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:MBA   عنوان:   تدوين استراتژي مديريت دانش  با تركيب روشهاي SWOT  وBSC واولويت بندي  استراتژي ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردي:)شركت سبلان تهويه)   تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت محله محور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا دانشكده شهرسازي   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري   عنوان پايان نامه: تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت محله محور و ارائه راهنماي مديريت شهري، مورد پژوهي : ناحيه 1 منطقه 21 شهرداري تهران […]

پايان نامه تأثير نظام ارتباطات بر مديريت تعارض سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A) مديريت دولتي-گرايش نيروي انساني   عنوان : تأثير نظام ارتباطات بر مديريت تعارض سازماني مورد مطالعه: ادارات دولتي شهرستان كاشان   پاييز1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي(گرايش مالي) عنوان: تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌هاي دولتي (موردمطالعه:استان مركزي)   زمستان1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني   عنوان: تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني در شركت متروي تهران     سال تحصيلي  93-92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تاثير مديريت ريسك بر تعهد بيمه گر در شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) مديريت بازرگاني ـ گرايش بيمه   عنوان : تاثير مديريت ريسك بر تعهد بيمه گر در شركت بيمه ايران (موردمطالعه استان قم)      پاييز 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثيرمالكيت مديريتي بر رابطه بين ساختار سرمايه و عملكرد مالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد ­ پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت مالي گرايش: مديريت مالي     موضوع : تاثيرمالكيت مديريتي بر رابطه بين ساختار سرمايه و عملكرد مالي شركت‏هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران سال تحصيلي 1394- 1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: مديريت تحول عنوان : تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان مديريت درمان تأمين اجتماعي قم   پاييز 1393          براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير سياست مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد  نراق دانشكده  مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   رشته مديريت بازرگاني(مالي)   عنوان : بررسي تاثير سياستهاي مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردي: […]

پايان نامه تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)   رشته : مديريت بازرگاني مديريت تحول     عنــوان:   بررسي تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد پروژه كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   موضوع : بررسي و اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش و تاثير آن بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: ادارات دولتي شهر لامرد)   شهريورماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                                 دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  M.A))     مديريت بازرگاني (گرايش بيمه)   عنوان: بررسي نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان شركتهاي بيمه استان لرستان     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه شاخص مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۰۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني خطاي سود

پايان نامه بررسي رابطه تجربه و تخصص ،خطاي اعتماد بيش از حد و ريسك پذيري در گروههاي سرمايه گذار فعال در بازار سرمايه ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات يزد گرايش : مديريت مالي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش مالي عنوان: بررسي رابطه تجربه و تخصص ،خطاي اعتماد بيش از حد و ريسك پذيري در گروههاي سرمايه گذار فعال در بازار سرمايه ايران سال تحصيلي 1393- […]

پايان نامه ارتباط­سنجي سطح معنويت محيط كار با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي ناحيه 1 شهرستان كرمان در سال 91-1390

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي   بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي ارتباط­سنجي سطح معنويت محيط كار با فرسودگي شغلي و رضايت شغلي در معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي ناحيه 1 شهرستان كرمان در سال 91-1390 استاد راهنما: دكتر هدايت تيرگر استاد […]

پايان نامه برررسي رابطه  بين استرس و فرسودگي شغلي در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور گيلان مركز رشت عنوان: برررسي رابطه  بين استرس و فرسودگي شغلي در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود بهار 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

دانلود پايان نامه:تاثير شيارهاي استاتور و روتور بر پارامترهاي الكتريكي ماشين (با اعمال خطاي سيم پيچ سه فاز)

در اين پايان نامه ابتدا عيوب الكتريكي و مكانيكي در ماشينهاي الكتريكي بررسي گرديده و عوامل به وجود آورنده و روشهاي رفع اين عيوب بيان شده است. به دنبال آن، به كمك روش تابع سيم پيچي ماشين شبيه سازي و خطاي مورد نظر يعني خطاي سيم بندي استاتور به آن اعمال و نتايج مورد بررسي قرار داده شده است. پارامتر اصلي كه براي تشخيص خطا در اين پايان نامه استفاده كرده ايم، جريان سه فاز استاتور در حالت سالم و خطادار، تحت بارگذاري هاي مختلف خواهد بود.
سپس اثر شيارهاي استاتور و روتور بر رفنار ماشين القايي با تابع فاصله هواي معكوس به شكل واقعي خود مورد استفاده قرار ميگيرد. سپس چگونگي اعمال اثر شيارهاي استاتور و روتور در روش تابع سيم پيچ بيان شده و نحوي محاسبه ماتريسهاي اندوكتانس خودي و متقابل استاتور و روتورو ماتريسهاي مشتق اندوكتانس با وجود شيارهاي استاتور و روتور در چهار حالت مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس اعمال خطاي سيم بندي استاتور بااثر شيارهاي استاتور و روتور مورد بررسي قرار مي گيرد و در نهايت نتايج بدست آمده با هم مقايسه مي شود.
با توجه به مطالب اشاره شده نتيجه مي شود كه با تشخيص به موقع هر كدام از عيوب اوّليه در ماشين القايي مي توان از پديد آمدن حوادث ثانويّه كه منجر به وارد آمدن خسارات سنگين مي گردد، جلوگيري نمود. در اين راستا سعي شده است كه با تحليل، بررسي و تشخيص يكي از اين نمونه خطاها، خطاي سيم بندي استاتور يك موتور القايي قفس سنجابي، گامي موثر در پياده سازي نظام تعميراتي پيشگويي كننده برداشته شود و با بكارگيري سيستم هاي مراقبت وضعيت بروي چنين ماشينهايي از وارد آمدن خسارات سنگين بر صنايع و منابع ملي جلوگيري گردد.

پايان نامه : كنترل بهينه و تصحيح خطاي صفحه پايدار ژيروسكوپي سه درجه آزادي نصب شده بر روي يك جسم پرنده

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت عنوان : كنترل بهينه و تصحيح خطاي صفحه پايدار ژيروسكوپي سه درجه آزادي نصب شده بر روي يك جسم پرنده

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي ارتباط بين بدهي هاي كوتاه مدت ومديريت سود

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي با عنوان : بررسي ارتباط بين بدهي هاي كوتاه مدت ومديريت سود

پايان نامه نقش ويژگي اخلاقي مديران در افزايش اعتماد شهروندان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A)) رشته: مديريت بازرگاني عنوان: نقش ويژگي اخلاقي مديران در افزايش ميزان اعتماد شهروندان به شهرداري( موردمطالعه: شهرداري ماهشهر)   پاييز 92          براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت دولتي گرايش مالي     عنوان شناسايي و رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك صادرات شهر اصفهان   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثيرات بالقوه ي جهت گيري بازار صادركنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني      پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : بين الملل عنوان: تاثيرات بالقوه ي جهت گيري بازار صادركنندگان بر روابط تجاري بين المللي با تاكيد برهمكاري، وابستگي، وارتباط ازراه دور   زمستان 1393   […]

پايان نامه بهينه سازي سبد پرتفوي با رويكرد الگوريتم مورچگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                       واحد بويين زهرا                            پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)                                            مديريت بازرگاني                                           گرايش مديريت مالي بهينه سازي سبد پرتفوي با رويكرد الگوريتم مورچگان و   تئوري خاكستري                                                                                                                 اسفند 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي تاثير روابط عمومي بر وفاداري مشتريان بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد (نراق) دانشكده مديريت ، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: بازرگاني داخلي   عنوان: بررسي تاثير روابط عمومي بر وفاداري مشتريان بانك ملت استان قم بر اساس الگوي سه شاخگي (3C)   زمستان 1393   […]

پايان نامه بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه آموزشي مديريت بازرگاني     پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گـرايش بيمه   عنــوان بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني برعملكرد مالي براساس مدل پورتر مورد مطالعه شعب بيمه ايران شهر اصفهان     خرداد […]

پايان نامه ارائه­ مدلي براي بهينه سازي سرمايه گذاري و آناليز حساسيت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشكده علوم انساني، گروه مديريت پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي «M. Sc.» گرايش مالي   عنوان: ارائه­ي مدلي براي بهينه سازي سرمايه گذاري و آناليز حساسيت آن با در نظر گرفتن قابليت اطمينان انسان   […]

پايان نامه الگويي مفهومي پيش بيني ادراك مشتريان در انتخاب محصولات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: ارائه الگويي مفهومي پيش بيني ادراك مشتريان در انتخاب محصولات(مطالعه موردي: پوشاك شهرستان سرپل ذهاب)   شهريور 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي(M.A)   عنوان: طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي و نقش آن بر عملكرد رواني- حركتي  فراگيران   زمستان 93    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد   رشته: حقوق جزا وجرم شناسي   عنوان: بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد (مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه1386-1390)     پاييز 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

ليست پايان نامه درباره سرمايه فكري

اندازه گيري سرمايه فكري و رابطه آن با عملكرد سازماني در شركت‏هاي نرم افزاري در سطح شهر تهران بررسي اثر گذاري استراتژي عملكرد مديريتي بر مديريت ريسك در زمان بحران مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران بررسي تاثير ساختار مالكيت بر كارايي سرمايه فكري در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق […]

پايان نامه تاثير نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بين ايران و ونزوئلا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري پايان نامه دوره كارشناسي ارشد اقتصاد عنوان: تاثير نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بين ايران و ونزوئلا  استاد مشاور: دكتر عليرضا عرفاني براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش­بيني فروش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين­الملل   عنوان پايان­ نامه: پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش­بيني فروش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون(مطالعه موردي: شركت ملي صنايع مس ايران)   زمستان […]

پايان نامه تأثير ذهن آگاهي بر كارائي بازخورد خود كنترلي در فرايند يادگيري يك تكليف حركتي مداوم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه تبريز دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه رفتار حركتي عنوان تأثير ذهن آگاهي بر كارائي بازخورد خود كنترلي در فرايند يادگيري يك تكليف حركتي مداوم    تاريخ ارائه پايان نامه زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه نظارت قضائي ديوان عدالت اداري در خصوص آراي هيئت هاي تخلفات اداري كاركنان دولت و علل نقض آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش: حقوق عمومي  عنوان: نظارت قضائي ديوان عدالت اداري در خصوص آراي هيئت هاي تخلفات اداري كاركنان دولت و علل نقض آن   استاد مشاور: دكتر محمد جلالي  بهار 1393 براي رعايت […]

پايان نامه خسارت معنوي و جبران مادي آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين­المللي بندر انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد (M.A)  گرايش حقوق  موضوع خسارت معنوي و جبران مادي آن  استاد مشاور دكتر رضا مقصودي پاشاجي  سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه تحولات تقنيني ناظر بر مسئوليت حرفه اي پزشك درحقوق كيفري ايران با نگاهي بر فقه اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل بندر انزلي   پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: تحولات تقنيني ناظر بر مسئوليت حرفه اي پزشك درحقوق كيفري ايران با نگاهي بر فقه اسلامي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه قيمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد يزد دانشكده علوم انساني، گروه اقتصاد پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته: اقتصاد انرژي            عنوان: قيمت نفت، نرخ ارز و بازده سهام در ايران استاد مشاور: دكتر محمد علي دهقان تفتي شهريور۱۳۹۳ براي رعايت حريم […]

پايان نامه  بررسي و تحليل ريسك نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآيند ماركوف و ارائه الگوي مالي-اسلامي جهت مديريت ريسك آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد رساله دكتري رشته علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي  بررسي و تحليل ريسك نوسانات نرخ ارز با استفاده از فرآيند ماركوف و ارائه الگوي مالي-اسلامي جهت مديريت ريسك آن خرداد ماه ۱۳۹۴ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل منطقه اي موثر برقيمت مسكن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده علوم انساني  پايان نامه كارشناسي ارشد دررشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  عنوان: بررسي عوامل منطقه اي موثر برقيمت مسكن  استاد مشاور: دكتر  جليل توتونچي          مهر ۱۳۹۳ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز و قيمت نفت بر رشد اقتصادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز و قيمت نفت بر رشد اقتصادي: مورد ايران استاد مشاور: دكتر نادر مهرگان اسفند ماه ۱۳۹۰ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه  اثر توسعه مالي و اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي اقتصاد انرژي  اثر توسعه مالي و اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران (با تأكيد بر مصرف انرژي و تجارت خارجي) اساتيد مشاور: جناب آقاي دكتر لطفعلي عاقلي كهنه‌شهري جناب آقاي دكتر سجاد […]

پايان نامه بدعت ازمنظر فقه اماميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه الهيات پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.A» گرايش:فقه ومباني حقوق اسلامي  عنوان: بدعت ازمنظر فقه اماميه  استادمشاور: دكترعلي پورجواهري تابستان 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي كيفيت خدمات ارائه شده در شركت بيمه ايران با بيمه كارآفرين طي سالهاي 90 و 91در كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش: بيمه عنوان: مطالعه تطبيقي كيفيت خدمات ارائه شده در شركت بيمه ايران با بيمه كارآفرين طي سالهاي 90 و 91در كاشان  زمستان  1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل كيفيت خدمات در حفظ و جذب مشتريان بانك كشاورزي شهرستان كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي (M.A)    گرايش تحول عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل كيفيت خدمات در حفظ و جذب مشتريان بانك كشاورزي شهرستان كاشان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني به روش پرومتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   علوم و تحقيقات واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي(M.A) گرايش : نيروي انساني عنوان: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اثربخشي سازماني به روش پرومتي سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۷:۰۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني گرايش بازار

پايان نامه بررسي تأثير گرايش بازار ادراك‌شده و گرايش نوآوري ادراك‌شده بر وفاداري الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين‌الملل بررسي تأثير گرايش بازار ادراك‌شده و گرايش نوآوري ادراك‌شده بر وفاداري الكترونيكي:  تبيين نقش كيفيت خدمات الكترونيكي،رضايت الكترونيكي و سودمندي ادراك‌شده (موردمطالعه : خرده‌فروشي‌هاي الكترونيكي شهر تهران ) استاد مشاور جناب آقاي دكتر […]

پايان نامه ارشد مديريت گرايش بازاريابي: بررسي عوامل مرتبط با فرآيند تصميم گيري خريداران كالاهاي لوكس در شهر مشهد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : بازاريابي عنوان : بررسي عوامل مرتبط با فرآيند تصميم گيري خريداران كالاهاي لوكس در شهر مشهد

دانلود پايان نامه ارشد :تأثير بكارگيري بازاريابي رابطه مند در ايجاد گرايش ارتباطي بين خريدار و فروشنده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي  عنوان : تأثير بكارگيري بازاريابي رابطه مند در ايجاد گرايش ارتباطي بين خريدار و فروشنده

پايان نامه ارشد برق گرايش قدرت: استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از الگوريتم ديناميكي pso مبتني بر gso

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برق گرايش : قدرت عنوان : استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از الگوريتم ديناميكي pso مبتني بر gso دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برق (M.Sc) گرايش قدرت عنوان: استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده […]

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك گرايش قدرت:كليدزني بهينۀ انتقال با استفاده از مدل هاي تعادل در بازارهاي برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك گرايش قدرت با عنوان :كليدزني بهينۀ انتقال با استفاده از مدل هاي تعادل در بازارهاي برق

پايان نامه تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي فروش دوربين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي عنوان :  مطالعه تحليلي تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي  (7p) فروش دوربين مداربسته بر افزايش ارزش  ويژه برند   ( مطالعه موردي : شركت ارتباطات الكترونيك […]

پايان نامه طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  ( M.A )   گرايش: داخلي     عنوان طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي توسعه صنعت توريسم استان كرمانشاه     شهريور 1393 […]

پايان نامه رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت دولتي گرايش مالي     عنوان شناسايي و رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك صادرات شهر اصفهان   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي درشركت فراورده هاي نسوز ايران با استفاده از تكنيك تاپسيس خاكستري   زمستان 1393        براي […]

پايان نامه شناسايي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف كنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريتپ   دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش : مالي عنوان: شناسايي عوامل تأثيرگذار بر گرايش مصرف كنندگان به محصولات بهداشتي توليد ايران در شهر اصفهان   تابستان 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه رابطه بين هوش هيجاني با انگيزش شغلي بازاريابان فروش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه   موضوع رابطه بين هوش هيجاني با انگيزش شغلي بازاريابان فروش شركت بيمه كار آفرين –  شعبه كاشان     بهار1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تاثيرات بالقوه ي جهت گيري بازار صادركنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني      پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : بين الملل عنوان: تاثيرات بالقوه ي جهت گيري بازار صادركنندگان بر روابط تجاري بين المللي با تاكيد برهمكاري، وابستگي، وارتباط ازراه دور   زمستان 1393   […]

پايان نامه تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاداسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تحول   عنوان: تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي با رويكرد مطالعه تطبيقي (مديران و كارمندان بخش بازرگاني كارخانه ايسكرا و سايپا كاشان)   […]

پايان نامه رابطه كاركردهاي بازاريابي سبز با تصوير شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت   پايان­نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بين الملل     بررسي رابطه كاركردهاي بازاريابي سبز با تصوير شركت (مورد مطالعه: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي)   پاييز 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي رابطه بازاريابي رابطه‌مند و وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي     پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. » گرايش مديريت   عنوان: بررسي رابطه بازاريابي رابطه‌مند و وفاداري مشتريان بانك پاسارگاد استان مازندران   زمستان 91    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پايان نامه بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند با عملكرد

مالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : مالي    عنوان: بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند با عملكرد مالي و رضايت مندي مشتريان مطالعه موردي :(صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد اراك ) […]

پايان نامه ارائه مدل تصميم­گيري در بخش بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه    دانشكده تحصيلات تكميلي پايان­نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني M.A عنوان: ارائه مدل تصميم­گيري در بخش بازاريابي (مطالعه موردي: بانك سپه استان كرمانشاه)     شهريور1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه آموزش‌هاي مهارت زندگي بر كاهش گرايش به مواد مخدر

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار     دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي     عنوان: بررسي تأثير آموزش‌هاي مهارت زندگي بر كاهش گرايش به مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر دبيرستان‌هاي شهرستان پاكدشت     سال تحصيلي: 1388-89    براي […]

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

                  سيدامير حسيني           عنوان مقاله : بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها سيداميرحسيني: رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك و مسئول بازاريابي IWAS(فدراسيون بين المللي ورزش معلولين با ويلچر و قطع عضوي ها)   چكيده مقاله: با شكل گيري بازيهاي المپيك […]

پايان نامه بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي وبازارگرايي باتوجه به نقش متغييرميانجي عدالت سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ ي مديريت بازرگاني(بازاريابي)  عنوان:‌ بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي وبازارگرايي باتوجه به نقش متغييرميانجي عدالت سازماني(مورد مطالعه:بانك‌هاي دولتي شهرستان ايلام) استاد مشاور: دكترزينب طولابي تيرماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش به رابطه با جنس مخالف

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  گروه علوم اجتماعي   پايان­نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي علوم اجتماعي گرايش جامعه­شناسي  بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر بهبهان) استاد مشاور: دكتر سيروس احمدي   بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر نوآوري سازماني با نقش ميانجي خودكارآمدي كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده ادبيات و علوم انساني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (بازاريابي)  عنوان:   بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر نوآوري سازماني با نقش ميانجي خودكارآمدي كاركنان  (مورد مطالعه: شركت پتروشيمي ايلام)   استاد مشاور: دكتر ياسان الله پوراشرف   شهريور 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه پيش بيني عملكرد كسب و كار شركتها و موسسات ورزشي استان فارس از طريق مولفه هاي بازارگرايي و نوآوري

ر متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه تربيت بدني و مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش: مديريت ورزشي  عنوان: پيش بيني عملكرد كسب و كار شركتها و موسسات ورزشي استان فارس از طريق مولفه هاي بازارگرايي و نوآوري استاد […]

پايان نامه تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر خريد كتب كودك و نوجوان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان: تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر خريد كتب كودك و نوجوان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)   گرايش : صنعتي و سازماني  عنوان: بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان     تابستان […]

پايان نامه يكپارچه­ سازي زنجيره تأمين و جهت­گيري بازار و اثرات آنان بر عملكرد شركت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين­المللي عنوان يكپارچه­سازي زنجيره تأمين و جهت­گيري بازار و اثرات آنان بر عملكرد شركت (شواهدي از شركت­هاي توليدي شهرك صنعتي شهيد سليمي تبريز)     ديماه 1392 […]

پايان نامه طراحي مدل رياضي برنامه ريزي تامين مالي شركت هاي هلدينگ با رويكرد بازار سرمايه داخلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني- گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان: طراحي مدل رياضي برنامه ريزي تامين مالي شركت هاي هلدينگ با رويكرد بازار سرمايه داخلي (مورد مطالعه: شركت هلدينگ غدير) زمستان 92   براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه شناسايي و اولويت­بندي عوامل و شاخص­هاي موثر در تصميم­گيري بهينه به منظور تامين مالي پروژه­هاي صادراتي براي انتخاب موفق بازار هدف خارجي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني گروه مديريت پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل) عنوان: شناسايي و اولويت­بندي عوامل و شاخص­هاي موثر در تصميم­گيري بهينه به منظور  تامين مالي پروژه­هاي صادراتي براي انتخاب موفق بازار هدف خارجي ( مورد مطالعه: شركت سرمايه […]

پايان نامه تقسيم بندي مشتريان بر اساس تمايل به خريد كالاي سبز در بازار مصرفي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين المللي         تقسيم بندي مشتريان  بر اساس تمايل به خريد كالاي سبز در بازار مصرفي ايران        شهريور 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش­بيني فروش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين­الملل   عنوان پايان­ نامه: پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش­بيني فروش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون(مطالعه موردي: شركت ملي صنايع مس ايران)   زمستان […]

پايان نامه بررسي ميزان تاثير هوش سازماني بر عملكرد سازمان با توجه به قابليت­هاي بازاريابي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد گروه مديريت   پايان‌نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  گرايش بازاريابي بررسي ميزان تاثير هوش سازماني بر عملكرد سازمان با توجه به  قابليت­هاي بازاريابي   شهريور1390     براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه بررسي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها با بخش صنعت، با استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين­الملل) عنوان: «بررسي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها با بخش صنعت، با استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي» تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۵۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني مستحق نفقه

حاصل از آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي با عنوان :  حقوق و تكاليف دريافت كنندگان جنين و طفل حاصل از آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه ارشد حقوق: تكاليف متقابل كودك و والدين درحقوق خصوصي ايران و اسناد بين الملل

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه بررسي فقهي وحقوقي سقط جنين  با تأكيد برقانون جديد مجازات اسلامي سال 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندرانزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: «M.A» گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي فقهي وحقوقي سقط جنين با تأكيد برقانون جديد مجازات اسلامي سال 1392 استاد مشاور: دكتر محمد رضا نظري نژاد   سال تحصيلي1392-1391 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌المللي بندرانزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق M.A گرايش: جزا و جرم‌شناسي موضوع: نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

139

2 استاد مشاور: دكتر حسن ‌شاه ملك‌پور سال تحصيلي: 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تحليل تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در قرآن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد تحليل تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در قرآن  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه حقوق با موضوع:بررسي ازدواج سفيد از نظر فقه اماميه و حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي ازدواج سفيد از نظر فقه اماميه و حقوق كيفري ايران

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي بازفروش مبيع در فقه و حقوق ايران

دانلود متن كامل پايان نامه بررسي بازفروش مبيع در فقه و حقوق ايران

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:نقش جنسيتي زنان در حقوق كيفري

چكيده

اسلام نسبت به حقوق زن و مرد ديدگاه متساوي و متعادلي دارد. اما شرايط و ويژگي‌هاي فيزيكي مختلف اين دو جنس متعاقبا حقوق و وظايف خاصي را براي آنها به دنبال دارد؛ لذا اينجاست كه ضرورت حمايت از زنان (به دليل نقش مهم مادري) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ي خود را در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي مطرح نموده. حال با توجه به اينكه زنان رسالت متفاوتي با مردان دارند لازم است بررسي شود در صورت ارتكاب جرم مجازات متفاوتي خواهند داشت يا خير؟ ديدگاه فقهاي اسلام در رويكرد به جرايم زنان نيز رويكرد حمايتي است با اين رويكرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان كيفرهاي متفاوتي منظور كردند كه جمع آنها تفاوت در تخفيف جرايم: زناي اكراهي، قيادت و ارتداد است كه در فصل پاياني رساله مفصل به بيان اين جرايم و مجازاتشان پرداخته شده است.

كليدواژه: حق، حمايت، جرم، كيفر، مجازات.

پايان نامه ارشد:حقوق كودكان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مذاهب فقهي عنوان : حقوق كودكان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي

دانلود پايان نامه ارشد: نقش جنسيتي زنان در حقوق كيفري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق عنوان : نقش جنسيتي زنان در حقوق كيفري

پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع بررسي و شناسايي نسب در حقوق اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق با عنوان : بررسي و شناسايي نسب  در حقوق اسلامي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

دانلود پايان نامه ارشد : مقايسه آثار اعلام توقف با حكم ورشكستگي در لايحه جديد قانون 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۵۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

بانكداري الكتروني گسترش تبليغات

پايان نامه عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي در نمايندگي‌هاي بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه   بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان     نيمسال تحصيلي تابستان […]

پايان نامه ارزيابي جايگاه نام و نشان تجاري به منظور گسترش محصول

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نجف آباد دانشكده علوم  انساني – گروه مديريت صنعتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد« M.A » گرايش : تحقيق در عمليات عنوان: ارزيابي جايگاه نام و نشان تجاري به منظور گسترش محصول جديد با استفاده از تحليل پوششي داده ‌ها   تابستان 1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه طراحي استراتژي تبليغات مجموعه پاكت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران پرديس بين­المللي كيش طراحي استراتژي تبليغات مجموعه پاكت     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشتهMBA  گرايش استراتژيك بهمن ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه بررسي تاثير تصوير برند، بازاريابي رابطه مند و تبليغات شفاهي بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل هاي جزيره كيش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران پرديس بين المللي كيش   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي     بررسي تاثير تصوير برند، بازاريابي رابطه مند و تبليغات شفاهي بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل هاي جزيره كيش (از ديدگاه گردشگران داخلي)                                    پاييز 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه بين انگيزه دانشجويان دراستفاده از SMS و ميزان استفاده آنها از SMSهاي تبليغاتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامهكارشناسي ارشد رشته:  مديريت بازرگاني بين الملل   موضــوع:   بررسي رابطه بين انگيزه دانشجويان دراستفاده از SMS و ميزان استفاده  آنها از SMSهاي تبليغاتي     براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه مطالعه و بررسي تاثير علاقه به برند، شخصيت و تصوير برند بر تبليغات دهان به دهان مطالعه موردي شركت اكو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي                واحد علوم و تحقيقات (يزد) پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي عنوان پژوهش: مطالعه و بررسي تاثير علاقه به برند، شخصيت و تصوير برند بر تبليغات دهان به دهان مطالعه موردي شركت اكو  سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان نيمسال تحصيلي تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين تبليغات اينترنتي و سهم بازار در مؤسسه اعتباري ثامن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان: بررسي رابطه بين تبليغات اينترنتي و سهم بازار در مؤسسه اعتباري ثامن براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه […]

پايان نامه مقايسه تطبيقي اثربخشي تبليغات در بانك هاي دولتي و خصوصي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده ارشاد دماوند   پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني بين الملل )   موضوع : مقايسه تطبيقي اثربخشي تبليغات در بانك هاي دولتي و خصوصي ( مورد مطالعه : بانك تجارت و بانك سپه استان تهران )   استاد […]

پايان نامه تاثير تبليغات آنلاين بر رفتار خريد مصرف كنندگان ايراني و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه ارشاد دماوند   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل     موضوع: تاثير تبليغات آنلاين بر رفتار خريد مصرف كنندگان ايراني و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن   استاد مشاور: جناب آقاي دكتراسفيداني    خرداد 1390 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي اثربخشي مخارج تبليغات بر وفاداري مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه ارشاد دماوند پايان‌نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل) موضوع: بررسي اثربخشي مخارج تبليغات بر وفاداري مشتري (مورد مطالعه: فروشگاه هايپر مي) استاد مشاور: دكتر منيژه قره‌چه استاد داور: دكتر محمدرضا ابراهيمي شهريور 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تاثير تبليغات كالاها و خدمات در خطوط ريلي بر نگرش مشتريان كالاها و خدمات

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي عنوان تاثير تبليغات كالاها و خدمات در خطوط ريلي بر نگرش مشتريان كالاها و خدمات سال تحصيلي 1394 – 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه ديپلماسي  و قدرت نرم ،محدوديت در تبليغات خصمانه مغاير اصول حقوق بين الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق موضوع : ديپلماسي  و قدرت نرم ،محدوديت در تبليغات خصمانه مغاير اصول حقوق بين الملل ( تجربه كشورهاي آمريكا،چين، روسيه و ايران) بهار1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه تبليغات بازرگاني درفقه اماميه،حقوق ايران وحقوق بين الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل (M.A) عنوان: تبليغات بازرگاني درفقه اماميه،حقوق ايران وحقوق بين الملل بهار 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

دانلود پايان نامه : بررسي نقش تبليغات و ترفيع فروش در ايجاد ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: فروشگاه‏هاي لوازم خانگي ال جي و سوني در همدان)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني عنوان :بررسي نقش تبليغات و ترفيع فروش در ايجاد ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: فروشگاه‏هاي لوازم خانگي ال جي و سوني در همدان) گرايش:بازاريابي

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي نقش تبليغات و ترفيع فروش در ايجاد ارزش ويژه برند

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي نقش تبليغات و ترفيع فروش در ايجاد ارزش ويژه برند

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي و اولويت بندي روشهاي تبليغاتي موثر در جذب گردشگران خارجي به ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانلود پايان نامه ارشد : تبليغات در تئاتر ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر – نقاشي گرايش :كارگرداني  عنوان : تبليغات در تئاتر ايران

دانلود پايان نامه ارشد: تاثير تبليغات در جذب گردشگري ورودي به ايران (مطالعه موردي گردشگران عراقي)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش : جغرافيا و بر نامه ريزي گردشگري   عنوان : تاثير تبليغات در جذب گردشگري ورودي به ايران (مطالعه موردي گردشگران عراقي)         

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي عوامل ايجاد و گسترش بازاريابي ورزشي از طريق اينترنت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني داخلي  عنوان : بررسي عوامل ايجاد و گسترش بازاريابي ورزشي از طريق اينترنت

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه تبليغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتريان بر ميزان فروش بيمه عمر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بيمه عنوان : رابطه تبليغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتريان بر ميزان فروش بيمه عمر

پايان نامه ارشد: تاثير تبليغات آنلاين بر رفتار خريد مصرف كنندگان ايراني و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني بين الملل عنوان : تاثير تبليغات آنلاين بر رفتار خريد مصرف كنندگان ايراني و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

پايان نامه ارشد: پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني عنوان : پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

پايان نامه : تعيين تاثير فعاليت هاي ترفيع (تبليغات و فعاليت هاي پيشبرد فروش) و ارزش ويژه برند شركت شركت لوازم خانگي پارس خزر در استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : تعيين تاثير فعاليت هاي ترفيع (تبليغات و فعاليت هاي پيشبرد فروش) و ارزش ويژه برند شركت شركت لوازم خانگي پارس خزر در استان گيلان

دانلود پايان نامه : بررسي علت هاي پيدايي جنبش ضد وال استريت در آمريكا و گسترش آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روابط بين الملل عنوان : بررسي علت هاي پيدايي جنبش ضد وال استريت در آمريكا و گسترش آن

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :بيمه عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

دانلود پايان نامه ارشد: مقايسه تطبيقي اثربخشي تبليغات در بانك هاي دولتي و خصوصي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني بين الملل عنوان : مقايسه تطبيقي اثربخشي تبليغات در بانك هاي دولتي و خصوصي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين تبليغات موبايلي و قصد خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي: فروشگاههاي پوشاك مردانه شهرستان رشت)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : بررسي رابطه بين تبليغات موبايلي و قصد خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي: فروشگاههاي پوشاك مردانه شهرستان رشت)

پايان نامه ارشد رشته علوم اجتماعي : بررسي سيره تبليغي و مخاطب شناسي امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : بررسي سيره تبليغي و مخاطب شناسي امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامي

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير تبليغات در جذب گردشگري ورودي به ايران (مطالعه موردي گردشگران عراقي)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش :جغرافيا و بر نامه ريزي گردشگري  عنوان : تاثير تبليغات در جذب گردشگري ورودي به ايران (مطالعه موردي گردشگران عراقي)     

دانلود كامل پايان نامه ارشد: بررسي رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر رفتار مصرف كنندگان درفرايند تصميم خريد خودرو

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني «M.A» گرايش :بازاريابي بين الملل عنوان : بررسي رابطه بين تبليغات تلويزيوني بر رفتار مصرف كنندگان درفرايند تصميم خريد خودرو

پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوكسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشكاران در مقايسه با غير ورزشكاران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش : مديريت ورزشي عنوان : تأثير فيلم تبليغاتي خيرخواهانه بر ميزان اوكسي توسين خون و ميزان بخشش ورزشكاران در مقايسه با غير ورزشكاران دانشگاه مازندران دانشكده تربيت‌بدني و علوم ورزشي پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد تربيت‌بدني و علوم ورزشي گرايش 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۵۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: