دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه با موضوع اقدامات تأميني

هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

پايان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاكم بر همكاري قضايي بين­ المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي حقوق   پايان­نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسي    عنوان:   مطالعۀ راهبردها و قواعد حاكم بر همكاري قضايي بين­المللي در مواجهه با انتقال محكومان با تأكيد بر نظام قضايي جمهوري اسلامي […]

پايان نامه چگونگي تشكيل پرونده شخصيت در نظام كيفري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق واحد كرمانشاه دانشگاه آزاداسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A)   عنوان: چگونگي تشكيل پرونده شخصيت در نظام حقوق كيفري ايران     مرداد 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تخفيف مجازات در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)     گرايش : حقوق جزاء و جرم شناسي   عنوان : تخفيف مجازات در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و مقايسه آن با قواعد عمومي كيفيات مخففه در قانون […]

پايان نامه بررسي علل بزهكاري اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال 86 تا91

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان   پژوهش تحصيلي جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A   رشته: حقوق جزا و جرم شناسي     عنوان: بررسي علل بزهكاري اطفال و نوجوانان شهرستان رفسنجان از سال 86 تا91  پاييز 93      براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي تطبيقي دادرسي منصفانه در جرائم اطفال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي بندر انزلي (واحد بين الملل) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي تطبيقي دادرسي منصفانه در جرائم اطفال  در نظام كيفري ايران و اسناد بين المللي استاد مشاور: دكتر جان احمد آقايي سيابيل شهريور […]

پايان نامه تحولات تقنيني ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندر انزلي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)  گرايش: جزا و جرم شناسي  عنوان: تحولات تقنيني ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام كيفري ايران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه در قبال شركت هاي هرمي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده معارف اسلامي و حقوق پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته­ معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي عنوان پايان نامه سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه در قبال شركت هاي هرمي بهمن ماه 90 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه ماهيت مجازات هاي تكميلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته­ي  حقوق جزا و جرم شناسي ماهيت مجازات هاي تكميلي شهريور ماه 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه شرايط و آثار توقيف و تأخير اجراي احكام مدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان نامه براي دريافت ارشد حقوق خصوصي عنوان: شرايط و آثار توقيف و تأخير اجراي احكام مدني استاد مشاور: دكتر خيرالله هرمزي پاييز93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه تعيين داور، حدود وظايف و اختيارات وي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و الهيات بخش معارف اسلامي و حقوق پايان‌نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي  عنوان  تعيين داور، حدود وظايف و اختيارات وي در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي                              […]

پايان نامه تحليل سن مسئوليت كيفري اطفال در قانون مجازات اسلامي با نگاهي به فقه مقارن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  مهدعلم كاشان پايان نامه ي تحصيلي براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته ي فقه و حقوق گرايش فقه قضايي عنوان: تحليل سن مسئوليت كيفري اطفال در قانون مجازات اسلامي با نگاهي به فقه مقارن آبان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي مسئوليت كيفري اطفال در دو نظام حقوقي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان : براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي […]

پايان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورين در حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان­نامه دوره كارشناسي­ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسي موضوع: جواز استفاده از سلاح توسط مأمورين در حقوق كيفري ايران خرداد ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه  نقش گروه دوستان بر بزهكاري نوجوانان شهر پيشوا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي دامغان دانشكده حقوق پايان نامه كارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي عنوان  نقش گروه دوستان بر بزهكاري نوجوانان شهر پيشوا(مطالعات موردي) براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمركي در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد  كرمانشاه  پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق بين الملل  (M. A.)  عنوان: مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمركي در حوق ايران و حقوق بين الملل  تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاري اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه پيام نور مركز : كرج بخش علمي : الهيات و علوم اسلامي پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته : حقوق (گرايش جزا و جرم شناسي) عنوان پايان نامه : ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاري اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 […]

پايان نامه حل و فصل اختلافات تجاري از طريق داوري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي حل و فصل اختلافات تجاري از طريق داوري در اتاق بازرگاني بين‌المللي تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه بررسي موانع مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه تحصيلات تكميلي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان: بررسي موانع مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

چالشهاي فرانوگرايانۀ اصول حقوق كيفري مدرن

چالشهاي فرانوگرايانۀ اصول حقوق كيفري مدرن مجتبي جعفريð استاديار گروه حقوق دانشگاه سمنان (تاريخ دريافت: 24/7/1394 – تاريخ تصويب: 2/9/1395)   چكيده آنچه از حقوق كيفري معاصر چه در قلمرو قانونگذاري، چه در قلمرو اجراي قوانين و چه در قلمـرو دكتـرينحقوقي مشاهده ميشود، بيانگر تحولاتي است كه در حوزة اصـول و هنجارهـاي اساسـي حقـوق كيفـري […]

پايان نامه :تحليل فقهي حقوقي ماده 154 قانون مجازات اسلامي جديد درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و يا روانگردان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : تحليل فقهي حقوقي ماده 154 قانون مجازات اسلامي جديد درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و يا روانگردان

پايان نامه حقوق با موضوع:عوامل موثر در افزايش جرم و بزهكاري از ديدگاه اسلام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : عوامل موثر در افزايش جرم و بزهكاري از ديدگاه اسلام

دانلود پايان نامه :بررسي خدمات عمومي بعنوان مجازات جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي  عنوان : بررسي خدمات عمومي بعنوان مجازات جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي 1392

پايان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمايت كيفري از حقوق ثبت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا وجرم شناسي عنوان : حمايت كيفري از حقوق ثبت

پايان نامه ارشد :مقايسه‌ ميان قانون مجازات اسلامي جديد (1392) با قانون مجازات قديم (1370) در بخش قصاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : مقايسه‌ ميان قانون مجازات اسلامي جديد (1392) با قانون مجازات قديم (1370) در بخش قصاص

دانلود پايان نامه ارشد:مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوبه جديد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوبه جديد

پايان نامه ارشد:بررسي فقهي آسيب ‏هاي قضائي ترميم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي فقهي آسيب ‏هاي قضائي ترميم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامي

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي نوآوري هاي اجراي احكام كيفري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : ارزيابي نوآوري هاي اجراي احكام كيفري

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:رابطه فشارهاي رواني با عوامل رافع مسئوليت كيفري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : رابطه فشارهاي رواني با عوامل رافع مسئوليت كيفري

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مسئوليت داور و مقايسه آن با مسئوليت قاضي در حقوق ايران

متن كامل پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : مسئوليت داور و مقايسه آن با مسئوليت قاضي در حقوق ايران

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت

متن كامل پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : جبران خسارت بازداشت

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت ايام بازداشت در حقوق ايران

متن كامل پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : جبران خسارت ايام بازداشت در حقوق ايران

دانلود پايان نامه ارشد:محدوديت هاي پيشگيري وضعي از جرم در اسلام


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۴:۲۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه

دكتر پرويز […]

پايان نامه بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده علوم انساني گروه علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) عنوان: بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در ب

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

انك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه شهريور 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد

راهنما […]

پايان نامه رشته مديريت : رتبه بندي شيوه هاي كسب اطلاعات بازاريابي بر اساس عملكرد با استفاده از تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي  گرايش : توليد و عمليات عنوان :   رتبه بندي شيوه هاي كسب اطلاعات بازاريابي  بر اساس عملكرد با استفاده از تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۴:۱۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره

پايان نامه بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش حقوق بين الملل موضوع: بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي استاد مشاور دكتر منوچهرتوسلي  ناييني شهريور  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي حدود حريم عفت زنان در قانون كيفري ايران و اسناد بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاداسلامي واحد كرمانشاه عنوان: بررسي حدود حريم عفت زنان در قانون كيفري ايران و اسناد بين الملل براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن […]

پايان نامه بررسي تطبيقي حقوق ايران و اسناد بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان  دانشكده علوم انساني، گروه حقوق پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش:حقوق بين الملل عنوان: بررسي تطبيقي حقوق ايران و اسناد بين المللي  زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه جنبش فمنيسم از منظر اسناد بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه جنبه هاي حمايتي از حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد بين المللي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات گيلان گروه آموزشي حقوق پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشدM.A) )  رشته: حقوق  جزا و جرم شناسي عنوان: جنبه هاي حمايتي از حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري و اسناد بين المللي نيمسال تحصيلي 94-1393 براي […]

پايان نامه  جايگاه كرامت انساني در حقوق كيفري افغانستان و اسناد بين المللي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جامعه المصطفي (ص)– واحد كابل  پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش: حقوق جزا و جرم‌شناسي  جايگاه كرامت انساني در حقوق كيفري افغانستان و اسناد بين المللي  حمل(فروردين) 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه ارشد :نقش دادستان در پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان با نگاهي به حقوق فرانسه و اسناد بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : نقش دادستان در پيشگيري از بزه ديدگي اطفال و نوجوانان با نگاهي  به حقوق فرانسه و اسناد بين المللي

پايان نامه ارشد درباره:نقش دادستان در پيشگيري از جرايم عليه اطفال با تاكيد بر اسناد بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : نقش دادستان در پيشگيري از جرايم عليه اطفال با تاكيد بر اسناد بين المللي 

پايان نامه ارشد با موضوع :پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت علوم امنيت و اطلاعات انتظامي عنوان : پيشگيري از بزه‌ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي

دانلود پايان نامه ارشد درباره:پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان :  پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنايي ايران و اسناد بين المللي

دانلود پايان نامه : مطالعه تطبيقي دادرسي عادلانه در حقوق ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : مطالعه تطبيقي دادرسي عادلانه در حقوق ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر

پايان نامه ارشد: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

پايان نامه ارشد:بارنامه به عنوان يك سند تجاري در حقوق ايران و اسناد بين الملل داراي اوصاف حقوقي وصف تجاري، وصف تجريدي ، قابليت انتقال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : بارنامه به عنوان يك سند تجاري در حقوق ايران و اسناد بين الملل داراي اوصاف حقوقي وصف تجاري، وصف تجريدي ، قابليت انتقال 

پايان نامه ارشد:مطالعه تطبيقي حق سكوت متهم در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي و منطقه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : مطالعه تطبيقي حق سكوت متهم در حقوق كيفري ايران و اسناد بين المللي و منطقه اي

پايان نامه ارشد حقوق: تكاليف متقابل كودك و والدين درحقوق خصوصي ايران و اسناد بين الملل

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه با موضوع اعتراض به آراء داوري­هاي خارجي و بين ­المللي و بررسي موارد ابطال و آثار آن در حقوق ايران با نگرشي در اسناد بين المللي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : بررسي جايگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : بررسي جايگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بين المللي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : بررسي حقوقي زندانيان درحقوق داخلي با نگرش بر اسناد بين الملل

دانلود متن كامل كار تحقيقي وكالت رشته حقوق  

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر تمايل واردكنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادي در بيع بين المللي كالا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل     مــــوضــــوع : بررسي عوامل موثر بر تمايل واردكنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادي در بيع بين المللي كالا  تابستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي خشونت عليه زنان درحقوق كيفري ايران با رويكردي به اسنادمنطقه اي و بين المللي حقوق بشري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي  ارشد (M-A) رشته: حقوق عنوان : بررسي خشونت عليه زنان درحقوق كيفري ايران با رويكردي به اسنادمنطقه اي و بين المللي حقوق بشري زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم عنوان: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A.”  عنوان: جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل آبان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

قاعده منع محاكمه مجدد  در نظام حقوقي افغانستان، اسناد بينالمللي حقوق بشر و فقه حنفي

قاعده منع محاكمه مجدد  در نظام حقوقي افغانستان، اسناد بينالمللي حقوق بشر و فقه حنفي علي خالقي1، محمدعارف احمدي2ð دانشيار گروه حقوق جزايي و جرمشناسي دانشگاه تهران دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت 11/11/1394- تاريخ تصويب: 2/9/1395) چكيده قاعده منع محاكمه مجدد يكي از قواعد مهم حقوق كيفري است كه بر […]

پايان نامه ارشد با موضوع:حمايت از كودكان بزه ديده ناشي از خشونت خانواده در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين­المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا  و جرم شناسي عنوان : حمايت از كودكان بزه ديده ناشي از خشونت خانواده در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين­المللي

پايان نامه ارشد :بررسي قرار هاي كيفري (قرار بازداشت موقت) در حقوق كيفري ايران و نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري جديد و اسناد بين‌المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي قرار هاي كيفري (قرار بازداشت موقت) در حقوق كيفري ايران و نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري جديد و اسناد بين‌المللي

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسي ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجي در حقوق ايران و حقوق بين الملل

متن كامل پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : بررسي ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجي در حقوق ايران و حقوق بين الملل

دانلود پايان نامه ارشد:حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق كيفري ايران با تكيه بر اسناد بين‌المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق كيفري ايران با تكيه بر اسناد بين‌المللي

دانلود پايان نامه ارشد: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :  عنوان : توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

دانلود پايان نامه ارشد:زن در حقوق بين الملل با تأكيد بر اسناد سازمان بين الملل كار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :بين الملل عنوان : زن در حقوق بين الملل با تأكيد بر اسناد سازمان بين الملل كار

دانلود پايان نامه:حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : خصوصي عنوان : حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي

پايان نامه ارشد:بررسي آثار و احكام حقوقي اعتبارات اسناديِ قابل انتقال و اتكايي در حقوق تجارت بين الملل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : تجارت بين الملل عنوان : بررسي آثار و احكام حقوقي اعتبارات اسناديِ  قابل انتقال و اتكايي در حقوق تجارت بين الملل

دانلود پايان نامه ارشد: پيشگيري از بزه ديدگي اطفال در سياست جنائي ايران و اسنادبين الملل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۴:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه رفتار درماني شناختي

درد مزمن استاد […]

پايان نامه ارشد : مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي با هيپنوتراپي در درمان مبتلايان به چاقي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقايسه اثر بخشي رفتار درماني شناختي با هيپنوتراپي در درمان مبتلايان به  چاقي

پايان نامه تاثير گروه درماني شناختي- رفتاري بر ميزان استرس

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي (M.A)   عنوان : بررسي تاثير گروه درماني شناختي– رفتاري بر ميزان استرس ورزشكاران    رزمي­كار شهرستان گيلانغرب   زمستان 93    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي تأثيرگذاري گروه درماني شناختي _ رفتاري بر سلامت عمومي معتادين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده روانشناسي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي بررسي تأثيرگذاري گروه درماني شناختي _ رفتاري بر سلامت عمومي معتادين وابسته به مواد افيوني استاد مشاور دكتر فريده حسين ثابت شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر شاخص توده بدني، عزت نفس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه شيراز  واحد بين ­الملل پايان نامه­ي كارشناسي ارشد در رشته­ي روانشناسي باليني بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر شاخص توده بدني، عزت نفس و تصوير بدن زنان ايراني  با اضافه وزن مقيم امارات شهريور ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر مولفه هاي شناختي در كاهش نا اميدي و افسردگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني(M.A)  عنوان اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر مولفه هاي شناختي در كاهش نا اميدي و افسردگي و وسوسه افراد وابسته به مواد افيوني تحت درمان MMT زمستان 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه  اثربخشي  زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر در بهبود مشكلات روانشناختي زوجين افسرده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي  دانشكده:علوم تربيتي و روانشناسي گروه: روانشناسي پايان­نامه­ دكتري روان­شناسي عنوان:  اثربخشي  زوج درماني رفتاري يكپارچه نگر در بهبود مشكلات روانشناختي زوجين افسرده 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه اثر بخشي گروه درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري بر كاهش احساس تنهايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات(گيلان) پايان نامه: براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي باليني موضوع: اثر بخشي گروه درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري بر كاهش احساس تنهايي و افزايش خودكارآمدي عمومي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي زمستان 93 براي رعايت […]

دانلود پايان نامه: اثربخشي كارآمدي بازي درماني رفتاري – شناختي بر كاهش نشانه هاي پرخاشگري كودكان پسر مبتلا به اختلال سلوك

 دانلود متن كامل پايان نامه: اثربخشي كارآمدي بازي درماني رفتاري – شناختي بر كاهش نشانه هاي پرخاشگري كودكان پسر مبتلا به اختلال سلوك

پايان نامه ارشد : اثربخشي هيپنوتيزم درماني شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر نيمه اول متوسطه كلان شهر كرمانشاه در نيمسال دوم تحصيلي 93-92

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي

دانلود پايان نامه ارشد :اثربخشي زوج درماني شناختي – رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

 دانلود متن كامل پايان نامه اثربخشي زوج درماني شناختي – رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

دانلود پايان نامه:اثر بخشي گروه درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري بر كاهش احساس تنهايي و افزايش خودكارآمدي عمومي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي

افسردگي واژه­اي شناخته شده اما مسأله­اي چالش برانگيز در عرصه­ي بهداشت رواني است. هدف پژوهش حاضر تعيين اثر گروه درماني به شيوه شناختي– رفتاري بر احساس تنهايي و خود كارآمدي عمومي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي بوده است روش پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش­آزمون- پس­آزمون دو گروهي آزمايش و كنترل بود. جامعه آماري شامل كليه­ي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي بودند كه در نيمه ي دوم سال 1393 به مراكز و كلينيك هاي درماني و مشاوره اي شهر ماسال مراجعه كرده بودند. نمونه ي آماري پژوهش شامل دو گروه 15 نفري (15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه كنترل) بود كه به طور داوطلبانه و به روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل جايگزين شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس خود كارآمد عمومي(GSE-10 و پرسشنامه احساس ­تنهايي(دهشيري، 1387) استفاده شد. براي تحليل داده هاي اين پژوهش از آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري و تك متغيري استفاده گرديد. يافته­هاي پژوهش حاضر نشان داد كه روش درماني شناختي- رفتاري به شيوه ي گروهي بر افرايش خودكارآمدي عمومي و نيز كاهش احساس تنهايي بيماران با افسردگي اساسي مؤثر است(05/0>P). با توجه به شيوع بالا و هزينه­هاي جاني و مالي اختلال افسردگي اساسي، اين يافته كه درمان شناختي- رفتاري به شيوه­ي گروهي، موجب بهبودي افراد مبتلايان به افسردگي اساسي از طريق افزايش خودكارآمدي عمومي و كاهش احساس­تنهايي مي­گردد، مي­تواند مورد استفاده­ي درمانگران و مشاوران در اين گروه از بيماران قرار گيرد.

واژه­هاي كليدي: افسردگي اساسي، خودكارآمدي عمومي، احساس تنهايي

دانلود پايان نامه ارشد : اثربخشي گروه درماني با رويكرد «شناختي-رفتاري» و «روان نمايشگري»

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  گرايش : باليني عنوان : اثربخشي گروه درماني با رويكرد «شناختي-رفتاري» و «روان نمايشگري»

پايان نامه روانشناسي: اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد كرمانشاه پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عنوان: اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي استاد راهنما : دكتر مختار عارفي

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با سرمايه اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت  دولتي گرايش : تحول   عنوان: رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با  سرمايه اجتماعي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان همدان   تابستان 1392          براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: مديريت تحول عنوان : تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان مديريت درمان تأمين اجتماعي قم   پاييز 1393          براي رعايت حريم […]

پايان نامه نقش سيستم‌هاي مغزي-رفتاري در نشانه‌هاي وسواسي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي   عنوان: نقش سيستم‌هاي مغزي-رفتاري و عواطف مثبت و منفي در نشانه‌هاي وسواسي جبري: مبتني بر مدل سه عاملي اصلاح شده‌ي   زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي رفتاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان نامه براي دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد روان­شناسي باليني((M.A)) عنوان: مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبكهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار     زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه تنيدگي شغلي، سرسختي روانشناختي و خود كارآمدي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي (M.A) گرايش: عمومي     عنوان: رابطه بين تنيدگي شغلي، سرسختي روانشناختي و خود كارآمدي با فرسودگي شغلي   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه زوج درماني گروهي بربهبود رضايت زناشويي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه فردوسي واحد بين‌الملل   پايان‌نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي باليني   عنوان بررسي اثربخشي زوج درماني گروهي يكپارچه ‌نگر بر  بهبود رضايت زناشويي و سبك دلبستگي در زوج ‌هاي متعارض   فروردين 94      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه اثربخشي روايت درماني برافسردگي زنان خانه دار

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد يزد     پايان نامه كارشناسي ارشدرشته روانشناسي عمومي((M.A       عنوان: بررسي اثربخشي روايت درماني برافسردگي زنان خانه دار شهرستان ابركوه     سال تحصيلي 1394-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه اثر بخشي الگوي باليني خلاقيت درماني بر انگيزه تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (MA) رشته روانشناسي گرايش باليني عنوان بررسي اثر بخشي الگوي باليني خلاقيت درماني بر ارتقاء انگيزه وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان پاييز 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه آموزش مديريت رفتار بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي                    عنوان فارسي: اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان قلدر و والدين آن ها   تابستان 93        براي رعايت […]

پايان نامه اثربخشي مشاوره­ ي گروهي بر تنظيم هيجان شناختي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني عنوان : اثربخشي مشاوره­ي گروهي با رويكرد عقلاني-عاطفي-رفتاري بر تنظيم هيجان شناختي و راهبردهاي مقابله­اي مادران كودكان فلج مغزي   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي جامعه شناختي تجربه زيسته زنان نابارور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي گرايش زن و خانواده دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات     پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مطالعات زنان گرايش زن و خانواده (M.A)   عنوان بررسي جامعه شناختي تجربه زيسته زنان نابارور گيرنده­ي تخمك اهدايي مراجعه كننده به پژوهشگاه رويان نيمه دوم سال1389 […]

تاثيربازي درماني گروهي در قلدري و خود پنداره دانش آموزان-پايان نامه

بازي درماني روان پويايي بعد از كارهاي فرويد در مورد هانس كوچك هلموت[1] (1921، به نقل از لندرث، 2002) يكي از اولين درمانگراني بود كه به بازي به عنوان امري ضروري در تحليل كودكان تأكيد داشت، ولي او رويكرد درماني خاصي را فرمول بندي نكرد. او در واقع بكارگيري روش بزرگسالان را براي كودكان مورد […]

پايان نامه تأثير كتاب­ درماني بر نشانگان­ه اي دروني ­سازي و بروني ­سازي شده­ ي دانش ­آموزان ناشنوا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه بيرجند دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه كتابداري و اطلاع­رساني تأثير كتاب­درماني بر نشانگان­هاي دروني­سازي و بروني­سازي شده­ي  دانش­آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه­ي استثنايي وصال بيرجند  استاد مشاور دكتر احمد خامسان بهمن 1389   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه اثر بخشي آموزشي رفتاري بر مهارتهاي ارتباطي و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر بمپور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي    واحد مرودشت دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي-گروه مشاوره پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مشاوره مدرسه  عنوان: اثر بخشي آموزشي رفتاري بر مهارتهاي ارتباطي و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر بمپور  استاد راهنما : دكترحجت اله […]

پايان نامه اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبك مقابله در دختران كمرو پايه ششم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات يزد پايان نامه كارشناسي ارشد (.M.A) رشته مشاوره و راهنمايي عنوان تحقيق : اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبك مقابله در دختران كمرو پايه ششم استاد مشاور: دكتر محمد حسين فلاح يخداني 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه نقش سرمايه­هاي روانشناختي در پيش­بيني سلامت روان و بهزيستي(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي                        واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش: عمومي عنوان: نقش سرمايه­هاي روانشناختي در پيش­بيني سلامت روان و بهزيستي(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت  تابستان 1393 براي رعايت […]

پايان نامه روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي، اضطراب منتش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي باليني روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي، اضطراب منتشر، وسواس فكري– عملي و پانيك در جمعيت غيرباليني استاد مشاور دكتر مجيد […]

پايان نامه روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي باليني روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي، اضطراب منتشر، وسواس فكري– عملي و پانيك در جمعيت غيرباليني استاد مشاور دكتر مجيد […]

پايان نامه  رابطه علّي- ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با نشانه هاي شخصيت مرزي و ضداجتماعي در جمعيت غير باليني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان پايان نامه:  رابطه علّي- ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با نشانه هاي شخصيت مرزي و ضداجتماعي در جمعيت غير باليني استاد مشاور: دكتر مجيد محمود عليلو كارشناسي ارشد روانشناسي باليني تابستان ۹٢ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۴:۰۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره توليد خودرو

جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي استاد راهنما:  آقاي دكتر عزت ا… اصغري زاده استاد مشاور : آقاي دكتر سيد […]

دانلود پايان نامه : پيش بيني جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش :مالي عنوان : پيش بيني جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي

دانلود پايان نامه : تاثيريكپارچه سازي زنجيره تامين بر عملكرد تجاري شركت ها از طريق افزايش رقابت پذيري(شركت هاي توليدي قطعات خودرو)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بازاريابي عنوان : تاثيريكپارچه سازي زنجيره تامين بر عملكرد تجاري شركت ها از طريق افزايش رقابت پذيري(شركت هاي توليدي قطعات خودرو)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تأثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند (مورد مطالعه: توليد كفپوش خودرو شركت پيشرو پلاستيك خزر)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :مديريت تحول عنوان : بررسي تأثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند  (مورد مطالعه: توليد كفپوش خودرو شركت پيشرو پلاستيك خزر)

دانلود پايان نامه عمران-محيط زيست: روابط علت و معلولي توسعه‌ي شهرنشيني و ترافيك حاصل از خودروها و عابرين پياده و معماري شهري در توليد CO2

دانلود پايان نامهكارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمرانگرايش مهندسي محيط زيست با عنوان:بررسي روابط علت و معلولي توسعه‌ي شهرنشيني و ترافيك حاصل از خودروها و عابرين پياده و معماري شهري در توليد CO2 و جلوگيري از افزايش آلودگي زيست محيطي با توسعه‌ي جنگل‌كاري شهري

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مسئوليت مدني توليد كنندگان خودرو در قبال مصرف كنندگان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: مسئوليت مدني توليد كنندگان خودرو در قبال مصرف­كنندگان استاد راهنما: دكتر كمال نيك فرجام

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت  مديريت بازرگاني )M.A( پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش  تحول عنوان : شناسايي و رتبه بندي تامين كنندگان خودرو در زنجيره تامين با استفاده از معيارهاي مشخص شده در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران               زمستان […]

پايان نامه بررسي ميزان استفاده متخصصان مراكز تحقيق و توسعه صنعت خودروي ايران از كتابخانه‌هاي وابسته

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني بررسي ميزان استفاده متخصصان مراكز تحقيق و توسعه صنعت خودروي ايران از كتابخانه‌هاي وابسته استاد مشاور دكتر محمد حسن‌زاده بهمن 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودكارآمدي كاركنان كرمان خودرو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي واحد علوم تحقيقات هرمزگان گروه روان­شناسي پايان­نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته روان­شناسي عمومي عنوان: بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودكارآمدي كاركنان كرمان خودرو تابستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه بررسي تاثير منصفانه بودن قيمت بر رضايت مشتريان در صنعت خودرو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي    واحد علوم و تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (M.B.A) عنوان پژوهش: بررسي تاثير منصفانه بودن قيمت بر رضايت مشتريان در صنعت خودرو  سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه ررسي رابطه بين چرخه ي عمر با ساختار سرمايه شركت هاي صنعت خودرويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 – 89

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان پايان نامه بررسي رابطه بين چرخه ي عمر با ساختار سرمايه شركت هاي صنعت خودرويي  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 – 89 تابستان 1391   […]

پايان نامه عوامل موثر بر رقابت پذيري در صنعت خودرو ايران و رتبه بندي آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت بازرگاني – بين الملل عنوان :   عوامل موثر بر رقابت پذيري در صنعت خودرو ايران و رتبه بندي آنها  زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران با توجه به شاخص هاي كسب و كار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نراق دانشكده  علوم انساني، گروه مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش: مديريت  عنوان: شناسايي و رتبه بندي موانع عمده سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو ايران با توجه به شاخص هاي كسب و كار پاييز 1393 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي نقش فناوري اطلاعات جهت بهبود، ابزاري براي مديريت ارتباط با مشتري در نمايندگي ايران خودرو كرمانشاه در سال ۱۳۹۳

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي                            واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي موضوع : بررسي نقش فناوري اطلاعات جهت بهبود، ابزاري براي مديريت ارتباط با مشتري در نمايندگي ايران خودرو كرمانشاه در سال ۱۳۹۳ پاييز ۱۳۹۳ […]

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي مديران و استرس شغلي كاركنان كارخانه خودرو سازي كرمان موتور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( (M .A     گرايش: تشكيلات و روشها عنوان: بررسي رابطه بين هوش معنوي مديران و استرس شغلي كاركنان كارخانه خودرو سازي كرمان موتور استاد مشاور : زهرا […]

پايان نامه پيش بيني ورشكستگي مالي در شركت‌هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  نام دانشكده : دانشكده ارشاد دماوند  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش مالي  موضوع: پيش بيني ورشكستگي مالي در شركت‌هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده‏ها (DEA) و تكنيك آناليز اجزاي اصلي(PCA) استاد مشاور: […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني عنوان: ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت  ازديدگاه موديان – مطالعه موردي شهرستان […]

دانلود پايان نامه كارشناسي:بررسي سيستم هاي ايمني در خودرو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته : مكانيك عنوان :بررسي سيستم هاي ايمني در خودرو  

دانلود پايان نامه:انتخاب بهينه باطري براي خودروهاي هيبريدي الكتريكي قابل اتصال به شبكه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : برق عنوان :انتخاب بهينه باطري براي خودروهاي هيبريدي الكتريكي قابل اتصال به شبكه گرايش:الكترونيك

پايان نامه ارشد درباره:بررسي حقوقي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا  و جرم شناسي عنوان : بررسي حقوقي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد

پايان نامه ارشد : تعيين و شناسايي معيارهاي بخش بندي بازار خودرو براساس انتظارات كيفي مصرف كنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه  تعيين و شناسايي معيارهاي بخش بندي بازار خودرو براساس انتظارات كيفي مصرف كنندگان

دانلود پايان نامه ارشد : سيستم فرمان خودرو

 دانلود متن كامل پايان نامه سيستم فرمان خودرو

پايان نامه ارشد : بررسي سيستم هاي ايمني در خودرو

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي سيستم هاي ايمني در خودرو

دانلود پايان نامه: بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:ارزيابي خصوصيات زراعي و محتواي اسانس توليدي در نعناع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : ارزيابي خصوصيات زراعي و محتواي اسانس توليدي در نعناع

پايان نامه : پيش بيني ورشكستگي مالي در شركت‌هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده‏ها (DEA) و تكنيك آناليز اجزاي اصلي(PCA)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : مالي عنوان : پيش بيني ورشكستگي مالي در شركت‌هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده‏ها (DEA) و تكنيك آناليز اجزاي اصلي(PCA)

پايان نامه: تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم سه گونه مرتعي خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهاي شيميايي، توليد گاز، كيسه نايلوني و طيفسنجي مادون قرمز نزديك(NIR)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: علوم دامي گرايش: تغذيه دام عنوان : تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم سه گونه مرتعي خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهاي شيميايي، توليد گاز، كيسه نايلوني و طيفسنجي مادون قرمز نزديك(NIR) دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته علوم دامي […]

دانلود پايان نامه : نقش متغيرهاي تأثير گذار كسب و كار الكترونيك در تحويل به موقع به مشتريان (مورد كاوي نمايندگيهاي مجاز فروش ايران خودرو)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :بين الملل عنوان : نقش متغيرهاي تأثير گذار كسب و كار الكترونيك در تحويل به موقع به مشتريان(مورد كاوي نمايندگيهاي مجاز فروش ايران خودرو)

پايان نامه: بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم پوشش داده شده با تيتانيا توليد شده با فرآيند نورد تجمعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي مواد گرايش :شكل دادن فلزات عنوان : بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم پوشش داده شده با تيتانيا توليد شده با فرآيند نورد تجمعي

پايان نامه ارشد:برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

دانلود پايان نامه ارشد : ارزيابي و رتبه بندي شركتهاي توليدي بر اساس كارت امتيازي متوازنBSC

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني داخلي  عنوان :  ارزيابي و رتبه بندي شركتهاي توليدي بر اساس كارت امتيازي متوازنBSC

پايان نامه :بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت هاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت مالي عنوان : بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت هاي خودروسازي پذيرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران

دانلود پايان نامه : تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني در شركت ايران خودرو


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۵۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره طرح جنگلداري

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير تركيب جنگل طبيعي و مصنوعي و برخي ويژگي‌هاي خاك بر زي‌توده كرم خاكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:جنگلداري عنوان:تاثير تركيب جنگل طبيعي و مصنوعي و برخي ويژگي‌هاي خاك بر زي‌توده كرم خاكي

پايان نامه تقسيم بندي مشتريان بر اساس تمايل به خريد كالاي سبز در بازار مصرفي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين المللي         تقسيم بندي مشتريان  بر اساس تمايل به خريد كالاي سبز در بازار مصرفي ايران        شهريور 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي اثرات حجم اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي بر رشد و توسعه كشاورزي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش: بازرگاني داخلي عنوان: بررسي اثرات حجم اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي بر رشد و توسعه كشاورزي ايران (نمونه مورد بررسي بانك هاي كشاورزي استان اصفهان) پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه مكان‌يابي بهينه دفن پسماندهاي جامد شهري بر اساس معيارهاي هيدروژئومورفولوژيكي با استفاده از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردي شهر بيستون)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا      پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته ي ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته كشاورزي – دامپروري

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته كشاورزي – دامپروري سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد رشته مهندسي كشاورزي : […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي جايگاه شهرهاي كشاورزي و

كشاورزي شهري در توسعه شهري

 دانلود متن كامل پايان نامه ارزيابي جايگاه شهرهاي كشاورزي و كشاورزي شهري در توسعه شهري

دانلود پايان نامه ارشد:شناسايي مشخصات فيزيكي (بافت، وزن مخصوص، رطوبت) و شيميائي خاك در منطقه دارابكلا-مازندران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : شناسايي مشخصات فيزيكي (بافت، وزن مخصوص، رطوبت) و شيميائي  خاك در منطقه دارابكلا-مازندران

دانلود پايان نامه ارشد: پهنه بندي آمايش سرزمين بر اساس رويكرد اصلاحي و كمي مدل فعلي(مطالعه موردي شهرستان جهرم)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان :  پهنه بندي آمايش سرزمين بر اساس رويكرد اصلاحي و كمي مدل فعلي(مطالعه موردي شهرستان جهرم)

پايان نامه ارشد: پاسخ هاي رويشي، فيزيولوژيكي و ژنتيكي دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: جنگل داري عنوان : پاسخ­هاي رويشي، فيزيولوژيكي و ژنتيكي دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشكي دانشگاه ياسوج دانشكده‌ي كشاورزي پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي جنگلداري عنوان: پاسخ­هاي رويشي، فيزيولوژيكي و ژنتيكي دو گونه بلوط زاگرس(Q.brantii و Q. libania)تحت تنش خشكي استاد راهنما: دكتر رقيه […]

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي ميزان توليد و هزينه عمليات تنك كردن در جنگل­هاي دست كاشت شمال كشور

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :منابع طبيعي گرايش :جنگلداري  عنوان :  بررسي ميزان توليد و هزينه عمليات تنك كردن در جنگل­هاي دست كاشت شمال كشور

پايان نامه ارشد: بررسي توليد پانل ساندويچي با استفاده از چوب پالونيا و رويه فايبرگلاس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي علوم و صنايع چوب و كاغذ عنوان : بررسي توليد پانل ساندويچي با استفاده از چوب پالونيا و رويه فايبرگلاس  

دانلود پايان نامه:بررسي ساختار جنگل و خاك در دو توده­ي تخريب شده و كمتر تخريب شده­ي بلوط ايراني در جنگل­هاي زاگرس جنوبي، (جنگل­هاي حوزه­ي ياسوج)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي منابع طبيعي گرايش :جنگلداري عنوان : بررسي ساختار جنگل و خاك در دو توده­ي تخريب شده و كمتر تخريب شده­ي بلوط ايراني در جنگل­هاي زاگرس جنوبي، (جنگل­هاي حوزه­ي ياسوج)

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي توليد پانل ساندويچي با استفاده از چوب پالونيا و رويه فايبرگلاس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي علوم و صنايع چوب و كاغذ عنوان : بررسي توليد پانل ساندويچي با استفاده از چوب پالونيا و رويه فايبرگلاس

پايان نامه ارشد: بررسي وضعيت تغذيه ­اي درختان و تنوع ­زيستي زيرآشكوب و ويژگي­هاي خاك سطحي منطقه مخمل كوه خرم آباد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي گرايش : جنگلداري عنوان : بررسي وضعيت تغذيه ­اي درختان و تنوع ­زيستي زيرآشكوب و ويژگي­هاي خاك سطحي و ترسيب كربن آن در توده ­هاي دست­ كاشت پهن ­برگ و سوزني ­برگ منطقه مخمل كوه خرم ­آباد

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي مطالعاتي مقاومت به پوسيدگي چند سازه چوب پلاستيك اصلاح شيميايي شده

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي و مهندسي چوب گرايش : حفاظت و اصلاح چوب عنوان : بررسي مطالعاتي مقاومت به پوسيدگي چند سازه چوب پلاستيك اصلاح شيميايي شده

دانلود پايان نامه ارشد:بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاوير چند فصلي طيفي ماهواره اي مطالعه موردي حوزه آبخيز قره سو استان گلستان-

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:جنگلداري عنوان:بهبود نقشه گستره جنگل با استفاده از تصاوير چند فصلي طيفي ماهواره اي مطالعه موردي  حوزه آبخيز قره سو استان گلستان-

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي اثر تيمارهاي مختلف برقدرت جوانه زني گونه دارويي محلب

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي  گرايش : زراعت عنوان : بررسي اثر تيمارهاي مختلف برقدرت جوانه زني گونه دارويي محلب

پايان‌نامه ارشد (مهندسي عمران- مهندسي آب و فاضلاب):مكان يابي محلهاي احداث موج شكن در استان گيلان به كمك مدل تاپسيس

دانلود پايان نامهكارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمرانگرايش (مهندسي عمران- مهندسي آب و فاضلاب) با عنوان:مكان يابي محلهاي احداث موج شكن در استان گيلان به كمك مدل تاپسيس

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي با موضوع جايگاه اراضي ملي در انفال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي با عنوان : جايگاه اراضي ملي در انفال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي : جايگاه اراضي ملي در انفال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  حقوق خصوصي با عنوان :  جايگاه اراضي ملي در انفال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۴۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع اضافه وزن

پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر 6 هفته تمرين پرحجم تناوبي شديد بر غلظت هورمون رشد و گرلين مردان داراي اضافه وزن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش : فيزيولوژي ورزشي عنوان : اثر 6 هفته تمرين پرحجم تناوبي شديد بر غلظت هورمون رشد و گرلين مردان داراي اضافه وزن

پايان نامه ارشد گروه تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي: بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش : فيزيولوژي ورزشي عنوان : بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن دانشگاه مازندران دانشكده تربيت بدني پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي موضوع: بررسي اثر 8 هفته تمرين […]

پايان نامه مقايسه تاثير سه روش تمريني منتخب پلايومتريك، مقاومتي با وزنه و تركيبي پلايومتريك- مقاومتي با وزنه بر توان انفجاري پا و چابكي ورزشكاران پرورش ‌اندام شهرستان گرگان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي     عنوان :  مقايسه تاثير سه روش تمريني منتخب پلايومتريك، مقاومتي با وزنه و تركيبي پلايومتريك- مقاومتي با وزنه بر توان انفجاري پا و چابكي ورزشكاران […]

پايان نامه بررسي سودمندي يك دوره آموزش تغذيه به منظور كاهش وزن ،افزايش آگاهي تغذيه اي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه الزهرا(س) دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  روانشناسي تربيتي عنوان بررسي سودمندي يك دوره آموزش تغذيه به منظور كاهش وزن ،افزايش آگاهي تغذيه اي  ، تغييرنگرش وافزايش انگيزه براي زندگي سالم.  شهريور۱۳۹۴ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه ارشد: تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار ديناميكي با احتساب ويسكوزيته سيال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : سازه عنوان : تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار ديناميكي با احتساب ويسكوزيته سيال

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير غير يكنواخت بودن فونداسيون در پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش :سازه هاي هيدروليكي  عنوان : تاثير غير يكنواخت بودن فونداسيون در پاسخ ديناميكي سدهاي بتني وزني

دانلود پايان نامه ارشد: تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار ديناميكي با احتساب ويسكوزيته سيال

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته عمران  گرايش : سازه عنوان :  تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار ديناميكي با احتساب ويسكوزيته سيال

پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني: تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش : فيزيولوژي ورزشي عنوان : تاثير تمرين هوازي تناوبي بر وزن و درصد چربي بدن دختران نوجوان

پايان نامه ارشد در رشته تربيت بدني: تأثير هشت هفته

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي

خون و آديپونكتين زنان غيرفعال ميانسال

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني عنوان : تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نيمرخ ليپيدي خون و آديپونكتين زنان غيرفعال ميانسال دانشگاه فردوسي مشهد پايان ­نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي عنوان: تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش […]

پايان نامه ارشد رشته عمران گرايش سازه:تعيين فواصل بهينه كابل‌ها در سدهاي بتني وزني پس‌تنيده

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش سازه با عنوان:تعيين فواصل بهينه كابل‌ها در سدهاي بتني وزني پس‌تنيده

پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : بررسي مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك و قدرتي با وزنه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي با عنوان :  بررسي مقايسه تاثير هشت هفته تمرينات پلايومتريك و قدرتي با وزنه

دانلود پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني : آثار تمرين هوازي بر (PMS )و تركيب بدن دانش آموزان دختر چاق و كم وزن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزشي با عنوان : آثار تمرين هوازي بر (PMS )و تركيب بدن دانش آموزان دختر چاق و كم وزن

پايان نامه تأثير وسايل ارتباط جمعي بر دانش مرتبط با سبك زندگي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشكده اقصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم اجتماعي     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته  علوم اجتماعي –  جامعه شناسي   عنوان:   بررسي تأثير وسايل ارتباط جمعي بر دانش ، نگرش و رفتار مرتبط با سبك زندگي سلامت […]

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع پياده راه

پياده روي منافع فراواني را در جهت سلامتي فيزيكي انسان هم بدليل تحرك و ورزش كردن و هم برخورداري از كيفيت بهتر هوا سبب مي گردد. همچنين پياده روي نسبت به رانندگي تنش و اضطراب و استرس كمتري را براي فرد به همراه دارد. به علاوه محدوده محصور گرديده با درختان يا فضاهاي پاركينگ خودرو […]

پايان نامه منابع كسب دانش تغذيه‌اي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي بر اساس مدل ويسكانسين با تأكيد بر نقش برنامه‌هاي درسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي (گرايش برنامه‌ريزي درسي)   موضوع منابع كسب دانش تغذيه‌اي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي بر اساس مدل ويسكانسين با تأكيد بر نقش برنامه‌هاي درسي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مقايسه طرازهاي تحولي ادراك خود و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر قلدر و عادي مقطع راهنمايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده ­علوم تربيتي و روان­شناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه جهت اخذ درجه­ كارشناسي ارشد رشته روان­شناسي تربيتي عنوان مقايسه طرازهاي تحولي ادراك خود و عزت نفس دانش آموزان دختر و پسر قلدر و عادي مقطع راهنمايي استاد مشاور دكتر اسكندر فتحي آذر بهمن 91 براي […]

پايان نامه  مقايسه اثر تمرينات ايروبيك و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيك زنان غير ورزشكار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه اصفهان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  مقايسه اثر تمرينات ايروبيك و يوگا بر آمادگي جسماني و برخي عوامل فيزيولوژيك زنان غير ورزشكار […]

پايان نامه رابطه برخي از ويژگيهاي پيكري با عملكرد بازيكنان واليبال شركت كننده در مسابقات جهاني ژاپن درسال 2011

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان‏نامه‌ براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A گرايش: فيزيولوژي ورزشي عنوان: رابطه برخي از ويژگيهاي پيكري با عملكرد بازيكنان واليبال شركت كننده در مسابقات جهاني ژاپن درسال 2011 استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسن متين […]

پايان نامه تأثير‌هشت هفته تمرينات منتخب ومصرف چاي سبز بر‌كاهش چربي زير پوستي و نيمرخ‌ليپيدي‌خون‌در دانشجويان‌چاق غير فعال‌ايلام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزش ورزشي پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني (گرايش فيزيولوژي ورزشي) موضوع: تأثير‌هشت هفته تمرينات منتخب ومصرف چاي سبز بر‌كاهش چربي زير پوستي و نيمرخ‌ليپيدي‌خون‌در دانشجويان‌چاق غير فعال‌ايلام اساتيد داور:    دكتربختيار ترتيبيان       دكترنرمين غني […]

پايان نامه تاثير هشت هفته تمرينات دايره اي بر مقاديرAGRP مردان جودوكار تمرين كرده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي پايان­نامه جهت دريافت درجه  كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي-گرايش فيزيولوژي ورزشي   تاثير هشت هفته تمرينات دايره اي بر مقاديرAGRP مردان جودوكار تمرين كرده     زمستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تاثير برنامه آموزشي شناختي اجتماعي بر انگيزه ورزش دانش آموزان دختر در ساعت درس تربيت بدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد گروه علوم ورزشي  وتربيت بدني پايان نامه كارشناسي ارشد     موضوع   تاثير برنامه آموزشي شناختي اجتماعي بر انگيزه ورزش دانش آموزان دختر در ساعت درس تربيت بدني   بهار 94            براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني در دختران 7-12 سال شهرستان جوانرود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته­ي تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان پايان نامه بررسي ميزان شيوع چاقي و ارتباط آن با سطح فعاليت بدني در دختران 7-12 […]

پايان نامه تاثير تمرين مقاومتي و مكمل كلسيم بر سطح سرمي هورمون آنتي مولرين و علايم سندروم متابوليك زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه اراك دانشكده ادبيات و علوم انساني كارشناسي ارشد تربيت بدني (گرايش فيزيولوژي ورزشي)   تاثير تمرين مقاومتي و مكمل كلسيم بر سطح سرمي هورمون آنتي مولرين و علايم سندروم متابوليك زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه  رابطه بين رشد مهارت هاي حركتي بنيادي و شايستگي حركتي درك شده دختران چاق و غير چاق 10سال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه رفتار حركتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشدگرايش رفتار حركتي  رابطه بين رشد مهارت هاي حركتي بنيادي و شايستگي حركتي درك شده دختران چاق و غير چاق 10سال  استاد مشاور: دكتر كوروش قهرمان تبريزي بهمن ماه […]

پابان نامه تعيين سطوح فعاليت بدني با استفاده از هزينه انرژي روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان هاي ناحيه 1 اروميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته  تربيت بدني و علوم ورزشي،گرايش فيزيولوژي ورزش موضوع: تعيين سطوح فعاليت بدني با استفاده از هزينه انرژي روزانه در دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال دبستان هاي ناحيه 1 اروميه […]

پابان نامه بررسي وضعيت تغذيه اي ، تركيب بدني و برخي از شاخص هاي آمادگي جسماني وحركتي تيم ملي دو وميداني جانبازان و معلولين بانوان ايران 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي    پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش تربيت بدني و علوم ورزشي  عنوان : بررسي وضعيت تغذيه اي ، تركيب بدني و برخي از شاخص هاي آمادگي جسماني وحركتي تيم ملي دو […]

پايان نامه   تحليل محتواي كتاب هاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي  از نظر ميزان توجه به سواد تغذيه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده علوم انساني   تحليل محتواي كتاب هاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي  از نظر ميزان توجه به سواد تغذيه  نگارش: مصطفي رفيعيان  استاد راهنما: آقاي دكتر سيد محمد رضا امام جمعه  استاد مشاور: آقاي دكتر غلامعلي احمدي   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته […]

پايان نامه بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر شاخص توده بدني، عزت نفس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه شيراز  واحد بين ­الملل پايان نامه­ي كارشناسي ارشد در رشته­ي روانشناسي باليني بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي – رفتاري بر شاخص توده بدني، عزت نفس و تصوير بدن زنان ايراني  با اضافه وزن مقيم امارات شهريور ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه اثر بخشي ايماگوتراپي بر نشانگان ديابت، افسردگي، رضايت زناشويي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم تربيتي و روا­ن­شناسي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان اثر بخشي ايماگوتراپي بر نشانگان ديابت، افسردگي، رضايت زناشويي و كانون كنترل سلامت بيماران مبتلا به ديابت نوع II استادان مشاور دكتر زهره سپهري شاملو دكتر مژگان افخمي زاده تابستان […]

پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري -part4

 دانلود پايان نامه ارشد -بررسي وضعيت اورژانس پيش بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومايي انتقال داده شده به مركز آموزشي درماني پورسيناي شهر رشت در سال 92-1391  بررسي وضعيت پاي بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي شهر رشت در سال 1392 پايان نامه : بررسي سبكهاي فرزندپروري […]

پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري-2-part

 دانلود پايان نامه ارشد -تاثير برنامه آموزش مبتني بر مشاركت بر آگاهي و عملكردپرستاران در مراقبت از كاتتر وريد مركزي در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زنجان سال ۱۳۹۲ پايان نامه : مقايسه تاثير دو داروي موضعي پيروكسيكام و املا بر شدت درد ناشي از كانولاسيون فيستول در […]

پايان نامه ارشد درباره:اندازه گيري بيس فنول آ در محصولات غذايي با حسگرهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با نانومواد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۳۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه قراردادهاي بين المللي

بين الملل عنوان: نحوه تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و ترانزيت آن در معاهده منشور انرژي آذر ماه 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق : برسي ساختارهاي نوين در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل با عنوان : برسي ساختارهاي نوين در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ايران  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

پايان نامه ارشد حقوق :جايگاه حسن نيت در تفسير قراردادهاي بين المللي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه كليات و اصول حقوق قراردادهاي تجاري بين­ المللي با تاكيد بر قراردادهاي نفت و گاز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش تجارت بين­الملل عنوان كليات و اصول حقوق قراردادهاي تجاري بين ­المللي با تاكيد بر قراردادهاي نفت و گاز شهريور 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه توازن منافع ميان سرمايه­گذار و سرمايه­ پذيردر قراردادهاي بين­المللي نفتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاداسلامي واحد دامغان دانشكده پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق تجارت بين­الملل عنوان: توازن منافع ميان سرمايه­گذار و سرمايه­ پذيردر قراردادهاي بين­المللي نفتي خرداد 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق بين‌الملل عنوان : بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

دانلود پايان نامه ارشد:اثر حقوقي تحريم هاي بين المللي بر قراردادهاي حقوقي ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه :قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

پايان نامه ارشد علوم سياسي: تبيين نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنيت و حاكميت ملي در سطح جامعه بين‌المللي و بالعكس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي با عنوان : تبيين نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنيت و حاكميت ملي در سطح جامعه بين‌المللي و بالعكس

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مذاكرات مقدماتي قبل از ايجاب و قبول در قراردادهاي بين‌المللي و تطبيق آن با حقوق ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل : رژيم حقوقي حاكم بر قراردادهاي بيمه بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل با عنوان : رژيم حقوقي حاكم بر قراردادهاي بيمه بين المللي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه موارد مداخله دادگاهها در داوري تجاري بين المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق                   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A  )                                        موضوع : موارد مداخله دادگاهها در داوري تجاري بين المللي تابستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاكم بر همكاري قضايي بين­ المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي حقوق   پايان­نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسي    عنوان:   مطالعۀ راهبردها و قواعد حاكم بر همكاري قضايي بين­المللي در مواجهه با انتقال محكومان با تأكيد بر نظام قضايي جمهوري اسلامي […]

پايان نامه سيستم تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تكميلي علوم و تحقيقات همدان دانشكده علوم انساني. گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «­M.A­» در رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : سيستم تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي    ا  تابستان […]

پايان نامه بررسي فقهي- حقوقي داوري تجاري بين المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشـگاه تبريز پرديس بين المللي ارس گروه حقوق     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ي حقوق گرايش خصوصي     عنوان: بررسي فقهي- حقوقي داوري تجاري بين المللي   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي تطبيقي ايجاب و قبول الكترونيكي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پرديس بين‌المللي ارس گروه حقوق   پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي در رشته حقوق خصوصي   عنوان بررسي تطبيقي ايجاب و قبول الكترونيكي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي    سال تحصيلي 1394-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

مقاله رايگان حقوق :تحليل ماهيت حقوقي قرارداد تأمين مالي در عرصه تجارت بين الملل با تاكيد بر قرارداد عامليت

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل ماهيت حقوقي قرارداد تأمين مالي در عرصه تجارت بين الملل با تاكيد بر قرارداد عامليت چكيده: قرارداد تأمين مالي از طريق مبحث بسيار مهمي است كه بايد با دقت بسيار بالا، ساير قراردادها در پرتو اصول و قواعد عمومي حاكم بر قرارداد مورد بررسي […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر تمايل واردكنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادي در بيع بين المللي كالا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل     مــــوضــــوع : بررسي عوامل موثر بر تمايل واردكنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادي در بيع بين المللي كالا  تابستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه عوامل موثربرتصميم به بين المللي سازي شركت هاي هلدينگ پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني  گرايش بازرگاني بين الملل عنوان: عوامل موثربرتصميم به بين المللي سازي شركت هاي هلدينگ پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: شركت هلدينگ سرمايه گذاري توكا فولاد) بهار 93 براي […]

پايان نامه شيوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوايي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي كنوانسيون هاي بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )  گرايش :  حقوق خصوصي  عنوان : شيوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوايي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي كنوانسيون هاي بين المللي  استاد مشاور : دكترمحمدرضا فلاح  زمستان 1392 […]

پايان نامه  موانع و محدوديت‌هاي انعقاد قراردادهاي تجاري الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبائي تهران دانشكده حقوق و علوم سياسي  پايان‌نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد گرايش حقوق تجارت بين‌الملل  موانع و محدوديت‌هاي انعقاد قراردادهاي تجاري الكترونيكي استاد مشاور: دكتر ستار زر كلام تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه مسئوليت بين المللي دولتها در قبال اعمال مجرمانه نيروهاي مسلح

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم  تحقيقات و فناوري موسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) موضوع: مسئوليت بين المللي دولتها در قبال اعمال مجرمانه نيروهاي مسلح استاد مشاور: دكترمنوچهر توسلي شهريور 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه ماهيت قراردادهاي استفاده از فضاي مجازي و آثار آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشكده مجازي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي  عنوان: ماهيت قراردادهاي استفاده از فضاي مجازي و آثار آن زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه حق انتقال فناوري هسته اي به منظور استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در منظر حقوق بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني  پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  موضوع حق انتقال فناوري هسته اي به منظور استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در منظر حقوق بين الملل استاد مشاور دكتر عليرضا آرش پور بهمن   1392 براي […]

پايان نامه بررسي و شناخت ماهيت نظام دادرسي در ديوان بين المللي كيفري و واقعيت هاي موجود در نظام دادرسي آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي و شناخت ماهيت نظام دادرسي در ديوان بين المللي كيفري و واقعيت هاي موجود در نظام دادرسي آن براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه فسخ بيع اقساطي در حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده معارف اسلامي وحقوق پايان‌نامه كارشناسي ارشد گرايش خصوصي فسخ بيع اقساطي در حقوق ايران، كنوانسيون بيع بين‌المللي 1980 و قانون متحدالشكل تجاري آمريكا  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه حقوق هوايي از منظر حقوق عمومي ايران و بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه  آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد (M.A) عنوان: حقوق هوايي از منظر حقوق عمومي ايران و بين الملل تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه تأثير قراردادهاي بيع متقابل در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنعت نفت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين‌الملل عنوان: تأثير قراردادهاي بيع متقابل در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنعت نفت آذرماه 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه ماهيت قراردادهاي الكترونيكي و اثر آن در حمل و نقل زميني كالا

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد«A.M» عنوان ماهيت قراردادهاي الكترونيكي و اثر آن در حمل و نقل زميني كالا پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه قراردادهاي غيرمنصفانه در حقوق موضوعه ايران و كامن لا

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A رشته حقوق ،  گرايش  حقوق خصوصي عنوان قراردادهاي غيرمنصفانه در حقوق موضوعه ايران و كامن لا خرداد 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه سازوكارهاي پيش بيني شده براي حل و فصل اختلافات در معاملات دولتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي (M.A) عنوان : سازوكارهاي پيش بيني شده براي حل و فصل اختلافات در معاملات دولتي تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم عنوان: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A.”  عنوان: 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۲۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه استراتژي سازماني

سازماني بر عملكرد مالي شركت مطالعه موردي بيمه ايران شعبه سرپرستي استان گيلان تابستان 1394 براي رعايت […]

پايان نامه تاثيرسرمايه فكري،نوآوري واستراتژي سازماني بر عملكرد مالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني  گرايش مالي عنوان: تاثيرسرمايه فكري،نوآوري واستراتژي سازماني بر عملكرد مالي شركت مطالعه موردي بيمه ايران شعبه سرپرستي استان گيلان تابستان 1394 براي رعايت […]

پايان نامه رابطه يادگيري سازماني، استراتژي رقابتي و عملكرد صادراتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي­ارشد مديريت بازرگاني (M.A) گرايش بين الملل عنوان : بررسي رابطه بين يادگيري سازماني، استراتژي رقابتي و عملكرد صادراتي مطالعه موردي (شركت ايران خودرو)     تابستان – 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي براساس ديدگاه مبتني بر منابع    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه تدوين و تلفيق استراتژي هاي سازماني توسعه ي منطقه اي، با رويكرد قابليت­هاي پويا و همكاري استراتژيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت       پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي       تدوين و تلفيق استراتژي هاي سازماني توسعه ي منطقه اي، با رويكرد قابليت­هاي پويا و همكاري استراتژيك  (شهرستان هاي رستم و نورآباد […]

پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد عنوان پايان نامه: رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه قم تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه مطالعه تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملكرد سازماني در شركت داروسازي باريج اسانس كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.» مديريت دولتي _ منابع انساني عنوان: مطالعه تاثير استراتژي هاي منابع انساني بر عملكرد سازماني در شركت داروسازي باريج اسانس كاشان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت      دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) رشته : مديريت دولتي ،گرايش تحول عنوان : تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري كاشان  تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي رابطه بين كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي بر عملكرد سازماني درشركتهاي صنعتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه   دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در مديريت بازرگاني گرايش:   مديريت اجرايي   عنوان  بررسي رابطه بين كارآفريني استراتژيك و مزيت رقابتي بر عملكرد سازماني درشركتهاي صنعتي شهرستان كرمانشاه شهريور   1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه هوش استراتژيك مديران با توسعه سازماني و رفتار كارآفرينانه در سازمان‌هاي دولتي ( ا

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ستان مازندران مطالعه موردي: اداره كل امور تعاون، كار و

رفاه اجتماعي ) 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري دانشكده مديريت و حسابداري   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) رشته مديريت اجرايي   عنوان: رابطه هوش استراتژيك مديران با توسعه سازماني و رفتار كارآفرينانه در سازمان‌هاي دولتي ( استان مازندران مطالعه موردي: اداره كل امور تعاون، كار […]

پايان نامه رابطه هوش استراتژيك مديران با توسعه سازماني و رفتار كارآفرينانه در سازمان‌هاي دولتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) رشته مديريت اجرايي عنوان: رابطه هوش استراتژيك مديران با توسعه سازماني و رفتار كارآفرينانه در سازمان‌هاي دولتي ( استان مازندران مطالعه موردي: اداره كل امور تعاون، كار و رفاه […]

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي واستراتژي هاي كارآفريني درون سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي واستراتژي هاي كارآفريني درون سازماني

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي ارتباط بين تعهد سازماني كاركنان و رفتار سياسي و رويكرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيك سازمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت اجرائي گرايش :استراتژيك عنوان : بررسي ارتباط بين تعهد سازماني كاركنان  و رفتار سياسي و رويكرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيك سازمان 

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  گرايش : بازرگاني بين الملل عنوان :   بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي 

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري كاشان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي  گرايش : تحول عنوان : تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري كاشان 

پايان نامه ارشد مديريت آموزشي: رابطه بين ذهنيت فلسفي مديران درابعاد جامعيت, تعمق وانعطاف پذيري با استفاده ازمدل فيليپ جي اسميت را با بهبود سازماني با تاكيد براجراي استراتژيهاي چهارگانه تغيير

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده كاركنان و اجراي اثر بخش استراتژي سازمان كارخانجات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  با عنوان : بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده كاركنان و اجراي اثر بخش استراتژي سازمان كارخانجات صنايع غذايي استان آذربايجان غربي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

ساختار سازماني – دانلود پايان نامه ها

انواع ساختار سازماني:هر سازماني ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اينجا طبقه‌بندي ساختار سازماني از ديدگاه رابينز را آورده‌ايم.الف) ساختار ساده:ويژگي: در واقع ساختار ساده توسط ويژگيهايي كه در آن نيست،‌نه ويژگيهايي كه داراست شناخته مي‌شود: دقيق طراحي نشده است پيچيدگي كم است رسميت پائين است. اختيار در دست يك شخص خاص است سلسله […]

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع چابكي سازماني

سازمانهاي توليدي معاصر از دو جهت دچار چالش‌هاي عمده شده‌اند. از سويي فلسفه‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد توليد در حال شكل‌گيري هستند و اين امر باعث از رواج افتادن شيوه‌هاي پيشين خواهد شد. از سوي ديگر مشتريان در درخواست و مطالبه محصولات و خدمات جديد در زمان كوتاه جسورتر شده‌اند (Maskell, 2001; Tersine & Wacker, 2000; […]

دانلود همه پايان نامه ها درباره اثربخشي سازماني

 اثربخشي: اثربخشي سازماني عبارت از ميزاني است كه يك سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده كردن غير ضروري اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده مي كند.(فاويلا، ۱۹۹۶)اولين ديدگاهي كه نسبت به اثربخشي ارائه شد(كه احتمالا در طي دهه ۱۹۵۰مطرح گرديد) بسيار ساده بود. اثربخشي به […]

پايان نامه نقش بدبيني سازماني در بي تفاوتي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت    واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت دولتي عنوان نقش بدبيني سازماني در بي تفاوتي سازماني كاركنان شعب بانك صادرات ساوه                    زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه ارتباط بين فرهنگ سازماني و ابعاد ساختاري سازمان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت ، گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” گرايش : تشكيلات وروشها   عنوان : مطالعه ارتباط بين فرهنگ سازماني و ابعاد ساختاري سازمان “مورد مطالعه: سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران” […]

پايان نامه شناسايي موانع پياده سازي استراتژيهاي منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان : شناسايي و مطالعه موانع پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني با توجه به فرايند برنامه ريزي راهبردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال   تابستان […]

پايان نامه رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس  علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرائي  (M.A) موضوع: شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك در سازمان ها (مطالعه موردي، شركت سايپا يدك) سال تحصيلي:93      براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه سنجش ميزان قابليت چابكي سازماني در ادارات ستادي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد«M.A» گرايش: تحول   عنوان: سنجش ميزان قابليت چابكي سازماني در ادارات ستادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي   زمستان 92      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه سنجش تأثير استراتژي رقابتي پورتر بر كارآفريني شركتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات دانشكده علوم انساني-  گروه مديريت بازرگاني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته : مديريت اجرايي گرايش: استراتژيك عنوان : سنجش تأثير استراتژي هاي رقابتي پورتر بر كارآفريني شركتي (مطالعه موردي: شركت هاي متوسط و […]

پايان نامه رابطه ميان شايستگي منابع انساني و توسعه سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت (گروه آموزشي مديريت دولتي)   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش : مديريت تحول عنوان: رابطه ميان شايستگي منابع انساني و توسعه سازماني در شركت مخابرات استان اصفهان   زمستان 1392    براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه توانمند سازي كاركنان با يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني- گروه آموزشي مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مديريت تحول   عنــوان : رابطه توانمند سازي كاركنان  با يادگيري سازماني (مطالعه موردي  صندوق مهر امام رضا (ع) تهران )   زمستان […]

پايان نامه رابطه هوش سازماني و اثربخشي سازماني شعب بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                            دانشگاه آزاد اسلامي                                                             (واحد رشت) دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد                                                                          رشته: .مديريت بازرگاني  گرايش بازاريابي عنوان: رابطه بين هوش سازماني و اثربخشي سازماني شعب بانك ملي شهر رشت بهمن 1393      براي رعايت […]

پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان شهرداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت- سيستم هاي اطلاعاتي   عنوان: رابطه بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان شهرداري شاهين شهر   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه رابطه بين سرمايه هاي فكري با تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(MA ) مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني   عنوان: رابطه بين سرمايه هاي فكري با تعهد سازماني در بين كاركنان آموزش و پرورش منطقه شهريار   تابستان1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت دانش باروش SWOT  وBSC

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:MBA   عنوان:   تدوين استراتژي مديريت دانش  با تركيب روشهاي SWOT  وBSC واولويت بندي  استراتژي ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردي:)شركت سبلان تهويه)   تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه تبيين نقش هوش و چابكي سازماني در شكل گيري تعهد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي   پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي   عنوان: تبيين نقش هوش و چابكي سازماني در شكل گيري تعهد هدف محور (مورد مطالعه: بيمارستان تامين اجتماعي اردبيل)   سال تحصيلي 1393-1392      براي رعايت حريم خصوصي نام 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۲۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع سبك يادگيري

پايان نامه  بررسي رابطه­ ي سبك­هاي يادگيري با مديريت زمان در بين دانشجويان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي  بررسي رابطه­ي سبك­هاي يادگيري با مديريت زمان در بين دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاد مشاور: سركار خانم اشرف رشيدي […]

پايان نامه مقايسه دانشجويان داراي سبك­هاي يادگيري متفاوت از لحاظ هوش هيجاني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دختر مركز علمي و كاربردي جمعيت هلال احمر خوزستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه شهيد چمران اهواز  پرديس دانشگاهي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته­ روانشناسي گرايش روانشناسي تربيتي   عنوان: مقايسه دانشجويان داراي سبك­هاي يادگيري متفاوت از لحاظ هوش هيجاني و انگيزه پيشرفت در دانشجويان دختر مركز علمي و كاربردي جمعيت هلال احمر خوزستان  استاد مشاور: جناب […]

پايان نامه بررسي رابطه چندگانه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي يادگيري دانش آموزان متوسطه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم انساني  بررسي رابطه چندگانه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي يادگيري دانش آموزان متوسطه نظري شهرستان بيجار  استاد مشاور : دكتر فريده حميدي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي زمستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مقايسه­ي سبك­هاي يادگيري، ويژگي­هاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي  دانشكده­ي علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي روان شناسي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­ي روان شناسي گرايش عمومي عنوان: مقايسه­ي سبك­هاي يادگيري، ويژگي­هاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري استاد مشاور: دكتر نادر حاجلو تابستان1392 براي […]

پايان نامه مقايسه سبك­هاي يادگيري و تسلط ربع­هاي مغزي دانش­آموزان عادي و ناتواني يادگيري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي  دانشكده­ي علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي روان شناسي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­ي روان­شناسي گرايش عمومي عنوان: مقايسه سبك­هاي يادگيري و تسلط ربع­هاي مغزي دانش­آموزان عادي و ناتواني يادگيري استاد مشاور: دكتر عباس ابوالقاسمي شهريور-92 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه بين سبك­هاي يادگيري يونگ با گرايش به دين ­باوري در بين دانشجويان دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

بررسي رابطه مولفه­ هاي سبك­هاي يادگيري، آمادگي يادگيري خود راهبري و تفكر انتقادي با عملكرد تحصيلي دانشجويان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه كارشناسي:بررسي رابطه بين سبك هاي هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر پايه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته : علوم تربيتي عنوان : بررسي رابطه بين سبك هاي هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر وپسر پايه دوم مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال1392

پايان نامه رشته زبان انگليسي:بررسي رابطه ميان بكارگيري راهبردهاي يادگيري ، سبك هاي يادگيري و خلاقيت زبان آموزان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زبان انگليسي عنوان : پايان نامه رشته زبان انگليسي:بررسي رابطه ميان بكارگيري راهبردهاي يادگيري ، سبك هاي يادگيري و خلاقيت زبان آموزان

دانلود پايان نامه:بررسي نقش نوع يادگيري ، سبك رهبري و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه اروميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت عنوان : بررسي نقش نوع يادگيري ، سبك رهبري  و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه اروميه

پايان نامه ارشد:بررسي مقايسه اي سبك هاي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

يادگيري،تاب آوري و مهارت هاي حل مسئله در

شطرنجبازان حرفه اي و غير حرفه اي

هدف كلي پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سبك هاي يادگيري،تاب آوري و مهارت هاي حل مسئله در شطرنجبازان حرفه اي و غير حرفه ايمي باشد.روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل كليه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسيون شطرنججمهوري اسلامي ايران مي باشد. نمونه پژوهش متشكل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه اي و 100نفر شطرنجباز غير حرفه اي)استان هاي تهران و گيلان و مازندران است. ملاك تشخيصي براي شطرنجبازان حرفه اي از غير حرفه اي داشتن درجه بين المللي بيشتر از 1800است. لازم به ذكر است كه حجم نمونه بر اساس نمونه گيري به روش تصادفي ساده به تعداد 306 نفر انتخاب شدند و افراد به پرسشنامه سبك هاي يادگيري كلب (2005)، تابآوري كانر و ديويدسون (2003)، راهبردهايحل­مسئله كسيدي و لانگ (1996) پاسخ دادند.داده هاي حاصل با آزمون t گروه هاي مستقل، آزمون V كريمر، تحليل رگرسيون چند متغيره با نرم افزار 21spss تجزيه و تحليل شد.يافته ها نشان داد بين سبك هاي يادگيري شطرنج بازان حرفه اي و غير حرفه اي با توجه به جنسيت، گروههاي سني، سابقه و تحصيلات تفاوت وجود دارد.بين تاب آوري شطرنج بازان حرفه اي و غير حرفه اي با توجه به جنسيت ،گروه هاي سني، سابقه و تحصيلات آنان تفاوت وجود ندارد. بين مهارت هاي حل مسئله شطرنج بازان حرفه اي و غير حرفه اي با توجه به جنسيت، گروههاي سني، سابقه و تحصيلات آنان تفاوت وجود دارد. همچنين بين سبك هاي يادگيري با تاب آوري و مهارت هاي حل مسئله رابطه وجود دارد. بين سبك هاي يادگيري و مهارت هاي حل مسئله رابطه وجود ندارد. در يك نتيجه گيري كلي بايد گفت كه سبك هاي يادگيري و داشتن مهارت ها در حل مسئله به وسيله بسياري از صاحبنظران به عنوان يكي از عوامل موفقيت در تحصيلات عالي معرفي شده اند. اگرچه عموماً چنان تلقي مي شود كه افراد مي توانند با آگاهي از سبك هاي يادگيري و افزايش تاب آوري خود موفقيت بيشتري در زندگي كاري بدست آورند.

واژگان كليدي:سبك هاي يادگيري،تاب آوري، مهارت هاي حل مسئله ، شطرنجبازان.

پايان نامه ارشد: پيش ­بيني مشكلات رفتاري دانش ­آموزان با اختلال‌هاي يادگيري بر اساس سبك فرزندپروري والدين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي عنوان : پيش ­بيني مشكلات رفتاري دانش ­آموزان با اختلال‌هاي يادگيري بر اساس سبك فرزندپروري والدين

پايان نامه ارشد روانشناسي گرايش عمومي: مقايسه ي سبك هاي يادگيري، ويژگي هاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : مقايسه­ ي سبك­هاي يادگيري، ويژگي­هاي شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان عادي و ناتوان يادگيري دانشگاه محقق اردبيلي دانشكده­ ي علوم تربيتي و روان شناسي پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته روان شناسي گرايش عمومي عنوان: مقايسه ­ي سبك­هاي يادگيري، ويژگي­هاي شخصيتي […]

پايان نامه ارشد رشته علوم تربيتي: تاثيرفناوري اطلاعات (ICT) بر سبك هاي مختلف يادگيري كلب در دانش آموزان پايه پنجم و ششم ابتدايي منطقه 2 شهر تهران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش : مديريت آموزشي عنوان : تاثيرفناوري اطلاعات (ICT) بر سبك­هاي مختلف يادگيري كلب در دانش­آموزان پايه پنجم و ششم ابتدايي منطقه 2 شهر تهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي(M.A) گرايش مديريت آموزشي عنوان: تاثيرفناوري اطلاعات […]

پايان نامه روانشناسي گرايش تربيتي: بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري دردانشجويان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه روان شناسي تربيتي و باليني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي “M.A” گرايش تربيتي عنوان: بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : تاثير هوشمندسازي مدارس بر سبك‌هاي يادگيري دانش آموزان پايه‌ي پنجم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت – گرايش مديريت آموزشي با عنوان :  تاثير هوشمندسازي مدارس بر سبك‌هاي يادگيري دانش آموزان پايه‌ي پنجم در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

دانلود پايان نامه رشته روانشناسي : بررسي رابطه جهت گيري هدف، سبك هاي يادگيري با يادگيري خودتنظيم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش عمومي با عنوان : بررسي رابطه جهت گيري هدف، سبك هاي يادگيري با يادگيري خودتنظيم  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)  رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه   عنوان :  عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري در شركت بيمه ايران     زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير يادگيري از طريق تلفن­ همراه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه بيرجند دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي   پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد برنامه­ريزي درسي عنوان تأثير يادگيري از طريق تلفن­همراه بر يادگيري و انگيزه پيشرفت دانشجويان دانشگاه بيرجند در درس زبان انگليسي عمومي     تابستان1390     […]

پايان نامه غني سازي ازدواج به سبك اولسون بر صميميت زناشويي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) در رشته مشاوره خانواده عنوان اثربخشي آموزش غني سازي ازدواج به سبك اولسون بر صميميت و تعارضات زناشويي تابستان 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه […]

پايان نامه مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي رفتاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان نامه براي دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد روان­شناسي باليني((M.A)) عنوان: مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبكهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار     زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه سبك دلبستگي و دشواري در كنترل هيجاني نوجوانان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تهران) دانشكده علوم انساني و علوم اجتماعي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ، رشته روانشناسي عمومي   عنوان:   مقايسه سبك هاي دلبستگي و دشواري در كنترل هيجاني نوجوانان دختر و پسرساكن مراكز بهزيستي و […]

پايان نامه رابطه سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش : تربيتي   عنوان : تعيين رابطه بين سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي و سلامت روان   زمستان 1393 […]

پايان نامه رابطه بين سبك هاي تربيتي والدين با مهارت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تكميلي علوم تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : روان شناسي عمومي(M.A) گرايش: روان شناسي عمومي   عنوان: بررسي رابطه بين سبك هاي تربيتي والدين با مهارت اجتماعي و مشكلات رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي شهر منوجان در […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي درباره يادگيري

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير بازخورد معلم(نوشتاري و كلامي) در ارزشيابي هاي تكويني بر خودكارآمدي و ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم دانلود پايان نامه:تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر پايان نامه مقايسه سبك­هاي يادگيري و تسلط ربع­هاي مغزي دانش­ آموزان عادي و ناتواني يادگيري دانلود پايان نامه ارشد […]

پايان نامه نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي ( M.A )  عنوان: پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پايه اول متوسطه شهر مهريز […]

پايان نامه بررسي تأثيرمنابع قدرت بر سبك تصميم گيري مديران با ميانجي گري جو سازماني در مدارس ابتدايي شهرستان سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشكده علوم تربيتي، مديريت آموزشي،گروه مديريت آموزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي((M.A))  عنوان بررسي تأثيرمنابع قدرت بر سبك تصميم گيري مديران با ميانجي گري جو سازماني در مدارس ابتدايي شهرستان سمنان  استاد مشاور دكتر شاهرخ مكوند حسيني بهار1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي تأثير روش آموزش مبتني بر مغز بر ميزان يادگيري و يادداري مفاهيم درسي علوم دوره راهنمايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: بررسي تأثير روش آموزش مبتني بر مغز بر ميزان يادگيري و يادداري مفاهيم درسي علوم دوره راهنمايي زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبك مقابله در دختران كمرو پايه ششم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات يزد پايان نامه كارشناسي ارشد (.M.A) رشته مشاوره و راهنمايي عنوان تحقيق : اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي- رفتاري بر بهبود سبك مقابله در دختران كمرو پايه ششم استاد مشاور: دكتر محمد حسين فلاح يخداني 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه­ جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني (M.A) موضوع : رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب استاد مشاور: دكتر كيوان […]

پايان نامه تعيين ميزان رفتارهاي پرخاشگرانه و نقش سبك­هاي فرزندپروري و مهارت­هاي اجتماعي در پرخاشگري دانش­آموزان دختر وپسرپايه­هاي چهارم و پنجم ابتدايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي عنوان تعيين ميزان رفتارهاي پرخاشگرانه و نقش سبك­هاي فرزندپروري و مهارت­هاي اجتماعي در پرخاشگري دانش­آموزان دختر وپسرپايه­هاي چهارم و پنجم 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۳:۰۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: