دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

بپايان نامه درباره رنامه توليد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت عنوان :بررسي تأثير رضايت مشتري، اعتماد، ارزش ويژه و تصوير ذهني برند بر وفاداري به برند (مطالعه‌ي موردي: مشتريان شعب بانك پارسيان استان تهران) گرايش:بازرگاني

تاثير مديريت و برنامه ريزي نيازمندي­هاي مواد (MRP) در بهبود بهره وري توليد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت صنعتي عنوان :بررسي تاثير مديريت و برنامه ريزي نيازمندي­هاي مواد (MRP) در بهبود بهره وري  توليد گرايش: صنعتي

پايان نامه با موضوع:ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت براساس ريسك و بهبود آن به وسيله برنامه‌ريزي مجدد توليد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت براساس ريسك و بهبود آن به وسيله برنامه‌ريزي مجدد توليد

دانلود پايان نامه ارشد:برنامه ريزي شبكه هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن چندين حالت بهره برداري از منابع توليد پراكنده

 دانلود متن كامل پايان نامه برنامه ريزي شبكه هاي توزيع فعال با در نظر گرفتن چندين حالت بهره برداري از منابع توليد پراكنده

پايان نامه ارشد: توسعه مدلي جهت يكپارچه سازي برنامه ريزي نگهداري و زمانبندي توليد با رويكرد فرا ابتكاري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش :صنايع  عنوان : توسعه مدلي جهت يكپارچه سازي برنامه ريزي نگهداري و زمانبندي توليد با رويكرد فرا ابتكاري

پايان نامه ارشد : برنامه زمان­بندي توليد پيشرفته چند ­دوره­اي با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت منابع توليدي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش :صنايع  عنوان :  برنامه زمان­بندي توليد پيشرفته چند ­دوره­اي با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت منابع توليدي

پايان نامه ارشد:برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

دانلود پايان نامه ارشد : برنامه ريزي توليد ادغامي چند هدفه پايدار در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع عنوان :  برنامه ريزي توليد ادغامي چند هدفه پايدار در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت  

پايان نامه ارشد:برنامه ريزي توليد ادغامي چند هدفه پايدار در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد  رشته مهندسي صنايع گرايش :مهندسي صنايع عنوان : برنامه ريزي توليد ادغامي چند هدفه پايدار در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت

دانلود پايان نامه : سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد در صحن كارخانه با استفاده از همكاري عامل هاي هوشمند براي حصول به سفارشي سازي انبوه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك عنوان : سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد در صحن كارخانه با استفاده از همكاري عامل هاي هوشمند براي حصول به سفارشي سازي انبوه

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه ي روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني ERP در صنعت توليد برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : مطالعه ي  روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني  ERP در صنعت توليد برق

دانلود پايان نامه ارشد:برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شركت پرتودانه خزر

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

 

در رقابت هاي جهاني موجود در عصر حاضر بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري در دسترس وي قرار داد. درخواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع موجب افزايش فشارهايي شده است كه قبلا وجود نداشته است، درنتيجه شركت ها بيش از اين نمي توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند.در بازار رقابتي موجود، بنگاههاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و ارگان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته اند. مساله كليدي در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين فعاليت هاست. مديريت زنجيره تامين پديده اي است كه اين كار را به طريقي انجام مي دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت كنند.از سوي ديگر مديريت زنجيره تامين بر رويكرد مشتري محور استوار است.بر اين اساس، ارتباط بموقع و كامل بين همه عناصر زنجيره تامين براي اطلاع از نيازهاي مشتري و ميزان تامين نيازها از ضروريات زنجيره است.از آنجايي كه مواد لبني داراي حساسيت زماني جهت مصرف مي باشند يعني بايد در بازه زماني مشخص مصرف شود،لذا توزيع و پخش اين محصول از زمان توليد تا زماني كه بدست مصرف كننده مي رسد از اهميت بالايي برخوردار مي باشد، بهمين جهت با درنظرگرفتن پنجره زماني درصدد رفع اين مشكل برآمده ايم.
كليد واژه ها:زنجيره تامين مواد لبني، پنجره زماني، برنامه ريزي توليد محصولات لبني

پايان نامه مقطع دكتري مهندسي صنايع: برنامه ريزي توليد ادغامي چند هدفه پايدار در زنجيره تأمين تحت شرايط عدم قطعيت

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: مطالعه ي روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني ERP در صنعت توليد برق

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع دانشگاه صنعتي اورميه پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع عنوان: مطالعه ي روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني ERP در صنعت توليد برق استاد راهنما: دكتر عبدالله زاده

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شركت پرتودانه خزر

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع موضوع: برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شركت پرتودانه خزر استاد راهنما: دكتر نيكبخش جواديان

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان : برنامه ريزي توليد زنجيره تامين احتمالي چند دوره اي تحت شرايط عدم اطمينان تقاضا استاد راهنما […]

سمينار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ريزي توليد واحدهاي توليدپراكنده در سيستم هاي قدرت هايبريد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : برنامه ريزي توليد واحدهاي توليدپراكنده در سيستم هاي قدرت هايبريد در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

سمينار ارشد رشته برق قدرت: بكارگيري برنامه ريزي پويا در جايابي منابع توليد پراكنده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بكارگيري برنامه ريزي پويا در جايابي منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع بار متغير به منظور كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن […]

پايان نامه طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  ( M.A )   گرايش: داخلي     عنوان طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي توسعه صنعت توريسم استان كرمانشاه     شهريور 1393 […]

پايان نامه رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس  علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرائي  (M.A) موضوع: شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك در سازمان ها (مطالعه موردي، شركت سايپا يدك) سال تحصيلي:93      براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه طراحي و توليد انيميشن آموزشي مفاهيم هندسه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: طراحي و توليد انيميشن آموزشي مفاهيم هندسه و بررسي تأثير آن بر مهارت هاي هندسي دانش آموزان مقطع ابتدايي   زمستان 1393     […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ هاي توسعۀ آموزش كارآفريني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي رساله دكتري (PhD) رشته مديريت آموزشي     عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر برنامه­هاي توسعۀ آموزش كارآفريني در آموزش‌عالي ايران     تيرماه 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده درس دين وزندگي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه برنامه ريزي درسي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته برنامه ريزي درسي   عنوان: بررسي ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده […]

پايان نامه بررسي نيازسنجي آموزشي برنامه ­سازان صدا و سيما

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته: تحقيقات آموزشي     عنوان بررسي نيازسنجي آموزشي برنامه ­سازان صدا و سيماي مركز مازندران در سال92-91   تابستان 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تاثير عدم اجماع پارادايمي در برنامه توسعه بر توسعه اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم انساني ، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد (MA) رشته جامعه شناسي عنوان بررسي تاثير عدم اجماع پارادايمي در برنامه هاي توسعه بر توسعه اجتماعي در ايران (مورد پژوهي برنامه هاي سوم و […]

پايان نامه نحوه خوانش مخاطبان از برنامه ­هاي مذهبي تلويزيون

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام دانشكده: علوم سياسي و اجتماعي و تاريخ پايان­نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته: تبليغ و ارتباطات فرهنگي عنوان: بررسي نحوه خوانش مخاطبان از قالب         برنامه­هاي گفتگوي مذهبي تلويزيون بهمن 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تحليلي بر فرصتها و چالش­هاي توليد دانش مديريت در نظام آموزش عالي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه الزهرا(س) دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي  پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي عنوان: تحليلي بر فرصتها و چالش­هاي توليد دانش مديريت در نظام آموزش عالي ايران استاد مشاور: دكتر فريبا عدلي  شهريور 91 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) دانشكده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد (مديريت دولتي) اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها استاد مشاور: دكتر مصباح الهدي باقري بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تبيين و ارزيابي موقعيت ­يابي استراتژيك شركت نودر در صنعت توليد درب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان پايان­نامه: تبيين و ارزيابي موقعيت ­يابي استراتژيك شركت نودر در صنعت توليد درب زمستان 90 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه برنامه ريزي راهبردي جهت حفاظت از محيط زيست خليج فارس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت     دانشگاه تهران پرديس بين المللي كيش برنامه ريزي راهبردي جهت حفاظت از محيط زيست خليج فارس (مورد مطالعه : آبسنگ هاي مرجاني جزيره كيش) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته MBA (استراتژي)   تير ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي راه كارهاي عملي تحقق نظام برنامه درسي غير متمركز در آموزش عالي ايران از منظر اساتيد و مديران آموزشي دانشگاه كردستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي راه كارهاي عملي تحقق نظام برنامه درسي غير متمركز در آموزش عالي ايران از منظر اساتيد و مديران آموزشي دانشگاه كردستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه ارتباط كيفيت خدمات (بر مبناي مدل QUESC) با رضايتمندي و تمايل به حضور مجدد دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه ي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته  مديريت ورزشي عنوان ارتباط كيفيت خدمات (بر مبناي مدل QUESC)  با رضايتمندي و تمايل به حضور مجدد دانشجويان در فعاليت هاي فوق برنامه ي ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۰:۲۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه قوانين عرفي

قضايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه ازاد اسلامي  عنوان  ضابطان و شرح وظايف آنان به علت  فقدان جامعيت قوانين حاكم بر نقش ضابطان قضايي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه تأثير جهل در احكام فقهي و قوانين حقوقي و كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده اصول الدين واحد قم گروه فقه و حقوق اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد عنوان تأثير جهل در احكام فقهي و قوانين حقوقي و كيفري پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بررسي اصل تساوي حقوق طلبكاران در قوانين موضوعه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي اصل تساوي حقوق طلبكاران در قوانين موضوعه مرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه واكاوي قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان: واكاوي قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند (مصوب سي ويكم ارديبهشت 1308) بهمن 1393 براي […]

پايان نامه حمايت كيفري از حقوق استخدامي در قوانين و مقررات افغانستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  جامعه المصطفي- واحد كابل پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم‌‌شناسي حمايت كيفري از حقوق استخدامي در قوانين و مقررات افغانستان ميزان (مهر) 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشـگاه تبريز پرديس بين المللي ارس گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» گرايش حقوق بين­الملل عنوان: ارتقاء حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران: بررسي تطبيقي با كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر     تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در قوانين كيفري ايران با تاكيد بر دادرسي عادلانه و منصفانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در قوانين كيفري ايران با تاكيد بر دادرسي عادلانه و منصفانه

دانلود پايان نامه:بررسي تحولات ناظر بر درجه بندي مجازات ها در قوانين موضوعه ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي تحولات ناظر بر درجه بندي مجازات ها در قوانين موضوعه ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

دانلود پايان نامه ارشد:حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانلود پايان نامه:تأثير جهل در احكام فقهي و قوانين حقوقي و كيفري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه گرايش :فقه و حقوق اسلامي عنوان : تأثير جهل در احكام فقهي و قوانين حقوقي و كيفري

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني بين الملل عنوان : بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (ستاد)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تطبيقي جرم در قرآن و قوانين تاجيكستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :تفسير و علوم قرآن عنوان : بررسي تطبيقي جرم در قرآن و قوانين تاجيكستان

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تاثير اخلاق ترافيك شهروندي بر رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي؛ مطالعه موردي شهر اصفهان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم و فنون راهنمايي و رانندگي عنوان : بررسي تاثير اخلاق ترافيك شهروندي بر رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي؛ مطالعه موردي شهر اصفهان

پايان نامه ارشد: آيا نقش فعلي ضابطان دادگستري همگام با قوانين موجود پاسخگوي نيازهاي جامعه است

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان : آيا نقش فعلي ضابطان دادگستري همگام با قوانين موجود پاسخگوي نيازهاي جامعه است

دانلود پايان نامه ارشد : بهبود ساخت و تركيب قوانين فازي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر  گرايش : هوش مصنوعي عنوان : بهبود ساخت و تركيب قوانين فازي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وتبيين نكات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان :  بررسي وتبيين نكات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانين جزايي

پايان نامه ارشد مهندسي فناوري اطلاعات: بررسي قوانين انجمني در داده كاوي توزيع شده و ارائه مدلي مبتني بر سيستم‌هاي چند عامله براي آن

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه ارشد تجارت الكترونيك: ارائه روش و معرفي ابزاري براي اشتراك پذيري و فروش الكترونيكي در شركت‌هاي گاز استاني

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تعريف مجازات در حقوق عرفي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق با عنوان :  تعريف مجازات در حقوق عرفي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فقه اسلامي : بررسي قوانين حقوق اسلامي و منابع معتبر فقهي با مطالعة منابع خارجي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه اسلامي با عنوان :  بررسي قوانين حقوق اسلامي و منابع معتبر فقهي با مطالعة منابع خارجي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه ارشد رشته برق: قوانين هدايت براي اهداف مانور پذير با استفاده از سيستم هاي هوشمند

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : قوانين هدايت براي اهداف مانور پذير با استفاده از سيستم هاي هوشمند (فازي) و كنترل كلاسيك در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

پايان نامه بررسي تطبيقي حقوق ايران و اسناد بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان  دانشكده علوم انساني، گروه حقوق پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش:حقوق بين الملل عنوان: بررسي تطبيقي حقوق ايران و اسناد بين المللي  زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:بررسي فقهي و حقوقي جنايت عليه مهدورالدم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي جنايت عليه مهدورالدم

پايان نامه ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي: نقدي بر مقررات طلاق در ايران با رويكرد فقهي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي گرايش : فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : نقدي بر مقررات طلاق در ايران با رويكرد فقهي

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان :  بررسي  تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسه

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : عجز غير تاجر از پرداخت ديون و ضمانت اجراي آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق با عنوان :  عجز غير تاجر از پرداخت ديون و ضمانت اجراي آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

رشته مردم شناسي : پايان نامه ارشد درباره بررسي تغييرات فرهنگي خانواده

متن كامل پايان نامه دانشگاه تهران مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي  با عنوان : بررسي تغييرات فرهنگي خانواده در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار، طي نيم قرن اخير ب ا تاكيد بر عوامل اقتصادي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به […]

سايت چارتر -فروش اينترنتي بليط هواپيما

سايت چارتر يكي از قديمي ترين سايتاي فروش اينترنتي بليط هواپيماس كه سابقه ۵ ساله در اين مورد داره. اين سابقه طولاني به اونا كمك كرده كه فضاي سايت خود رو به شكلي خاص و منحصر به فرد طراحي كرده و اونو به عنوان يه منبع خريد بليط چارتر تبديل كنن.وقتي كه شما واسه خريد […]

پيچ و رولپلاك با طناب

آيا مي دانيد تا به امروز استفاده از پيچ و رولپلاك با طناب براي محكم كردن سنگ نما از بهترين روش هاي محكم سازي به شمار مي آيد؟ تعجب نكنيد! استفاده از پيچ و رولپلاك با طناب بدون داربست روشي ارزان، آسان و مطمئن است. در اين مقاله قصد ما اين است كه به طور […]

لينك هاي برگزيده

 بسته نرم افزاري مديران شامل : -نرم افزار مديريت دامپروري(مديريت گاو شيري) -نرم افزار كنترل ورم پستان -نرم افزار سم چيني -نرم افزار كنترل دام در پروتكل -نرم افزار 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۹:۲۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره مسئوليت مدني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (.  M. A) گرايش: حقوق خصوصي عنوان : مباني مسئوليت مدني ناشي از اعمال مطبوعاتي با نگاه تطبيقي حقوق انگليس و فرانسه تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي تحولات قوانين ايران در خصوص مسئوليت مدني پزشك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشدM.A گرايش حقوق خصوصي   عنوان بررسي تحولات قوانين ايران در خصوص قلمرو مسئوليت مدني پزشك   بهار 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه […]

پايان نامه ارزيابي نظريه هاي فقهي قاعده ي لا ضرر و بررسي امكان تلقي آن به عنوان مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد سلامي واحد بين المللي بندر انزلي رشته : علوم انساني(M.A)       گرايش : حقوق خصوصي  موضوع :       ارزيابي نظريه هاي فقهي قاعده ي  لا ضرر  و بررسي امكان تلقي آن به عنوان مبناي مسئوليت مدني در حقوق ايران سال تحصيلي : […]

پايان نامه شرط ضرر مستقيم در مسئوليت مدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي­ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: ­شرط ضرر مستقيم در مسئوليت مدني استاد مشاور: جناب آقاي دكتر قاسم شفيعي شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از خطاي داور

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسيارشد.M.A رشته حقوق خصوصي عنوان تحقيق: مسئوليت مدني ناشي از خطاي داور تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از تاخير در تأديه وجه چك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي دامغان دانشكده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان: مسئوليت مدني ناشي از تاخير در تأديه وجه چك بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  عنوان رساله: مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت تطبيقي با حقوق كامن لا (انگلستان) مقطع تحصيلي:دكتراي تخصصي فقه وخقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

دانلود پايان نامه با موضوع: بررسي مسئوليت مدني ناشي از جبران خسارت وسائل نقليه موتوري زميني در حقوق ايران و فرانسه

ت

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

كه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : عنوان                                 

                   فهرست                                               صفحه   چكيده . 1 مقدمه . 2 1-بيان مسئله 4 2-اهداف تحقيق 4 3-روش تحقيق 5 4-ضرورت تحقيق 6 5-فرضيه هاي تحقيق.. 6 6-سوابق تحقيق.. 7 فصل اول-كليات و مفاهيم. 8 1-1-تعاريف و مفاهيم راجع به مسئوليت مدني. 8 1-1-1-تعريف لغوي مسئوليت […]

پايان نامه ارشد حقوق درباره:مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه به محيط زيست

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : خصوصي عنوان : مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه  به محيط زيست

پايان نامه ارشد درباره:مسئوليت مدني و انتظامي باشگاه­ها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و كشورهاي اروپايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي  عنوان : مسئوليت مدني و انتظامي باشگاه­ها و مؤسسات ورزشي در حقوق ايران و كشورهاي اروپايي

دانلود پايان نامه حقوق در مورد:مسئوليت مدني مالك و متصرف با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :خصوصي  عنوان :  مسئوليت مدني مالك و متصرف با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان

دانلود پايان نامه حقوق :بررسي مسئوليت مدني ناشي از جبران خسارت وسائل نقليه موتوري زميني

 دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه :مسئوليت مدني پزشك از منظر حقوق ايران با تاكيد بر قانون مجازات جديد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : مسئوليت مدني پزشك از منظر حقوق ايران با تاكيد بر قانون مجازات جديد

دانلود پايان نامه ارشد: مسئوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق  عنوان : مسئوليت مدني رسانه هاي صوتي و تصويري

دانلود پايان نامه ارشد:مسئوليت مدني ناشي از نقض حق اختراع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : مسئوليت مدني ناشي از نقض حق اختراع

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:مسئوليت مدني ناشي از سقط جنين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :خصوصي عنوان : مسئوليت مدني ناشي از سقط جنين

دانلود پايان نامه:مسئوليت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل دريايي بين‌الملل تطبيقي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :تجارت بين الملل عنوان : مسئوليت مدني متصدي در قراردادهاي حمل و نقل دريايي بين‌الملل تطبيقي

دانلود پايان نامه ارشد:مسئوليت مدني پزشكان و پيراپزشكان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :خصوصي عنوان : مسئوليت مدني پزشكان و پيراپزشكان

دانلود پايان نامه:جايگاه احراز تقصير در اثبات مسئوليت مدني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق خصوصي عنوان : جايگاه احراز تقصير در اثبات مسئوليت مدني

دانلود پايان نامه : تحوّلات مسئوليت مدني در حوادث رانندگي با تأكيد بر قانون جديد اخذ جرائم

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت ترافيك عنوان : تحوّلات مسئوليت مدني در حوادث رانندگي با تأكيد بر قانون جديد اخذ جرائم

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي مباحث مهم و پرچالش مسئوليت مدني مطبوعاتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  عنوان :  بررسي مباحث مهم و پرچالش مسئوليت مدني مطبوعاتي

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : مسئوليت مدني دارنده و راننده وسايل نقليه موتوري زميني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  گرايش : حقوق خصوصي عنوان :   مسئوليت مدني دارنده و راننده وسايل نقليه موتوري زميني 

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي : بررسي مسئوليت مدني و چگونگي تعيين سبب مسئول در سوانح هوايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : خصوصي عنوان :  بررسي مسئوليت مدني و چگونگي تعيين سبب مسئول در سوانح هوايي

پايان نامه ارشد حقوق: مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان دانشكده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: مسئوليت مدني ناشي از مالكيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس استادراهنما: دكتر […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مسئوليت مدني مربيان ورزشي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: مسئوليت مدني مربيان ورزشي استاد راهنما: دكتر مظفر باشكوه

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مسئوليت مدني توليد كنندگان خودرو در قبال مصرف كنندگان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: مسئوليت مدني توليد كنندگان خودرو در قبال مصرف­كنندگان استاد راهنما: دكتر كمال نيك فرجام

پايان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) گرايش خصوصي عنوان: ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني استاد راهنما: دكتر سعيد خردمندي

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي مسئوليت مدني ناشي از كودك آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با كودكان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي: مسئوليت مدني دولت نسبت به واردات بي رويه كالا

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد حقوق : جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدني

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد حقوق : تحليل جبران ها در مسئوليت مدني و قراردادي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد حقوق : مسئوليت مدني پيمانكار ساختمان در نظام حقوقي ايران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۷:۴۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه طراحي الگوي بازاريابي

پايان نامه طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  ( M.A )   گرايش: داخلي     عنوان طراحي و تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي توسعه صنعت توريسم استان كرمانشاه     شهريور 1393 […]

پايان نامه طراحي مدلي جهت طبقه بندي مشتريان بانك سامان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد   پايان­نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت صنعتي   طراحي مدلي جهت طبقه بندي مشتريان بانك سامان   بهمن ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه […]

پايان نامه طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايش سازماني عنوان: طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده- مطالعه موردي شامپو بچه گلرنگ زمستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه طراحي مدل رياضي جهت مكان‌يابي بهينه دستگاه‌ خودپرداز

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي ( M.A)   عنوان : طراحي مدل رياضي جهت مكان‌يابي بهينه دستگاه‌هاي خودپرداز با استفاده از تكنيك‌هاي MCDM (مطالعه موردي : دستگاه‌هاي خودپرداز شهر كرمانشاه)   […]

پايان نامه بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند با عملكرد مالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : مالي    عنوان: بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند با عملكرد مالي و رضايت مندي مشتريان مطالعه موردي :(صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد اراك ) […]

پايان نامه ارائه مدل تصميم­گيري در بخش بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه    دانشكده تحصيلات تكميلي پايان­نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني M.A عنوان: ارائه مدل تصميم­گيري در بخش بازاريابي (مطالعه موردي: بانك سپه استان كرمانشاه)     شهريور1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه الگويي مفهومي پيش بيني ادراك مشتريان در انتخاب محصولات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: ارائه الگويي مفهومي پيش بيني ادراك مشتريان در انتخاب محصولات(مطالعه موردي: پوشاك شهرستان سرپل ذهاب)   شهريور 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي وبازارگرايي باتوجه به نقش متغييرميانجي عدالت سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ ي مديريت بازرگاني(بازاريابي)  عنوان:‌ بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي وبازارگرايي باتوجه به نقش متغييرميانجي عدالت سازماني(مورد مطالعه:بانك‌هاي دولتي شهرستان ايلام) استاد مشاور: دكترزينب طولابي تيرماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا(مورد مطالعه:شعب بانك سينا شهر اصفهان)   استاد مشاور: دكتر آرش شاهين  مهر ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)   گرايش : صنعتي و سازماني  عنوان: بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان     تابستان […]

پايان نامه طراحي مدل تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه در دانشگاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان ­نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني   طراحي مدل تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه در دانشگاه; مطالعه موردي دانشگاه شاهد   زمستان 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه طراحي استراتژي تبليغات مجموعه پاكت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران پرديس بين­المللي كيش طراحي استراتژي تبليغات مجموعه پاكت     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشتهMBA  گرايش استراتژيك بهمن ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه بررسي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها با بخش صنعت، با استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين­الملل) عنوان: «بررسي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها با بخش صنعت، با استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي» تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه طراحي مدل مديريت استراتژيك برند باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي   طراحي مدل مديريت استراتژيك برند باشگاه هاي ليگ برتر فوتبال ايران       رساله براي دريافت درجه دكتري (گرايش مديريت ورزشي)   تابستان1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه طراحي الگوي برون سپاري فعاليت هاي شغلي بيمارستان هاي شهر ايلام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ي مديريت بازرگاني(بازاريابي) عنوان : طراحي الگوي برون سپاري فعاليت هاي شغلي بيمارستان هاي شهر ايلام استاد مشاور: دكتر زينب طولابي  شهريور ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه شناسايي رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر و تاثير آن بر عملكرد صادراتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان : شناسايي رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر و تاثير آن بر عملكرد صادراتي (مورد مطالعه: كارخانه موادغذايي تهران گوار) استاد مشاور: دكتر محمدتقي اميني تابستان1392 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رابطه بين مديريت كيفيت جامع وعملكرد بازاريابي در شركت نورد و لوله صفا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني(گرايش داخلي)  عنوان: رابطه بين مديريت كيفيت جامع وعملكرد بازاريابي در شركت نورد و لوله صفا  تابستان93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تاثير هماهنگي استراتژي‌هاي بازاريابي بر عملكرد زنجيره تامين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته‌ي مديريت اجرايي عنوان تاثير هماهنگي استراتژي‌هاي بازاريابي بر عملكرد زنجيره تامين ( پژوهشي در شركت‌هاي صنايع شيميايي استان زنجان) استاد مشاور دكتر سيد كمال صادقي تاريخ ارائه پايان نامه بهمن ماه 1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير منابع و قابليت هاي سازماني بر عملكرد بازاريابي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تبريز پرديس بين المللي ارس گروه مديريت پايان ­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي  گرايش توليد و عمليات تاثير منابع و قابليت هاي سازماني بر عملكرد بازاريابي (شواهدي از صنعت بانكداري استان آذربايجان شرقي)     استاد مشاور دكتر ناصر صنوبر […]

پايان نامه بررسي نقش عناصر بازاريابي رابطه مند بر عملكرد شركت هاي دانش بنيان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي­ارشد در رشته مديريت ، گرايشبازرگاني بين الملل عنوان بررسي نقش عناصر بازاريابي رابطه مند بر عملكرد شركت هاي دانش بنيان استاد مشاور دكتر عليرضا فضل زاده دي ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك (M.A) بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري (مورد مطالعه هتل هاي شهر تهران) سال تحصيلي 1393 […]

پايان نامه بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده علوم انساني گروه علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) عنوان: بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه شهريور 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي تاثير آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كننده محصولات لبني در استان مازندران با استفاده از تحليل فازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان بررسي تاثير آميخته بازاريابي بر رفتار خريد مصرف كننده محصولات لبني در استان مازندران با استفاده از تحليل فازي استاد مشاور دكتر ميلاد جاسمي زرگاني تابستان 1393 براي رعايت […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت خدمات ادراك شده از ديدگاه مشتريان بانكهاي خصوصي براساس الگوي فن كيفيت خدمات در شهرستان گلپايگان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A( گرايش مديريت دولتي منابع انساني عنوان : ارزيابي كيفيت خدمات ادراك شده از ديدگاه مشتريان بانكهاي خصوصي براساس الگوي فن كيفيت خدمات در شهرستان گلپايگان استاد مشاور: دكتر عباس كاظمي     زمستان 1391 براي […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر در استراتژي بازاريابي براي محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الكترونيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه پيام نور دانشكده مديريت،اقتصاد و حسابداري پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد  رشته : مديريت MBA گروه : MBA عنوان پايان نامه : بررسي عوامل موثر در استراتژي بازاريابي براي محصولات آموزش زبان ” آسونتر ” در بازار الكترونيك استاد مشاور : دكتر محمد […]

پايان نامه بررسي ارتباط بين بازاريابي رابطه اي و وفاداري مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه شيخ بهايي دانشكده مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي بررسي ارتباط بين بازاريابي رابطه اي و وفاداري مشتريان(مورد مطالعه:هتل­هاي منتخب شهر اصفهان) دكتر هادي تيموري شهريور ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي بازاريابي شركت هاي كوچك ومتوسط

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اقتصادي و اداري پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  (گرايش بازاريابي بين الملل) موضوع: شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي بازاريابي شركت هاي كوچك ومتوسط به منظور بقا در شرايط ركود اقتصادي به روش FANP استاد مشاور: دكتر: دكتر ميثم شير خدايي […]

پايان نامه تاثير آميخته بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف كنندگان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نام دانشكده: دانشگاه ارشاد دماوند   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين‌الملل)   موضوع : تاثير آميخته بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف كنندگان (مطالعه موردي: مصرف كنندگان محصولات لبني شركت صالح در شهرستان بابل)   استاد مشاور: جناب […]

پايان نامه بررسي تاثير قابليت بازاريابي روي عملكرد بنگاه هاي كوچك و متوسط صادركننده فرش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  رشته مديريت  عنوان  بررسي تاثير قابليت بازاريابي روي عملكرد بنگاه هاي كوچك و متوسط صادركننده فرش براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت بازاريابي در شركت هاي تبليغاتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  دانشكده   مديريت نام مركز تهران غرب     پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته  مديريت بازرگاني ـ بين الملل گروه مديريت عنوان پايان نامه : شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت بازاريابي در شركت هاي تبليغاتي با استفاده از مدل7s (مطالعه موردي:شركت […]

پايان نامه مديريت و توسعه گردشگري در مشهد با تاكيد بر توسعه گردشگري سلامت ( طراحي سايت پلان گردشگري سلامت )

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۶:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره BSC و SWOT

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت دانش باروش SWOT  وBSC

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:MBA   عنوان:   تدوين استراتژي مديريت دانش  با تركيب روشهاي SWOT  وBSC واولويت بندي  استراتژي ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردي:)شركت سبلان تهويه)   تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه ارشد مديريت: تدوين استراتژي مديريت دانش با تركيب روشهاي SWOT و BSC واولويت بندي استراتژي ها با استفاده از روش ANP

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه : تدوين استراتژي هاي بازرگاني با استفاده از

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

رويكرد تلفيقي رگرسيون چندگانه، SWOT ، QFD

مطالعه موردي: شركت ريسندگي خاور)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بين الملل عنوان : تدوين استراتژي هاي بازرگاني با استفاده از رويكرد تلفيقي رگرسيون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردي: شركت ريسندگي خاور)

دانلود پايان نامه ارشد:تدوين ماتريس SWOT با تكيه بر مدل هاي FMEA و SMEA در بانك ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : مالي عنوان : تدوين ماتريس SWOT با تكيه بر مدل هاي FMEA و SMEA در بانك ها

ليست همه پايان نامه هاي دانلودي درباره مديريت منابع انساني

پايان نامه رشته مديريت سيستم هاي اطلاعاتي: بررسي رابطه بين سبك رهبري دانشي با ميزان به كارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت منابع انساني الكترونيك و توانمندسازي كاركنان پايان نامه كارشناسي ارشد MBA – مديريت توسعه سازمان و منابع انساني درباره وفاداري كاركنان پايان نامه رتبه […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت – قسمت دوم

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته مديريت و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : ارائه مدلي […]

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

پايان نامه بررسي مسائل استراتژيك و ترسيم نقشه استراتژي براي دفاتر پيشخوان دولت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نام دانشگاه : موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (رشته مديريت صنعتي-گرايش مالي)     موضوع : بررسي مسائل استراتژيك و ترسيم نقشه استراتژي براي دفاتر پيشخوان دولت با استفاده از مدل هاي SWOT و BSC    استاد مشاور : مهندس […]

دانلود پايان نامه ارشد : ارائه ي مدلي براي برنامه ريزي استراتژيك در محيطهاي پروژه محور

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع گرايش :صنايع  عنوان :  ارائه ي مدلي براي برنامه ريزي استراتژيك در محيطهاي پروژه محور

دانلود پايان نامه ارشد : ارائه مدلي براي برنامه ريزي استراتژيك بر مبناي پردازش ابري روي منابع سازمان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات  گرايش : مهندسي فناوري اطلاعات عنوان : ارائه مدلي براي برنامه ريزي استراتژيك بر مبناي پردازش ابري روي منابع سازمان

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي و تدوين استراتژي مناسب بازاريابي براي شركت بيمه توسعه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان : بررسي و تدوين استراتژي مناسب بازاريابي براي شركت بيمه توسعه

پايان نامه ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزش (مديريت ورزش): طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي استان تهران

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني

پايان نامه ارشد رشته فناوري اطلاعات: بررسي شاخص هاي كليدي ارزيابي عملكرد 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۴۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه

پايان نامه مكان‌يابي بهينه دفن پسماندهاي جامد شهري بر اساس معيارهاي هيدروژئومورفولوژيكي با استفاده از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردي شهر بيستون)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا      پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته ي ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

مقاله رايگان:بررسي تركيب پذيري و نحوۀ توارث برخي صفات مورفولوژيكي در گندم نان در شرايط تنش خشكي با استفاده از تجزيۀ دي آلل

          بررسي تركيب پذيري و نحوۀ توارث برخي صفات مورفولوژيكي در گندم نان در شرايط تنش خشكي با استفاده از تجزيۀ دي آلل   حسن عبدي1*، عادل اسدزاده2 و محمدرضا بي همتا3   مربي پژوهشي، بخش اصلاح و تهيۀ نهال و بذر، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران كارشناس […]

دانلود پايان نامه:بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از صفات زراعي و مورفولوژيك در شرايط ديم

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از صفات زراعي و مورفولوژيك در شرايط ديم

پايان نامه ارشد: مطالعه شاخص هاي فيزيولوژيك و مورفولوژيك در روند بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي اميد بخش برنج

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زراعت عنوان : مطالعه شاخص هاي فيزيولوژيك و مورفولوژيك در روند بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي اميد بخش برنج

پايان نامه ارشد: بررسي اثر تنش شوري و زمان برداشت بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك و فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني گياه مورد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي كشاورزي گرايش : اصلاح نباتات عنوان : بررسي اثر تنش شوري و زمان برداشت  بر خصوصيات مورفولوژيك، فيزيولوژيك، فيتوشيميايي  و فعاليت آنتي­ اكسيداني گياه مورد

دانلود پايان نامه ارشد : نقش عوامل ژئومورفولوژيك بر توسعه­ فيزيكي شهر اراك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جغرافياي طبيعي گرايش : ژئومورفولوژي در برنامه ­ريزي محيطي  عنوان : نقش عوامل ژئومورفولوژيك بر توسعه­ فيزيكي شهر اراك

پايان نامه ارشد: نقش عوامل ژئومورفولوژيك بر توسعه­ فيزيكي شهر اراك به منظور تدوين مدل داده مفهومي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جغرافياي طبيعي گرايش : ژئومورفولوژي در برنامه ­ريزي محيطي عنوان : نقش عوامل ژئومورفولوژيك بر توسعه­ فيزيكي شهر اراك به منظور تدوين مدل داده مفهومي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

دانلود پايان نامه:بررسي تاثير محلول­پاشي نانو­كلات پ

وتون رقم كوكر ۳۴۷

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زيست شناسي گرايش :علوم گياهي- فيزيولوژي گياهي عنوان :بررسي تاثير محلول­پاشي نانو­كلات پتاسيم بر خصوصيات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي برگ توتون رقم كوكر ۳۴۷

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تشريحي و ميكرومورفولوژيك برگ آويشن دنائي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي  گرايش : علوم گياهي عنوان :  بررسي تشريحي و ميكرومورفولوژيك برگ آويشن دنائي

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير ارتفاع روي خصوصيات مورفولوژيكي و برخي مواد ثانويه گياه گزنه (Urtica dioica)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي – باغباني گرايش : گياهان دارويي عنوان :  تاثير ارتفاع روي خصوصيات مورفولوژيكي و برخي مواد ثانويه گياه گزنه (Urtica dioica)

پايان نامه ارشد: تاثير ارتفاع روي خصوصيات مورفولوژيكي و برخي مواد ثانويه گياه گزنه در استان‌هاي مازندران و گلستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني گرايش : گياهان دارويي، ادويه ­اي و نوشابه­ اي عنوان : تاثير ارتفاع روي خصوصيات مورفولوژيكي و برخي مواد ثانويه گياه گزنه (Urtica dioica) در استان‌هاي مازندران و گلستان

پايان نامه ارشد: تاثير نيترات پتاسيم بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در دو جنس چمن گرمسيري آفريقايي و پاسپالوم در شرايط تنش شوري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني گرايش : گياهان زينتي عنوان : تاثير نيترات پتاسيم بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي در دو جنس چمن گرمسيري آفريقايي و پاسپالوم در شرايط تنش شوري

دانلود پايان نامه ارشد: مطالعه شاخص هاي فيزيولوژيك و مورفولوژيك در روند بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي اميد بخش برنج (Oryza sativa L.)

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد لينك مربوط به همه پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي

دانلود پايان نامه :بررسي اثر شوري بر صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك گندم

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي عنوان:بررسي اثر  شوري بر صفات فيزيولوژيك و مورفولوژيك گندم

دانلود پايان نامه ارشد:تأثير تداخل علف هاي هرز بر عملكرد و برخي خصوصيات مورفولوژيك ارقام باقلا Vicia faba L.

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:زراعت عنوان:تأثير تداخل علف هاي هرز بر عملكرد و برخي خصوصيات مورفولوژيك ارقام باقلا Vicia faba L.

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل -Capsicum annuum.L-با استفاده از صفات مورفولوژيكي در شهرستان اروميه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:باغباني عنوان:بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌هاي فلفل  -Capsicum annuum.L-با استفاده از صفات مورفولوژيكي در شهرستان اروميه

دانلود پايان نامه ارشد:اثرهاي منابع كودي آهن و روي بر ويژگي هاي فيزيو مورفولوژيكي شمعداني Pelargonium hortorum Hort

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:گل هاي زينتي عنوان:اثرهاي منابع كودي آهن و روي بر ويژگي هاي  فيزيو مورفولوژيكي شمعداني Pelargonium hortorum  Hort

رساله دكتري رشته باغباني-گرايش ميوه كاري:پاسخ هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم انگور به اسيد ساليسيليك و نيتريك اكسيد در شرايط شوري

دانلود رساله ي دكتري در رشته  علوم باغباني-گرايش ميوه كاري با عنوان:پاسخ هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم انگور به اسيد ساليسيليك و نيتريك اكسيد در شرايط شوري

دانلود پايان نامه ارشد اصلاح نباتات:بررسي تنوع مورفولوژيك و كميت و كيفيت روغن گياه نوروزك Leriifolia Salvia

دانلود پايان نامه پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات در رشته كشاورزي با عنوان:بررسي تنوع مورفولوژيك و كميت و كيفيت روغن گياه نوروزك Leriifolia Salvia

پايان نامه ارشد رشته جغرافيا :بررسي ژئومورفولوژيكي حوضه آبخيز گشت رودخان با تاكيد بر مخاطرات محيطي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا طبيعي گرايش ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي با عنوان : بررسي ژئومورفولوژيكي حوضه آبخيز گشت رودخان با تاكيد بر مخاطرات محيطي

پايان نامه ارشد رشته زيست شناسي : ارزيابي همبستگي فنوتيپي ژنوتيپي صفات اگرومورفولوژيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش ژنتيك مولكولي با عنوان : ارزيابي همبستگي فنوتيپي ژنوتيپي صفات اگرومورفولوژيكي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : بررسي اثر كود نانوپتاس بر خصوصيات مورفولوژيكي دو رقم نرگسTazetta وJanquilla

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش محصولات باغي با عنوان : بررسي اثر كود نانوپتاس بر خصوصيات مورفولوژيكي دو رقم نرگسTazetta وJanquilla در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : بررسي اثر سطوح مختلف ازت و فواصل كاشت بر صفات مورفولوژيك، زيره سبز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي  گرايش فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي با عنوان : بررسي اثر سطوح مختلف ازت و فواصل كاشت بر صفات مورفولوژيك، زيره سبز در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

دانلود پايان نامه رشته كشاورزي : بررسي اثرات تاريخ كاشت وتنش كم آبي بر روي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي  گرايش زراعت با عنوان : بررسي اثرات تاريخ كاشت وتنش كم آبي بر روي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

پايان نامه رابطه برخي از ويژگيهاي پيكري با عملكرد بازيكنان واليبال شركت كننده در مسابقات جهاني ژاپن درسال 2011

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان‏نامه‌ براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A گرايش: فيزيولوژي ورزشي عنوان: رابطه برخي از ويژگيهاي پيكري با عملكرد بازيكنان واليبال شركت كننده در مسابقات جهاني ژاپن درسال 2011 استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسن متين […]

پايان نامه  تأثير تمرينات مقاومتي با جريان خون محدود شده بر سطح سرمي هورمون­هاي مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت ­بدني و علوم ورزشي  تأثير تمرينات مقاومتي با جريان خون محدود شده بر سطح سرمي هورمون­هاي مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلاني  استاد مشاور: دكتر علي­رضا خوشدل  پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  شهريور ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه مقايسه ويژگي هاي آنتروپومتريكي بازيكنان زبده فوتبال زن ايراني در پست هاي مختلف بر اساس مدل هندسي هاناوان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت‌بدني و علوم ورزشي گرايش بيومكانيك ورزشي  عنوان مقايسه ويژگي هاي آنتروپومتريكي بازيكنان زبده فوتبال زن ايراني در پست هاي مختلف بر اساس مدل هندسي هاناوان  زمستان 91 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه مطالعه و رتبه بندي ميزان تاثير عوامل موثر بر خلاقيت كاركنان بر جذب منابع مالي در شعب بانك تجارت شهرستان كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (( M.A مديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان: مطالعه و رتبه بندي ميزان تاثير عوامل موثر بر خلاقيت كاركنان بر جذب منابع مالي در شعب بانك تجارت شهرستان كاشان استاد مشاور: دكتر حسن زارعي […]

پايان نامه فروچاله­ ها در دشت كبودرآهنگ استان همدان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) فروچاله­ ها در دشت كبودرآهنگ استان همدان تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از […]

پايان نامه  تحليل فضايي ، سرمايه اجتماعي در سطح شهر داورزن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

مقاله رايگان:ارزيابي لاينهاي خالص نوتركيب گندم نان از نظر برخي صفات زراعي و

          ارزيابي لاينهاي خالص نوتركيب گندم نان از نظر برخي صفات زراعي و مورفولوژيكي   مهدي تقي زادگان1، مجيد نوروزي2*، سعيد اهري زاد3   دانشآموخته كارشناسي ارشد اصلاح نباتات گروه به نژادي و بيوتكنولوژي گياهي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، تبريز دانشيار گروه بهنژادي و بيوتكنولوژي گياهي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، تبريز […]

مقاله رايگان:غربال ارقام توتفرنگي متحمل به سرماي زمستانه براساس برخي

          شاخص هاي فيزيولوژيكي   فرهاد كرمي1، منصور غلامي2*، احمد ارشادي3 و عادل سي وسه مرده4   دانشجوي دكتري گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران استاد گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران دانشيارگروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۳۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع عوامل اعتماد اجتماعي

پايان نامه عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني   گرايش: مالي   عنوان: عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان مورد مطالعه بانك پارسيان كاشان   زمستان 1393        براي […]

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( M.A )     گرايش مديريت بازرگاني داخلي   عنوان : شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل […]

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه گروه مديريت اجرائي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرائي (M.A ) گرايش: استراتژي   عنوان : شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي   عنوان : شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري  (مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران)   زمستان 93            براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با سرمايه اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت  دولتي گرايش : تحول   عنوان: رفتار شهروندي سازماني و رابطه آن با  سرمايه اجتماعي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان همدان   تابستان 1392          براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه پيش بيني عوامل مؤثربر تمايل مشتري براي پذيرش تجارت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) عنوان: بررسي و پيش بيني عوامل مؤثربر تمايل مشتري براي پذيرش تجارت همراه با رويكرد شبكه عصبي   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان بررسي نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي و تأثير آن در رفتار كاري كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اردبيل)   شهريور […]

پايان نامه بررسي سرمايه اجتماعي سازماني و توانمندسازي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

علوم وتحقيقات واحد يزد   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي عنوان بررسي ر

ابطه سرمايه اجتماعي سازماني و توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي شركت سنگ آهن مركزي ايران)   سال تحصيلي 1392-1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تأثير مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت انشگاه آزاد اسلامي واحد يزد مجتمع علوم انساني ، دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( (M .Sc گرايش : بازاريابي عنوان : بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي كاركنان بيمارستان هاي دولتي يزد زمستان 1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارائه مدلي براي اندازه گيري اعتماد و بررسي تاثير آن

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                             دانشگاه آزاد اسلامي              واحد علوم و تحقيقات البرز دانشكده مديريت و حسابداري ٬ گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي   “M.A” عنوان : ارائه مدلي براي اندازه گيري اعتماد و بررسي تاثير آن بر كارايي سازمان زمستان 1391 […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ هاي توسعۀ آموزش كارآفريني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي رساله دكتري (PhD) رشته مديريت آموزشي     عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر برنامه­هاي توسعۀ آموزش كارآفريني در آموزش‌عالي ايران     تيرماه 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلي، حمايت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش روان­شناسي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مشاوره گرايش خانواده   رابطه ساده و چندگانه سلامت خانواده اصلي، حمايت اجتماعي و حل مشكل خانواده با عملكرد ازدواج     ديماه 1393        براي […]

پايان نامه بررسي عوامل زيرساختي استقرار مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي   واحد نكا   (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي عنوان: بررسي عوامل زيرساختي استقرار مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي مازندران   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه ارزيابي مديريت كلاسي از منظر توجه به مهارت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحدلامرد پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)   گرايش: تحقيقات آموزشي عنوان : ارزيابي مديريت كلاسي از منظر توجه به مهارتهاي اجتماعي در مدارس ابتدايي اشكنان در سال تحصيلي 94-1393   خرداد ماه 1394    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه اعتماد زناشويي و همدلي خانواده با رضايت زناشويي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي   واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روانشناسي عمومي     عنوان:   رابطه بين اعتماد زناشويي و همدلي خانواده با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي شيراز   […]

پايان نامه احساس تعلق اجتماعي شهروندان با ميزان مشاركت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشكده علوم­انساني پايان­نامه جهت دريافت درجه كارشناسي­ارشد رشته جامعه­شناسي عنوان : بررسي رابطه ميزان احساس تعلق اجتماعي شهروندان با ميزان مشاركت اجتماعي، فرهنگي و سياسي آنان (مطالعه موردي : مناطق 3 و 12 شهر تهران)   پاييز 1390    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه سرمايه اجتماعي درون – برون گروهي در فضاي مجازي 

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي – جامعه شناسي واحد گرمسار   دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه جامعه شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي عنوان : بررسي سرمايه اجتماعي درون – برون گروهي در فضاي   مجازي     با تاكيد بر دهمين انتخابات رياست جمهوري   […]

پايان نامه بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر بهسازي سازماني كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه: تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. Sc.) در رشته: آموزش و بهسازي منابع انساني گرايش: علوم تربيتي عنوان بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي بر بهسازي سازماني كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد براي رعايت […]

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي  كودك كم توان ذهني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات سيرجان  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) در رشته روانشناسي باليني  عنوان: اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي  كودك كم توان ذهني شهرستان سيرجان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت گرايش بازاريابي   بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان  استاد مشاور: دكتر سعيد فتحي مهر 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان   سال تحصيلي: 1392-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش به رابطه با جنس مخالف

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  گروه علوم اجتماعي   پايان­نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي علوم اجتماعي گرايش جامعه­شناسي  بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر بهبهان) استاد مشاور: دكتر سيروس احمدي   بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي  پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي بهمن ماه ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي كشور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده آموزشهاي مجازي گروه مديريت  پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت اجرايي تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي كشور استاد مشاور: دكترآرش شاهين   مهر ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه نقش مديران در ارتقاي سرمايه اجتماعي در آستان قدس رضوي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها نقش مديران در ارتقاي سرمايه اجتماعي در آستان قدس رضوي استاد مشاور دكتر ميرعلي سيد نقوي بهار1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي روابط بين سرمايه گذاري سازمان در سرمايه اجتماعي ، تعلق كاركنان ، پيامدهاي كاري و عملكرد مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ي مديريت بازرگاني (بازاريابي) بررسي روابط بين سرمايه گذاري سازمان در سرمايه اجتماعي ، تعلق كاركنان ، پيامدهاي كاري و عملكرد مشتري (مورد مطالعه: بانكهاي تجاري استان ايلام ) استاد مشاور: دكتر محمد تابان شهريورماه 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي ميزان برخورداري مفاهيم آموزشي شهروندي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دورۀ دبستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي ، گروه علوم تربيتي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش برنامه ريزي درسي   عنوان : بررسي ميزان برخورداري مفاهيم آموزشي شهروندي در كتاب هاي تعليمات اجتماعي دورۀ دبستان  استاد مشاور […]

پايان نامه  بررسي عوامل خانوادگي موثر در بزهكاري اطفال و نوجوانان در استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندرانزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق M.A گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي عوامل خانوادگي موثر در بزهكاري اطفال و نوجوانان در استان گيلان استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمد عظيمي سال تحصيلي 1392 -1391 براي رعايت […]

پايان نامه عوامل تأثير گذار بر مشاركت زنان در ادارات خدمات ملكي از سال 1384 به اين سو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني عوامل تأثير گذار بر مشاركت زنان در ادارات خدمات ملكي از سال 1384 به اين سو 09 / 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تقويت فرهنگ‌سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان: شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تقويت فرهنگ‌سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه شناسايي راههاي تأمين منابع مالي كارآفرينان اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و حسابداري   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايشMBA                                شناسايي راههاي تأمين منابع مالي كارآفرينان اجتماعي            بهمن 1393   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه شناسايي رابطه مسئوليت اجتماعي شركت با وفاداري مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني     پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل)     عنوان پايان نامه: شناسايي رابطه مسئوليت اجتماعي شركت با وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانك ملت)        زمستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۳۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع شيوه هاي مديريت

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و عملكرد سازماني در شركت برق منطقه اي فارس

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه بررسي تأثير شيوه­هاي مديريت زنجيره تأمين بر مزيت رقابتي و عملكرد سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم و تحقيقات خوزستان پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني(M.A) گرايش: بازرگاني داخلي موضوع: بررسي تأثير شيوه­هاي مديريت زنجيره تأمين بر مزيت رقابتي و عملكرد سازماني در شركت­هاي توليدي استان كرمانشاه استاد مشاور: دكتر حسن فرازمند سال­تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رشته مديريت : رتبه بندي شيوه هاي كسب اطلاعات بازاريابي بر اساس عملكرد با استفاده از تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي  گرايش : توليد و عمليات عنوان :   رتبه بندي شيوه هاي كسب اطلاعات بازاريابي  بر اساس عملكرد با استفاده از تكنيك AHP در شهرك هاي صنعتي

پايان نامه ارشد مديريت مالي: بررسي تاثير شيوه هاي مالي بر ميزان سودآوري شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش : مالي عنوان : بررسي تاثير شيوه هاي مالي بر ميزان سودآوري شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت: تاثير شيوه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملكرد كاركنان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه تقسيم اموال مشترك و شيوه‌ هاي آن در فقه اماميه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc» رشته فقه و مباني حقوق عنوان: تقسيم اموال مشترك و شيوه‌ هاي آن در فقه اماميه و حقوق ايران   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت ب

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان د

انشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه مهندسي مجدد فرآيندهاي تامين و تداركات پروژه ها

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   دانشكده مديريت    پايان نامه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” گرايش مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل   عنوان مهندسي مجدد فرآيندهاي تامين و تداركات پروژه ها و طراحي سيستم تامين و تداركات الكترونيكي براي شركت […]

پايان نامه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت كار آفريني گرايش سازماني عنوان: مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان ( هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري نقشه راه اصلاح نظام اداري) […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق           پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A                                               گرايش: مديريت بازرگاني- داخلي   عنوان تحقيق : مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي   سال […]

پايان نامه عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)  رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه   عنوان :  عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري در شركت بيمه ايران     زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني((M.A     موضوع :   شناسايي ورتبه بندي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك توسعه صادرات ايران جهت وصول مطالبات معوق   زمستان    1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت بازرگاني عنوان :    شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه و تعيين  شاخص هاي آن (مورد مطالعه: ستاد مركزي بانك رفاه)   زمستان […]

پايان نامه شناسايي موانع پياده سازي استراتژيهاي منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان : شناسايي و مطالعه موانع پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني با توجه به فرايند برنامه ريزي راهبردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال   تابستان […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد   عنوان پايان نامه: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي با روش مدل سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه اي مطالعه موردي (خوشه هاي صنعتي استان فارس )     تابستان 93 […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي   عنوان : شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري  (مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران)   زمستان 93            براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: زنجيره ارزش مديريت نگهداري و تعميرات در افزايش درآمد و بهره وري در شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه راهكارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد   پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي (گرايش منابع انساني) عنوان پايان نامه : راهكارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي   اسفند ماه 1390      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه رابطه عوامل مديريتي با استقرار و پياده سازي حسابداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه كارشناسي ارشد عنوان تحقيق : رابطه عوامل مديريتي با استقرار و پياده سازي حسابداري تعهدي در شهرداري قم   رشته تحصيلي:مديريت بازرگاني گرايش تحول    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه رابطه بين سرمايه هاي فكري با تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(MA ) مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني   عنوان: رابطه بين سرمايه هاي فكري با تعهد سازماني در بين كاركنان آموزش و پرورش منطقه شهريار   تابستان1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تبيين ابزارهاي تامين مالي و نقش آن در توسعه صادرات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي گرايش مالي عنوان : تبيين ابزارهاي تامين مالي و نقش آن در توسعه صادرات كشور   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تأثير مؤلفه هاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان پايان‌نامه: تأثير مؤلفه هاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشاختي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم بهمن ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاداسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تحول   عنوان: تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي با رويكرد مطالعه تطبيقي (مديران و كارمندان بخش بازرگاني كارخانه ايسكرا و سايپا كاشان)   […]

پايان نامه تأثير نظام ارتباطات بر مديريت تعارض سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A) مديريت دولتي-گرايش نيروي انساني   عنوان : تأثير نظام ارتباطات بر مديريت تعارض سازماني مورد مطالعه: ادارات دولتي شهرستان كاشان   پاييز1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي(گرايش مالي) عنوان: تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌هاي دولتي (موردمطالعه:استان مركزي)   زمستان1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني   عنوان: تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني در شركت متروي تهران     سال تحصيلي  93-92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تاثير مديريت ريسك بر تعهد بيمه گر در شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) مديريت بازرگاني ـ گرايش بيمه   عنوان : تاثير مديريت ريسك بر تعهد بيمه گر در شركت بيمه ايران (موردمطالعه استان قم)      پاييز 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير شاخه هاي فرهنگ سازماني بر انتقال دانش كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها عنوان : تاثير شاخه هاي فرهنگ سازماني بر انتقال دانش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان     زمستان 1393    براي […]

پايان نامه تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : مديريت دولتي-تحول   عنوان : تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان   زمستان 1393      براي رعايت […]

پايان نامه رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه   پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بين الملل   عنوان بررسي رابطه بين مولفه هاي  هوش هيجاني با تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي : شهرداري منطقه 5 تهران)     سال تحصيلي 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير سياست مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد  نراق دانشكده  مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   رشته مديريت بازرگاني(مالي)   عنوان : بررسي تاثير سياستهاي مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردي: […]

پايان نامه تاثير اتوماسيون اداري بر روند كارها و اخذ تصميم نهايي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نـراق حوزه معاونت پژوهشي   « پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد “M.A“» در رشته : مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي موضوع : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر روند كارها و اخذ تصميم نهايي توسط مديران در دادگستري كل استان كرمانشاه 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۲۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد سمينار كامپيوتر

پايان نامه هاي دانلودي رشته كامپيوتر و فناوري اطلاعات

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته كامپيوتر و فناوري اطلاعات سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد:بررسي تاثير فناوري […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرآيند: مدلسازي و شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيند با عنوان : مدلسازي و شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفين در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي: تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در يكي از مجتمع هاي پتروشيمي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرايندها با عنوان : تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آناليز پيامد) در يكي از مجتمع هاي پتروشيمي ايران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

سمينار ارشد رشته شيمي طراحي فرآيند: شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال واحد اولفين توسط نرم افزار Fluent

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيند با عنوان : شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفين توسط نرم افزار Fluent در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

سمينار ارشد رشته عمران سازه هاي هيدروليكي: ارائه يك مدل عددي و رياضي براي استفاده از شبكه بندي ورونوي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي با عنوان : ارائه يك مدل عددي و رياضي براي استفاده از شبكه بندي ورونوي جهت محاسبه تراوش از زير سد بتن غلتكي به روش حجم محدود بي سازمان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد […]

دانلود سمينار ارشد مهندسي برق الكترونيك: بررسي مشخصه هاي الكتريكي DG-SOI MOSFETs

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : بررسي مشخصه هاي الكتريكي DG-SOI MOSFETs در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

سمينار ارشد رشته برق مخابرات: بررسي و شبيه سازي روش هاي آشكارسازي در سيستم هاي UWB

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق مخابرات با عنوان : بررسي و شبيه سازي روش هاي آشكارسازي در سيستم هاي UWB در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

سمينار ارشد رشته برق قدرت: ارزيابي مدل هاي مختلف پخش بار براي كنترلكر توان يكپارچه UPFC

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق قدرت با عنوان : ارزيابي مدل هاي مختلف پخش بار براي كنترلكر توان يكپارچه UPFC در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي فشرده ساز تصوير با تبديل Wavelet بر روي FPGA

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : طراحي فشرده ساز تصويبر با تبديل Wavelet  بر روي FPGA در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

دانلود سمينار كارشناسي ارشد مهندسي برق مخابرات: Remote Semsing

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق مخابرات با عنوان : Remote Semsing در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار ارشد رشته برق كنترل: طراحي ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولي به روش QFT

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق كنترل با عنوان : طراحي ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولي به روش QFT در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد مهندسي برق الكترونيك: طراحي و ساخت مكان ياب عيب كابل به روش آميختار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : طراحي و ساخت مكان ياب عيب كابل به روش آميختار در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

دانلود سمينار ارشد رشته برق كنترل: كنترل هوشمند ترافيك شهري با استفاده از كنترل فازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كنترل هوشمند ترافيك شهري با استفاده از كنترل فازي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

سمينار ارشد مهندسي برق مخابرات: طراحي و ساخت فيلتر DR مد TM باند – X در موجبري دايروي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي و ساخت فيلتر DR مد TM باند – X در موجبري دايروي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار ارشد برق الكترونيك: طراحي و شبيه سازي يك سيستم تسهيم راز با هدف افزايش امنيت اطلاعات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي و شبيه سازي يك سيستم تسهيم راز با هدف افزايش امنيت اطلاعات در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار ارشد رشته برق مخابرات: بررسي مدولاسيون هاي CPM چند شاخصي و چند دامنه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي مدولاسيون هاي CPM چند شاخصي (multi-h) و چند دامنه اي (multi-amplitude) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت: كاربرد اسكادا در سيستم هاي توليد و انتقال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كاربرد اسكادا در سيستم هاي توليد و انتقال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

سمينار ارشد برق الكترونيك: تعيين محدوده قطعات همخوان و سكوت به روش تركيبي شبكه عصبي و ويولت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : تعيين محدوده قطعات همخوان و سكوت به روش تركيبي شبكه عصبي و ويولت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار ارشد برق الكترونيك: پياده سازي سخت افزاري الگوريتم استانداري رمزنگاري پيشرفته

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : پياده سازي سخت افزاري الگوريتم استانداري رمزنگاري پيشرفته (AES) در شبكه هاي مخابراتي WiMAX با استفاده از VHDL در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از […]

دانلود سمينار كارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيك: رمزنگاري اطلاعات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : رمزنگاري اطلاعات در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار ارشد برق الكترونيك: ليزر DBR و بررسي اثر افزايش عمق كانال بر بهبود عملكرد آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : ليزر DBR و  بررسي اثر افزايش عمق كانال بر بهبود عملكرد آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد مهندسي برق مخابرات: طراحي و بهينه سازي كوپلر حلقوي ميكرواستريپ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي و بهينه سازي كوپلر حلقوي ميكرواستريپ در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

سمينار ارشد رشته برق قدرت: تحليل رفتار مغناطيسي ماشين القايي تحت ولتاژ هارمونيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : تحليل رفتار مغناطيسي ماشين القايي تحت ولتاژ هارمونيكي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

سمينار ارشد مهندسي برق مخابرات: آناليز و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : آناليز و شبيه سازي آنتن مايكرواستريپ براي دو باند فركانسي 900MHz و 1800MHz به روش FDTD در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

سمينار ارشد رشته برق كنترل: ارائه الگوريتم كنترل ترافيك در تصاوير ويدئويي ديجيتال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : ارائه الگوريتم كنترل ترافيك در تصاوير ويدئويي ديجيتال با استفاده از سيستم هاي نرو – فازي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

دانلود سمينار ارشد مهندسي شيمي: ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه و شبيه سازي واحد توليد حلال هاي پالايشگاه اصفهان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از […]

سمينار ارشد مهندسي برق كنترل: طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين غيرخطي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي و پياده سازي كنترل پيش بين غيرخطي مبتني بر روشهاي هوشمند در پروسه هاي صنعتي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

دانلود سمينار كارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيك: تشخيص چهره انسان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : تشخيص چهره انسان  

سمينار ارشد مهندسي عمران سازه: بررسي رفتار ساختمان هاي بتني با ارتفاع متوسط

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : بررسي رفتار ساختمان هاي بتني با ارتفاع متوسط تحت تحليل استاتيكي غيرخطي و تحليل ديناميكي تاريخچه زماني غيرخطي و مقايسه آنها در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن […]

دانلود سمينار ارشد رشته برق كنترل: كنترل توپ ضد هوايي با استفاده از كنترل فازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كنترل توپ ضد هوايي با استفاده از كنترل فازي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

سمينار ارشد رشته برق مخابرات: شبيه سازي شبكه هاي نوري مبتني بر پروتكل سوييچينگ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : شبيه سازي شبكه هاي نوري مبتني بر پروتكل سوييچينگ بسته اي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

سمينار ارشد مهندسي برق مخابرات: تعيين ابعاد و فهرست تجهيزات مخابرات سيار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : تعيين ابعاد و فهرست تجهيزات مخابرات سيار در برنامه پنج ساله سوم در ادامه مطلب مي توانيد تكه 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۱۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره كودك محور

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي نيمرخ رواني والدين با و بدون كودك عقب مانده ذهني بر اساس پرسشنامه چند محوري ميلون در تبريز در سال 1394-1393

پژوهش حاضر با هدف مقايسه نيمرخ رواني والدين با و بدون كودك عقب مانده ي ذهني براساس پرسشنامه چند محوري ميلون صورت گرفت. اين تحقيق توصيفي از نوع علٌي- مقايسه اي است. 50 نفر از والدين كودكان عقب مانده ذهني مدارس استثنايي تبريز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدين دانش آموزان غير باليني از نظر سن، جنس، سطح تحصيلات همگن شدند. از پرسشنامه باليني چند محوري ميلون سه (MCMI-III) براي جمع آوري داده هاي تحقيق استفاده شد. نتايج نشان داد كه والدين كودكان عقب مانده ذهني در مقايسه با والدين كودكان كنترل بهنجار از ميانگين نمرات كمتري در كل الگوهاي باليني شخصيت (افسرده، ضد اجتماعي، منفي گرا)، كل آسيب شديد شخصيت (مرزي)، PTSD، كل نشانگان شديد (اختلال تفكر، اختلال هذياني) و كل مقياس ميلون برخوردار بودند (05/0>P). در ساير اختلالات شخصيت بين دوگروه والدين تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. والدين داراي كودك عقب مانده ذهني پسر نسبت به والدين داراي كودك عقب مانده ذهني دختر از ميانگين نمرات بيشتري در اختلالات شخصيت اجتنابي، نمايشي، خودشيفته برخوردار بودند (05/0>P). در ساير اختلالات شخصيت بين دوگروه والدين تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. مادران كودكان عقب مانده ذهني در مقايسه با پدران كودكان عقب مانده ذهني در اختلالات شخصيت وسواسي و پدران در اختلالات شخصيت ضد اجتماعي، ديگرآزارگر، اسكيزوتايپال، مانيك، نشانگان باليني، وابستگي به الكل و وابستگي به مواد نمرات بيشتري گزارش كرده اند (05/0>P). در ساير اختلالات شخصيت بين دوگروه والدين تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد. بر اساس يافته هاي تحقيق والدين كودكان عقب مانده ذهني از علايم بيشتر اختلالات شخصيت رنج مي برند.
كليدواژه هاي تحقيق: نيمرخ رواني، والدين كودكان عقب مانده ذهني، اختلالات شخصيت،

پايان نامه حقوق تربيتي كودك با تأكيد بر حقوق تربيتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت   پايان‌نامه جهت اخذ درجه دكتري رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش عنوان بررسي تحليلي حقوق تربيتي كودك با تأكيد بر حقوق تربيتي كودك در نظام آموزشي ايران   شهريور  ۱۳۹۳ […]

پايان نامه ويژگيهاي شخصيت والدين و اختلالات رفتاري كودكان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه جهت اخذ درجۀ كارشناسي ارشد رشته رواشناسيM.A)) گرايش عمومي عنوان: بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيت والدين و اختلالات رفتاري كودكان دبستاني شهر رودخانه در سال 1392 سال 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه قصه گويي براي كودكان پيش دبستاني

به جز مواردي كه قصه از راديو و تلويزيون پخش مي شود، در ساير اوقات قصه گو و شنوندگان رو در روي يكديگر قرار دارند و در اين صورت هر قدر تعداد مخاطبها كمتر باشد، قصه گويي راحت تر و مؤثرتر انجام خواهد شد. قصه گو بايد اين امكان را داشته باشد كه به چشم […]

پايان نامه رابطه آموزش به شيوه قصه گويي بر ميزان هوش كلامي وگنجينه لغات كودكان

اگر قصه رويدادي روايت واقعي يا تخيلي است، قصه گويي بيان شفاهي رو در رو و زنده و ارائه جسماني قصه به مخاطب است. قصه گو با هنر استفاده از زبان وبا حالت صورت و بدن عناصر و تصويرهاي قصه را به طور زنده به مخاطب نشان مي دهد زنده بودن قصه گويي نشان از […]

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي  كودك كم توان ذهني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ع

لوم و تحقيقات سيرجان  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) در رشته روانشناسي باليني  عنوان: اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر سازگاري اجتماعي مادران داراي  كودك كم توان ذهني شهرستان سيرجان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه تأثير تمرينات ثبات مركزي بر مهارتهاي جابجايي و كنترل شي كودكان داراي تاخير در رشد مهارتهاي حركتي بنيادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (رشته­ رفتار حركتي)   عنوان:     تأثير تمرينات ثبات مركزي بر مهارتهاي جابجايي و كنترل شي كودكان داراي تاخير در رشد مهارتهاي حركتي بنيادي   اسفند 1392 […]

پايان نامه اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و ­جو انگيزشي تبحر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش رفتار حركتي) عنوان: اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و جو […]

پايان نامه پرخاشگري كودكان و نوجوانان و پيامدهاي جرم شناختي آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان: پرخاشگري كودكان و نوجوانان و پيامدهاي جرم شناختي آن براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه ررسي ميزان توجه برنامه هاي درسي دوره پيش از دبستان به رشد شخصيت اجتماعي و عاطفي كودكان از ديدگاه مربيان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه تبريز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه برنامه ريزي درسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي  عنوان: بررسي ميزان توجه برنامه هاي درسي دوره پيش از دبستان به رشد شخصيت اجتماعي و عاطفي كودكان از ديدگاه مربيان و […]

پايان نامه انتخاب داستانهايي از متون ادب فارسي براي آموزش فلسفه به كودكان وتنطيم آن براساس اصول داستان نويسي فلسفي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش  عنوان: انتخاب داستانهايي از متون ادب فارسي براي آموزش فلسفه به كودكان وتنطيم آن براساس اصول داستان نويسي فلسفي    استاد مشاور: دكتر اكبر رهنما تابستان 92 براي رعايت […]

پايان نامه اجراي طراحي آموزشي مبتني بر بازي و تاثير آن بر هوش ميان­فردي كودكان پيش دبستاني منطقه 19 تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي علوم تربيتي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي  عنوان: اجراي طراحي آموزشي مبتني بر بازي و تاثير آن بر هوش ميان­فردي كودكان پيش دبستاني منطقه 19 تهران 5 مهر 1393 […]

پايان نامه مقايسه اثر بخشي آموزش مهار تكانه و كاركردهاي اجرايي در بازداري پاسخ، توجه و فزون كنشي كودكان داراي نقص توجه و بيش فعالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه خوارزمي دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي گروه روانشناسي باليني پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته روان‌شناسي باليني مقايسه اثر بخشي آموزش مهار تكانه و كاركردهاي اجرايي در بازداري پاسخ، توجه و فزون كنشي كودكان داراي نقص توجه و بيش فعالي استاد مشاور […]

پايان نامه طراحي مقدماتي پروتكل درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( ACT ) براي كودكان مبتلا به درد مزمن و كارآزمايي باليني آن در كودكان 7 تا 12 ساله 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ دانشنامه كارشناسي ارشد ( M.A) روان شناسي باليني عنوان طراحي مقدماتي پروتكل درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( ACT ) براي كودكان مبتلا به درد مزمن و كارآزمايي باليني آن در كودكان 7 تا 12 ساله  استاد مشاور […]

پايان نامه پيش­بيني مشكلات رفتاري­ـ ­عاطفي در كودكان كم­توان ذهني بر اساس همدلي مادران­شان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه شيراز دانشكده‌ي علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي پيش­بيني مشكلات رفتاري­ـ ­عاطفي در كودكان كم­توان ذهني بر اساس همدلي مادران­شان شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه آموزش مهارت هاي زندگي در بين برنامه هاي كودك تلويزيون

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشكده علوم انساني گروه علوم ارتباطات اجتماعي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي عنوان : آموزش مهارت هاي زندگي در بين برنامه هاي كودك تلويزيون  فروردين ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي  دانشگاه پيام نور دانشكده علوم انساني مركز تحصيلات تكميلي رساله براي دريافت مدرك دكتري تخصصي (p.h.D.) رشته روانشناسي عمومي عنوان: اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه اثر بخشي بازي درماني بر كودكان داراي اختلال نقص توجه و بيش فعالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روانشناسي تربيتي عنوان: اثر بخشي بازي درماني بر كودكان داراي اختلال نقص توجه و بيش فعالي تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارزيابي مولفه ­هاي گرافيكي كتب درسي اول ابتدايي كودكان كم توان جسمي و حركتي به منظور ارايه راهبردهاي كاربردي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه تبيين سازواري رويكرد تربيتي پرسش محوري با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و واكاوي ميزان همسويي فرهنگ برنامه درسي دوره ابتدائي با اين رويكرد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج […]

پايان نامه تاثير برنامه ريزي چندبعدي بر رشد زبان گفتاري كودكان دوره آمادگي 6-5 ساله شهر تهران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه ارشد با موضوع:پيشگيري خانواده محور از وقوع جرم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان :  پيشگيري خانواده محور از وقوع جرم

دانلود پايان نامه در مورد:رابطه ويژگي هاي شخصيتي والدين، سبك­هاي والدگري با خلق و خوي كودكان پيش دبستاني شهرستان راميان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :روانشناسي باليني عنوان : رابطه ويژگي هاي شخصيتي والدين، سبك­هاي والدگري با خلق و خوي كودكان پيش دبستاني شهرستان راميان

پايان نامه ارشد : بررسي اثربخشي هنردرماني‌خلاق بر دلبستگي ناايمن دوسوگرا كودكان پيش‌دبستاني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي

دانلود پايان نامه ارشد : اثر بخشي رواندرماني راه حل محور بر رضايت زناشويي زوجين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : اثر بخشي رواندرماني راه حل محور بر رضايت زناشويي زوجين

پايان نامه ارشد : بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد راه حل محور بر كاهش افسردگي و خلق مثبت و منفي در نوجوانان پسر شهر كرمانشاه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد راه حل محور بر كاهش افسردگي و خلق مثبت و منفي در نوجوانان پسر شهر كرمانشاه

دانلود پايان نامه ارشد : مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش :معماري  عنوان :  مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز

دانلود پايان نامه ارشد : خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش :معماري  عنوان : خانه كودك با رويكرد بازي و خلاقيت

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي محوريت وقف در توسعه پايدار اقتصادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي معماري اسلامي  عنوان : بررسي محوريت وقف در توسعه پايدار اقتصادي

پايان نامه ارشد: نقش سازمان هاي ايمان محور در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جغرافيا و برنامه ريزي شهري عنوان : نقش سازمان هاي ايمان محور در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري

دانلود پايان نامه ارشد:تأسيس وراه اندازي مهدكودك وآمادگي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عنوان : تأسيس وراه اندازي مهدكودك وآمادگي

دانلود پايان نامه ارشد رشته علوم اجتماعي : بررسي شرايط اجتماعي ،عاطفي كودكان مهد كودكي و غيرمهد كودكي در شهراردبيل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي گرايش : پژوهشگري عنوان :  بررسي شرايط اجتماعي ،عاطفي كودكان مهد كودكي و غيرمهد كودكي در 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۱۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: